חזרה לעמוד הקודם

עדכון פרטים (Modify)

אילו פרטים ניתן לעדכן?

הליך עדכון הפרטים מיועד לביצוע כל עדכון שאיננו העברת זכויות האחזקה בשם המתחם למחזיק אחר. באמצעות הליך זה ניתן לעדכן פרטי כתובת, טלפון או דוא"ל של מחזיק שם המתחם או של כל אחד מאנשי הקשר, להחליף את אנשי הקשר באחרים וכן לעדכן פרטי שרתי ה-DNS הרשומים לשם המתחם – ללא תשלום.

שינויים בשמו של מחזיק שם המתחם אפשריים באמצעות פעולת עדכון פרטים רק במקרים שהשינוי איננו מהווה העברה של הזכויות למחזיק אחר, למשל, במקרים של תאגיד או אדם ששינו את שמם או במקרה של שגיאת סופר ברישום. שינוי כזה נעשה בהליך מיוחד ורק לאחר הצגת מסמכים מתאימים, על פי נסיבותיו של כל מקרה ומקרה. אם סוג המסמכים הדרושים אינם ידועים לכם, יש לפנות לרשם דרכו מנוהל שם המתחם.

איך אוכל לבדוק אם השינויים שביקשתי בוצעו?

ניתן לצפות במידע המעודכן בפרטי שם המתחם במערכת איתור פרטים (WHOIS). מיד עם אישור הבקשה יופיעו הפרטים שעדכנת ב WHOIS.

שים לב: עדכון הפניית שרתי ה-DNS של הסיומת .il, לא מתבצע מיד עם אישור הבקשה. שינוי זה מתבצע 4 פעמים ביממה.

היכן ניתן להגיש בקשת עדכון?

את בקשת העדכון יש להגיש באמצעות הרשם המוסמך המנהל את שם המתחם.

להגשת בקשת עדכון באמצעות האיגוד