חזרה לעמוד הקודם

ניהול העמותה

ניהול תקין

כעמותה רשומה, אנו מחוייבים לכללי ההתנהלות שנקבעו ע"י רשם העמותות, לביצוע הבדיקות הנדרשות לקבלת אישור ניהול תקין, ולהגשת דו"חות המוצגים לרשם מידי שנה. שני נושאים מרכזיים בהתנהלותה התקינה של העמותה הנם האסיפה הכללית השנתית לחברים והבחירות לוועד המנהל.

שיתוף מידע ושקיפות

בישיבת הוועד במרץ 2016, החליטו חברי הוועד המנהל של איגוד האינטרנט, על בסיס עבודת מטה של הדרג המקצועי באיגוד, כי יש לנקוט בשקיפות מרבית בכל הקשור לדיונים וההחלטות הנידונות במסגרת ישיבות הוועד, ויש לפרסם אותן לציבור ובפרט לחברי העמותה.

העקרונות המנחים של פרסום ההחלטות נקבעו תוך התחשבות בגורמים כמו הגנה על צנעת הפרט בכל הנוגע למידע אישי אודות עובדי האיגוד, היבטים של אבטחת מידע וכמובן מידת העניין לציבור. מוזמנים לעיין במסמכים השונים  מטה.

אסיפה כללית שנתית

באסיפה השנתית לחברי העמותה מוצגת הפעילות שנעשתה בשנה החולפת. כמו כן, מוצגים דוחו"ת כספיים ואחרים של העמותה, ובמהלך האסיפה מתקיימים דיונים והצבעות לאישור הדוחו"ת השונים ע"י החברים. בנוסף, מתקיים דיון פתוח בהצעות מטעם חברי האיגוד ונבחרים מחדש רו"ח העמותה והגוף המבקר שלה.

אסיפה כללית 2017

דוח פעילות האיגוד ב-2016

להורדת דו"ח פעילות 2016 לחצו כאן

להורדת דו"ח פעילות 2016 נגיש לחצו כאן

המידע המלא לעיון חברי העמותה, נמצא באתר החברים. (כניסה באמצעות שם משתמש וסיסמה)

בחירות לוועד המנהל

נושא חשוב נוסף בניהול העמותה, הנו הבחירות להנהלת האיגוד (הוועד המנהל).

וועד העמותה כולל 9 חברים, המכהנים בהתנדבות, כאשר תקופת הכהונה של כל חבר ועד הינה 3 שנים. החברים המסיימים את כהונתם רשאים להציג מועמדות לכהונה נוספת, וההצבעה מתבצעת באמצעות האינטרנט. הבחירות לוועד העמותה מתקיימות אחת לשנה.

בחירות לוועד המנהל לשנת 2016.

מי רשאי להציג מועמדות?

רשאי להציג מועמדות לכהונה כחבר ועד כל חבר עמותה אשר חברותו באיגוד הייתה בתוקף ברציפות במשך לפחות שנה קודם למועד הבחירות, או מי שחברותו הייתה בתוקף במהלך ארבעת החודשים שקדמו לראשית המועד שנקבע להצגת מועמדות ובלבד שהיה חבר באיגוד במהלך שנתיים מתוך חמש השנים שקדמו למועד זה.

פיקוח על תקינות הליך הבחירות
על הליך הבחירות ותקינותו, מפקחת ועדת בחירות אשר תמונה ע"י הועד המכהן ותכלול בין השאר את הגוף המבקר של האיגוד.

עדכון כתובת:
חברים המעוניינים לעדכן את כתובת הדוא"ל למשלוח ההודעה על הבחירות, מתבקשים לכתוב אל: members@isoc.org.il.

תקציב איגוד האינטרנט הישראלי

פרוטוקול ישיבות הוועד המנהל של איגוד האינטרנט הישראלי

אישור ניהול תקין


כעמותה ציבורית, אנו מחוייבים להציג מידי שנה אישור מינהל תקין. (מטעם רשם העמותות). האישור ניתן לאחר בדיקה של רשם העמותות את תקינות ניהולה של העמותה.

להלן אישור ניהול תקין לשנת 2017 עבור איגוד האינטרנט הישראלי, מטעם רשם העמותות בישראל.

לצפייה באישור ניהול תקין

דו"ח ביקורת- רשם העמותות 2012-2014

להלן המסמכים המסכמים לדו"ח ביקורת עומק של רשם העמותות באיגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר), המתייחסת לתקופה בין השנים 2012-2014.

מוזמנים לעיין בדו"ח ובמענה האיגוד, במסמך ההבהרה שנשלח על ידי האיגוד לרשם.

אתר גיידסטאר

ראו מידע אודות האיגוד המופיע באתר גיידסטאר, המופעל מטעם רשם העמותות וגופים נוספים.

המידע כולל סטטוס ניהול תקין, מסמכי דוחות כספיים וכו'.

למעבר לאתר גיידסטאר