חזרה לעמוד הקודם

חברי הוועד לדורותיהם

חברי הוועד המנהל

שנה חברי הוועד נשיא האיגוד
1994 דורון שקמוני דב וינר יהבי בורבין ד"ר מורטון טרגין וילמה סולניק ג'ורג' מאיר הנרי נוסבכר ג'ורג' מאיר
12/1995 עד 01/1998 דורון שקמוני דב וינר יהבי בורבין ד"ר מורטון טרגין וילמה סולניק ג'ורג' מאיר הנרי נוסבכר ג'ורג' מאיר
01/1998 עד 03/1999 דורון שקמוני דב וינר יהבי בורבין ד"ר מורטון טרגין ג'ורג' מאיר הנרי נוסבכר ג'ורג' מאיר
03/1999 עד 09/2000 דורון שקמוני רוני בס שאולה היטנר ד"ר מורטון טרגין יהבי בורבין דב וינר הנרי נוסבכר / ד"ר אמיר עציוני 09/1999 דורון שקמוני
09/2000 עד 10/2001 דורון שקמוני רוני בס שאולה היטנר ד"ר מורטון טרגין אסתר סקורניק דב וינר ד"ר אמיר עציוני דורון שקמוני
10/2001 עד 10/2002 דורון שקמוני רוני בס שאולה היטנר ד"ר מורטון טרגין אסתר סקורניק דב וינר ד"ר אמיר עציוני דורון שקמוני
10/2002 עד 10/2003 דורון שקמוני רוני בס שאולה היטנר יהושוע מאור אסתר סקורניק דב וינר ד"ר אמיר עציוני ד"ר אמיר עציוני
10/2003 עד 11/2004 דורון שקמוני רוני בס שאולה היטנר יהושוע מאור אסתר סקורניק דב וינר ד"ר אמיר עציוני ד"ר אמיר עציוני
11/2004 עד 11/2005 דורון שקמוני רוני בס שאולה היטנר יהושוע מאור אסתר סקורניק רימון לוי ד"ר אמיר עציוני ד"ר אמיר עציוני
11/2005 עד 11/2006 דורון שקמוני יוני נוקד שאולה היטנר יהושוע מאור אסתר סקורניק רימון לוי ד"ר אמיר עציוני רימון לוי
11/2006 עד 12/2007 דורון שקמוני יוני נוקד שאולה היטנר מני לוי אסתר סקורניק רימון לוי ד"ר אמיר עציוני רימון לוי
12/2007 עד 12/2008 דורון שקמוני יוני נוקד שאולה היטנר מני לוי אסתר סקורניק רימון לוי ד"ר אמיר עציוני רימון לוי
12/2008 עד 12/2009 דורון שקמוני יוני נוקד שאולה הייטנר ד"ר נחמן אורון אסתר סקורניק רימון לוי פרופ' ישע סיון רימון לוי
12/2009 עד 12/2010 דורון שקמוני שוקי פלג שאולה הייטנר ד"ר נחמן אורון אסתר סקורניק רימון לוי פרופ' ישע סיון רימון לוי
12/2010 עד 12/2011 דורון שקמוני שוקי פלג שאולה הייטנר ד"ר נחמן אורון אסתר סקורניק רימון לוי פרופ' ישע סיון ד"ר אלון הסגל אלעד זלומונס רימון לוי
12/2011 עד 11/2012 דורון שקמוני שוקי פלג שאולה הייטנר פרופ' גוסטבו מש / רועי שלומי 08/2012 פרופ' יהודית בר אילן רימון לוי פרופ' ישע סיון ד"ר אלון הסגל אלעד זלומונס פרופ' ישע סיון
11/2012 עד 11/2013 ד"ר אמיר עציוני איתי בנר / מני לוי 10/2013 שאולה הייטנר רועי שלומי פרופ' יהודית בר אילן / ליאור קפלן 12/2012 רימון לוי פרופ' ישע סיון ד"ר אלון הסגל אלעד זלומונס ד"ר אלון הסגל
11/2013 עד 12/2014 ד"ר אמיר עציוני מני לוי שאולה הייטנר רועי שלומי ליאור קפלן ד"ר טל פבל
/
לביא שיפמן
פרופ' ישע סיון
/
ללא מחליף
ד"ר אלון הסגל נאוה גלעד שלומוביץ' ד"ר אלון הסגל
12/2014 עד 12/2015 ד"ר אמיר עציוני מני לוי שאולה הייטנר נתן גביש ליאור קפלן לביא שיפמן יעקב נבות ד"ר אלון הסגל נאוה גלעד שלומוביץ' ד"ר אלון הסגל
12/2015 עד היום פרופ' קרין נהון מני לוי בת -שבע אנגלברג-בר נתן גביש עו"ד דור נחמן לביא שיפמן יעקב נבות ד"ר אלון הסגל נאוה גלעד שלומוביץ' נאוה גלעד שלומוביץ'