חזרה לעמוד הקודם

רישום שם מתחם (New)

איגוד האינטרנט הישראלי הוא מרשם שמות המתחם (Domain Name Registry) תחת הסיומת הלאומית של ישראל (il.).

רישום שמות מתחם נעשה בהתאם לכללי רישום המתחם, החלים מאז 1 בינואר 1999. יש לעיין בכללים טרם הגשת הבקשה.

רישום שמות מתחם תחת הסיומות muni.il, ac.il, net.il, co.il , org.il נעשה באמצעות רשמים מוסמכים.

רשמים מוסמכים הינם גופים שהוסמכו ע"י איגוד האינטרנט לרישום שמות מתחם (Domain Names) לאחר שנבדקה עמידתם בקריטריונים טכניים ושירותיים.

בין הרשמים מתקיימת תחרות חופשית, איגוד האינטרנט ממליץ לבדוק ולהשוות בין השירותים והמחירים המוצעים על ידי הרשמים.

מידע על שירותי הרישום ומחיריהם המוצעים על ידי הרשמים המוסמכים ניתן למצוא באתרי הרשמים המוסמכים.

החל מ 1 בנובמבר 2016, לא יתאפשר רישום ישיר של שמות מתחם באמצעות האיגוד, והציבור יופנה לרשמים שהוסמכו ע"י האיגוד בלבד. לפרטים נוספים על הפסקת הרישום הישיר.

מעבר בין הרשמים

ניתן להעביר באופן חופשי ניהול שם מתחם (דומיין) מרשם מוסמך אחד לאחר על ידי פנייה לרשם החדש – לפרטים נוספים ראה העברת ניהול בין רשמים – transfer.

תקופת הרישום

הרישום באמצעות רשם מוסמך הוא לתקופות אחזקה של שנה או של שנתיים.

נציב התלונות

להגשת תלונה בנוגע לפעילותו של הרשם, לשירותים הניתנים על-ידו, ולכל עניין אחר הנוגע לתפקודו כרשם, ניתן לשלוח תלונה לנציב התלונות של איגוד האינטרנט הישראלי.

שמות מתחם תחת הסיומות ac.il, .net.il, .k12.il, .muni.il.

רישומם של שמות מתחם אלה מוגבל למחזיקים מסוימים (מוסדות אקדמיים, גני ילדים, ספקי אינטרנט, וגופים מוניציפליים) ולא לציבור בכללותו, כמפורט בסעיף 5 בכללי הרישום.

שמות מתחם תחת הסיומת k12.il נרשמים ומנוהלים ישירות ע"י איגוד האינטרנט הישראלי.

לרישום k12.il באמצעות האיגוד