חזרה לעמוד הקודם

הזמנה להערות הציבור לטיוטת תקן נגישות WCAG 2.1

טיוטת תקן WCAG 2.1 נמצאת בשלבים של גיבוש ומפורסמת כעת להערות הציבור. איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) ועמותת נגישות ישראל פועלים לאורך השנים האחרונות למען קידום הנגשת האינטרנט לאנשים עם מוגבלות, תוך איזון עם היכולות והצרכים של בעלי אתרי אינטרנט. אנו מזמינים אתכם לסייע במתן הערות לטיוטת תקן 2.1 כדי לייצר תקן איכותי שיסייע להנגשת האינטרנט לאנשים עם מוגבלות מבלי להטיל נטל בלתי סביר על בעלי אתרי אינטרנט.

רקע

כיום, מקובל ברחבי העולם תקן WCAG 2.0 להנגשת אתרי אינטרנט כתקן בו משתמשים לצורך הנגשת אתרי לאינטרנט. ממשלות שונות אימצו תקן זה כחוק מחייב ברמות שונות.

חשוב לשים לב: כי בישראל התקן המחייב כיום הינו ת.י (תקן ישראלי) 5568 המבוסס על WCAG 2.0. עדכון של WCAG 2.1 לא ישפיע ישירות על ישראל, אולם יש להניח כי בעתיד יעודכן ת.י 5568 על ידי מכון התקנים בהתבסס על העקרונות שיקבעו ב-WCAG 2.1.

קבלת המשוב חשובה מאוד לקבוצת העבודה העוסקת בנושא על מנת לחדד את הנדרש בתקן. חשיבות העברת הערות מישראל גבוהה בשל הצורך לוודא התאמת הדרישות לשפה הנכתבת מימין לשמאל ובפונט שאינו לטיני.

ההערות ייבחנו ע"י צוות שמונה לנושא ויועברו במרוכז ע"י איגוד האינטרנט ונגישות ישראל לקבוצת העבודה הבינלאומית של ה-W3C.

השינויים המוצעים ב-WCAG 2.1 התרכזו ב-2 תחומים:

  1. שינויים טכנולוגיים הנדרשים בתקן כתוצאה מהגידול בשימוש ובפופולריות של מכשירים ניידים (מובייל) ומסכי מגע. שינויים אלה עוררו צורך בגיבוש קריטריונים הנותנים מענה לצרכים המיוחדים של הנגשת טכנולוגיות אלה לאנשים עם מוגבלות. בזמן שפורסם WCAG 2.0, טכנולוגיות אלה היו עדיין בחיתוליהן ולכן בתקן הנוכחי אין התייחסות מספקת לנושאים אלה. טיוטת תקן WCAG 2.1 מציעה תוספת לקריטריונים בנושאים אלה. חשוב להדגיש בהתייחס לכך כי תקן WCAG אינו חל באופן מוחלט על אפליקציות סלולריות והוא מוגבל בתחולתו לאתרי אינטרנט בלבד. עם זאת, נגישות לאתרי אינטרנט סלולריים תשתפר כתוצאה מהקריטריונים החדשים כדוגמת סעיף 1.4.10 אשר ברמה A מכתיב עיצוב תוכן רספונסיבי ב-400% הגדלה, דרישה חמורה באופן משמעותי מהדרישה הקיימת בתקן WCAG 2.0.
  2. התאמות הנדרשות בהתאם לסוגי מוגבלויות. WCAG 2.1 שם דגש על 2 אוכלוסיות עבורן יש לבצע התאמות מיוחדות: משתמשים בעלי ראייה ירודה ומשתמשים עם הפרעות קוגניטיביות. מחקר משמעותי נעשה על ידי צוותי המשימה המתאימים כדי להתאים את הקריטריונים החדשים לנדרש. כך לדוגמה, סעיף 1.4.11 מוסיף דרישות ניגודיות כמו גם דרישות מינימום עבור ממשקים גרפיים, נושאים אשר לא מטופלים בתקן 2.0. בנוסף, סעיף 2.2.6 מוסיף מגבלות לכמות ואופי ההפרעות המותרות בדף אינטרנט, כגון שינויים פתאומיים של הקשר או הודעות פולשניות אשר לא התבקשו על ידי המשתמש. הפרעות מעין אלה עלולות לגרום לבלבול לאנשים עם הפרעות קוגניטיביות.

למשלוח הערות

המעוניינים להעיר ל-WCAG 2.1 מוזמנים לשלוח מייל לכתובת negishut@isoc.org.il עד ליום 1/6/17. יש לציין בכותרת המייל "הערות ל-WCAG 2.1".