חזרה לעמוד הקודם

העברת ניהול שם מתחם בין רשמים (Transfer)

העברה חופשית של שם מתחם לניהול רשם אחר

מחזיק שם מתחם רשאי להעביר באופן חופשי את ניהול שם המתחם לרשם מוסמך אחר. לצורך העברת הניהול, יש לפנות לרשם אליו מעוניינים להעביר את הניהול. אם שם המתחם נעול להעברה, יש לפנות לרשם המנהל ממנו מבקשים לעבור, ולהורות לו על פתיחת נעילת שם המתחם.

נעילת שם מתחם להעברת ניהול

על מנת להימנע מהעברות ניהול לא רצויות, קיים במרשם מנגנון לנעילת שם המתחם להעברת ניהול. כאשר המנגנון מופעל, לא ניתן להגיש בקשות להעברת ניהול שם המתחם לרשם אחר. בקשות העברת ניהול המוגשות כאשר המנגנון מופעל נדחות באופן אוטומטי על ידי המערכת. העברה לא רצויה יכולה להתרחש כאשר מנגנון הנעילה פתוח. במקרה כזה, בקשת העברת ניהול שמוגשת לשם המתחם ולא מוגשת לה התנגדות על ידי הרשם המנהל, תאושר באופן אוטומטי לאחר פרק זמן מסויים.

נעילת שם המתחם להעברה יכולה להיעשות רק בידיעת מחזיק שם המתחם ובהסכמתו. באופן דומה, פתיחת נעילת שם המתחם נעשית אף היא על פי הוראת מחזיק שם המתחם.

רשימת הרשמים המוסמכים נמצאת כאן

המספר המירבי של העברות הניהול

כל עוד רישום שם המתחם בתוקף, אין הגבלה על מספר העברות הניהול או על תדירותן.
בקשת העברת הניהול מאושרת באופן אוטומטי על ידי המערכת לאחר 5 ימים. בפרק זמן זה לרשם יש אפשרות להגיש התנגדות להעברת הניהול.

שם מתחם רשום שאיננו בתוקף, יכול להיות מועבר פעם אחת בלבד לרשם אחר, וזאת על מנת לאפשר למחזיק שם המתחם, אם הוא מעוניין בכך, לחדש את תוקף רישום שם המתחם באמצעות רשם אחר.

העברת ניהול שם מתחם למרשם?

שם מתחם המנוהל על ידי רשם מוסמך יכול להיות מועבר לניהולו של רשם מוסמך אחר בלבד.

לתשומת לבכם

לנוכח תלונות שהתקבלו באיגוד בעניין סירבול שנוקטים רשמים מוסמכים בתהליך העברת שמות מניהול רשם אחד למשנהו, עדכן האיגוד את הנהלים המחייבים את הרשמים בנושא העברת ניהול שמות מתחם ביניהם. החל מה-11.9.12 תהליך שחרור נעילת שם מתחם לפני העברה מרשם מוסמך אחד לאחר, יהיה זהה (בדרך ובמסמכים הנדרשים) לכל תהליך עדכון אחר המבוצע בשם המתחם.

נציב התלונות של איגוד האינטרנט עומד לרשותכם לכל תלונה הנוגעת לפעילות של רשם, לשירותים הניתנים על ידו ולכל עניין אחר הנוגע לתפקודו כרשם.

הרשם שממנו מועבר הניהול אינו רשאי להתנגד להעברה כזו אם התקבלה הוראה ממחזיק שם המתחם להעביר את שם המתחם.

טופס אישור העברת ניהול מאיגוד האינטרנט הישראלי לרשם אחר