חזרה לעמוד הקודם

מידע למקבלי דואר זבל

האם כל מסר שקיבלתי מבלי שביקשתי יחשב דואר זבל?


לא!
על מנת שדואר אלקטרוני שהתקבל יחשב עפ"י הגדרות החוק כדואר זבל עליו לעמוד במספר תנאים:
 1. המסר מופץ "באופן מסחרי".
 2. מטרתו של המסר שהופץ הינה "לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת".
  מסר שעניינו עידוד הצבעה בבחירות או ידיעון שכל מטרתו להעביר מידע מקצועי אינם נחשבים עידוד לרכישה ועל כן אינם נחשבים דואר זבל.
 3. המסר נשלח באחד מהאמצעים הבאים: פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית (דוא"ל) או הודעת מסר קצר (SMS).
 4. המסר נשלח מבלי שנתת הסכמה מפורשת, מראש ובכתב לקבלת הדואר (דרישת הכתב יכולה להתמלא גם אם האישור ניתן בהודעה אלקטרונית או בשיחה מוקלטת). עם זאת, החוק מתיר למפרסם לשלוח פנייה חד פעמית לבית עסק בלבד (לא ליחידים) ובה הצעה להסכים ולקבל ממנו דבר פרסומת. פנייה זו כשלעצמה אינה יכולה לכלול פרסומת

עשה ואל תעשה עם דואר זבל

 • אל תקנה ממפרסמים המפרים את הוראות החוק.
 • בעת רישום לאתר או לשירות כלשהו ממנו אינך רוצה להמשיך ולקבל פרסומות, בדוק ראשית האם יש אפשרות לסמן בעת הרישום כי אינך מעוניין לקבל מהם מסרים פרסומיים. בדוק גם אם מסירת כתובת הדואר האלקטרוני, מס' הפקס או מס' הטלפון שלך אכן הכרחיים במהלך ההרשמה. אם הם לא הכרחיים, העדף שלא למסור. אם אתה מחוייב למוסרם – תן כתובת של חשבון מבוסס רשת (hotmail, gmail, walla וכד') שאינו החשבון העיקרי שלך.
 • השתדל שלא להכניס את כתובת המייל שלך לעמודי אינטרנט או פורומים. אם אתה רוצה להכניס את כתובת המייל, החלף את ה-@ במילה AT (כתבו name AT email_provider.com במקום name@email_provider.com). המשמעות היא אותה משמעות, אולם רובוטים אינם יכולים להשתמש בה לצורך משלוח דואר זבל.
 • השתמש בפתרונות סינון הקיימים בתוכנת הדואר האלקטרוני שלך או בתוכנה נפרדת.
 • השתמש בכלים שמעניק לכם החוק החדש על מנת לפעול נגד שולחי הדואר זבל והמפרסמים. יעילות החוק תלויה בשימוש בו. אם שולחי הדואר זבל יראו שזה אינו כלכלי להם להמשיך ולשלוח דואר זבל, הם ימעיטו בכך ויבחרו בדרכי פרסום לגיטימיות.
 • הימנע מהפצת דואר זבל בעצמך.
  עצור לפני שאתה ממשיך להעביר מכתב שרשרת ל-5 אנשים "כדי שחייך יהיו מאושרים יותר". בדוק בעצמך אם המידע ה"חשוב מאוד" וכמובן גם "בהול" שקיבלת במייל הוא אכן נכון. האתר http://info.org.il/irrelevant (או האתר המקביל באנגלית – www.snopes.com ) יכול לסייע לכם בזה.

קיבלתי דואר זבל בניגוד לרצוני, מה אני יכול לעשות?

 • איך אני מזהה את המפרסם נגדו אני יכול לפעול?
  מפרסם מוגדר עפ"י החוק:
  • מי ששמו או מענו מופיעים בדבר הפרסומת כמען להתקשרות לשם רכישת השירות או המוצר המשווק; או –
  • מי שתוכנו של דבר הפרסומת עשוי לפרסם את עסקיו או לקדם את מטרותיו;
   או –
  • מי שמשווק את נושא דבר הפרסומת בעבור אחר;

  כנגד כל אלה, ביחד או לחוד, ניתן לפעול בדרכים הבאות:

 • אם המפרסם פועל בהתאם לחוק ומציין בגוף ההודעה את הכתובת למשלוח הודעת סירוב – שלח לו הודעה כי הינך מבקש להפסיק ולקבל ממנו דברי פרסומת.
 • לא הפסיק המפרסם לשלוח לך דברי פרסומת או – לא ציין המפרסם בדבר הפרסומת, כנדרש בחוק, את הכתובת למשלוח הודעת סירוב – באפשרותך לפעול באחת או יותר מהדרכים הבאות:
  • הגשת תלונה
   משלוח דואר זבל בניגוד לחוק מהווה עבירה פלילית. לצערנו, עדיין לא נקבעו התקנות לחוק הקובעות היכן ניתן יהיה להגיש תלונה מעין זו.
  • משלוח מכתב תלונה ואזהרה למפרסם
   פורמט לכתיבת מכתב תלונה למפרסם
   שים לב, אנו ממליצים לשלוח מכתב זה בדואר רגיל ולא בדואר אלקטרוני. במקרים רבים, מפיצי דואר זבל אלקטרוני מסתייעים בתגובות לדואר זבל ששלחו. כך הם יודעים שכתובת המייל אליה ניסו לשלוח את הדואר היא כתובת דואר אמיתית.
  • הגשת תביעה אזרחית
   עפ"י החוק, באפשרותך להגיש תביעה אזרחית כנגד המפרסם. בתביעה מעין זו רשאי השופט לאשר לך פיצוי בגובה של עד 1,000 ₪ בגין כל הודעה שקיבלת בניגוד לחוק ממפרסם. שים לב, החוק מאפשר לך לתבוע את הפיצוי גם ללא צורך בהוכחה כי נגרם לך נזק כלשהו בגין קבלת ההודעה בניגוד לחוק. כל שעליך יהיה להוכיח הוא כי:
   א. נשלחה אליך הודעה
   ב. ההודעה נשלחה ע"י המפרסם.
   ג. ההודעה נשלחה בניגוד לחוק.מטרת פיצוי זה הינה להרתיע את מפרי החוק ולעודד את נמעני הדואר זבל לתבוע בגין קבלת דואר זבל בניגוד לרצונם. גובה הפיצוי שיקבע (אם יקבע) בתוך טווח זה תלוי בהחלטת השופט.תביעה מעין זו יכולה להיות מוגשת בביהמ"ש לתביעות קטנות. כתב תביעה לדוגמה

