בת-שבע אנגלברג-בר

המצע לפעילותי באיגוד:

  • קידום נושא הנגשת האתרים - עזרה למנגישי אתרים בצד התחיקה ובצד הטכני.

השכלה:

  • 1974 - 1980 לימודים לתואר שני, המחלקה לכלכלה. קבלת התואר M.A. אוגוסט 1980.
  • 1970 - 1973 לימודים לתואר ראשון במחלקה לכלכלה ובמחלקה למדעי המחשב. קבלת התואר B.A. מאי 1974.

ניסיון מקצועי:

  • 1999 - מנהלת יישומי אינטרנט ואתר הבית של האוניברסיטה, האוניברסיטה הפתוחה
  • 1995 - 1999 ראש מדור הדרכה ותמיכה, האוניברסיטה הפתוחה

ניסיון התנדבותי קודם:

  • 2013 - חברת ועדת מומחים 210107 במכון התקנים הישראלי
  • 2010 - 2013 חברה בוועדה טכנית 210107 נגישות באינטרנט
  • 2010 - חברת המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות הוראה
  • 2010 - חברת הוועדה המארגנת של כנס צ'ייס
  • 2003 - 200 חברה בקבוצת הנגישות של איגוד האינטרנט הישראלי