מצגת

The Big Picture

The Big Picture

 • 01/08/2015

 • עלות האירוע: ללא תשלום

The Big Picture

זוהר מוביל את הרצאת המבוא לפיתוח בווב והפרונט אד (Front End). ההרצאה מציגה למשתתפים מושגי בסיס בפיתוח ווב ולוקחת אותנו מהבסיס הטכנולוגי של הווב האינטרנטי עד לשפות המארק אפ.

 • Servers are nothing but computers.
 • Computers talk to each other.
 • Computers can “render” stuff on screen – and have static (Microsoft-Word like) visualizations (called HTML).
 • Computers can run code – which can change the visualizations (JS).
 • Separation of concerns
  • Different language fits different goals.
  • Different people in charge of different sections.
  • What are the different roles (profession) which are involved.
 • Why did the Web succeed.

תגיות