   רוצה לדעת עוד על הגשת תביעה לבית המשפט? לחץ כאן

  • הגשת תובענה ייצוגית
   לפי החוק, באפשרותך להגיש תובענה ייצוגית כנגד המפרסם בגין הפרת הוראות חוק דואר זבל.תובענה ייצוגית היא תובענה המוגשת על-ידי תובע בשם קבוצת אנשים, אשר לא ייפו את כוחו לכך. כלי משפטי זה נועד בעיקר למצבים שבהם תאגיד גדול או רשות פוגעים בציבור גדול באופן שלכל פרט נגרם נזק קטן, אשר אינו מצדיק הגשת תביעה על-ידו, אולם סך כל הנזק המצטבר לציבור הנפגעים הוא רב. התובענה הייצוגית מאפשרת לאחד את האינטרס של כלל הנפגעים ויוצרת תמריץ להגשת התובענה. מכשיר התובענה הייצוגית משרת לא רק את האינטרס הפרטי של הנפגעים, אלא גם את האינטרס הציבורי, בכך שהוא מרתיע מזיקים פוטנציאליים מפני הפרת הוראות החוק, גם כאשר מדובר בהפרות חוק קטנות. יש לשים לב, כי לצורך הגשת תביעה ייצוגית, תהייה חייב להוכיח כי נגרם לך נזק בגין קבלת דואר הזבל ואת גובה הנזק שנגרם (זאת בניגוד לתביעה אזרחית על אותו עניין המאפשרת לתבוע פיצויים אף ללא הוכחת נזק).
  • סינון
   באפשרותך להשתמש בפתרונות סינון הקיימים בתוכנת הדואר האלקטרוני שלך או כתוכנה נפרדת. מידע והורדה על תוכנות סינון שונות תוכל לקבל בקישורים הבאים.
   http://spam.abuse.net/userhelp/#filter (אנגלית)
   http://email.about.com/od/windowsspamfightingtools/tp/free_spam.htm (אנגלית)
   http://www.download.com/windows/spam-filters/3150-2382_4-0.html (אנגלית)

הסכמתי לקבל מסר פרסומי ממפרסם כלשהו, אבל אינני מעוניין להמשיך ולקבל אותו. מה אני עושה?


תוכל בכל עת לחזור בך מהסכמה שנתת לקבלת דבר פרסומת מהמפרסם. החזרה תיעשה באמצעות משלוח הודעת סירוב למפרסם – בכתב או בדרך בה נשלח דבר הפרסומת (כלומר ב-SMS חוזר אם דבר הפרסומת נשלח ב-SMS, או בדוא"ל חוזר אם דבר הפרסומת נשלח בדוא"ל).
המפרסם מחויב לידע אותך בכל משלוח של דבר פרסומת מטעמו כי באפשרותך לחזור בך מאישורך לקבל את דבר הפרסומת ועל הדרכים והכתובות למשלוח קל ופשוט של הודעת סירוב כזאת.

מרבית דואר הזבל שאני מקבל מגיע מחו''ל. איך החוק הזה יכול להגן עלי מפניו?


גם אם זה לא נראה כך בתיבת הדואר שלך, כמות לא קטנה של דואר זבל מגיעה מתוך ישראל. מספר שולחי דואר זבל מישראל גדל בעשרות אחוזים בשנים האחרונות. עם זאת, אכן חלק נכבד מדואר הזבל חוצה גבולות. החוק הקיים אינו מונע, כמובן, תביעה גם של שולח דואר זבל מחו"ל, אולם יעילות של הליך כזה מוטלת בספק, ולא בזאת מתבטאת החשיבות הגדולה של החוק. חשיבות חקיקתו של חוק זה היא בהצטרפותה של ישראל לרשימה המכובדת של מדינות שנלחמות בדואר זבל (http://spamlinks.net/legal-laws.htm). אם ישראל היתה נשארת ללא חקיקה (או עם חקיקה לא טובה) נגד דואר זבל, היא היתה הופכת למקום מקלט ל"זבלנים" (שולחי דואר זבל) ולא היתה יכולה להצטרף לאמנות בינלאומיות.עם חקיקת חוק זה, הפכה ישראל לחלק מהמשוואה הגדולה בה כל העולם נלחם בדואר זבל. בנושא דואר זבל – מדינות שלא יהיו חלק מהפתרון, יהיו חלק מהבעיה.
* אין להסתמך על המידע שלהלן כעצה משפטית, אלא כמידע כללי בלבד. כל העושה כן בלא להיוועץ בעו"ד, עושה כן על אחריותו בלבד. דוגמאות המסמכים הניתנים לך להלן נמסרים לך לשימוש כמות שהיא (**As Is**). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) ו/או מי מטעמו, בגין תכונות המידע ו/או המסמכים, הוראותיהם וההסתמכות עליהם.