יעקב נבות

חבר הנהלה וגזבר אמצ"י (איגוד משתמשי ציוד IBM )בשתי קדנציות. חבר המועצה הציבורית בלשכת מנתחי מערכות, חבר בועדת ההיגוי לכנסים השנתיים ובועדת האסטרטגיה. חבר ועדת ההיגוי של כנס E-GOV השנתי.