חזרה לעמוד הקודם

לבנות יותר אכפת מה ההורים חושבים על פרטיות ברשת

תקציר:

מחקר אקדמי של אוניברסיטת חיפה בחן את ההבדלים בין נערים ונערות, ביחסם להתנהגות מסוכנת ברשת.

תיאור:

מחקר שנערך באוניברסיטת חיפה על ידי פרופ' גוסטבו מש וד"ר חגית ששון מגלה הבדלים בין בנים לבנות בגורמים להתנהגות מסוכנת ברשת.

המחקר נערך בקרב מדגם מייצג של 495 נערים ונערות בכיתות ו' עד יא', מ-13 בתי ספר מאותה עיר גדולה בישראל. מתוכם 229 בנות ו- 266 בנים.

המחקר כלל שאלות על תפיסות הילדים את המעורבות של הוריהם בפעילות שלהם ברשת, על הנורמות המקובלות בין חבריהם לפעילות ברשת, ועל הפעילות האישית שלהם ברשת בפועל. התנהגות מסוכנת ברשת כוללת חשיפה של מידע אישי, שליחת הודעות מעליבות ופוגעניות, ופגישות פנים אל פנים עם אנשים שהכירו באינטרנט.

במחקר נמצא כי בנים נוטים לגלות גישה חיובית יותר כלפי התנהגות לא בטוחה ברשת, מאשר בנות. יותר בנים גם דיווחו על כך שחבריהם גילו גישה מעודדת כלפי לקיחת סיכונים באינטרנט.

על פי הממצאים הנורמות של ההורים ושל החברים להתנהגות במרחב המקוון, הגישה לסכנות האפשריות באינטרנט, והתפיסה לגבי התנהגות ראויה באינטרנט, משפיעים מאוד על התנהגות מסוכנת בקרב הבנים (31% מהשונות במדד ההתנהגות המסוכנת, מוסברים בעזרת משתנים אלו), אבל פחות על ההתנהגות המסוכנת בקרב בנות (רק 17% מהשונות במדד ההתנהגות המסוכנת בקרב בנות הוסברו בעזרת משתנים אלו).

עם זאת, המחקר מצא כי הסבירות שבנות שהיו מעורבות בהתנהגות מסוכנת ברשת בעבר, יהיו מעורבות בה שוב גם בעתיד, גבוהה מאותה הסבירות עבור בנים.

הבנים מושפעים יותר מהבנות מהנורמות החברתיות בכל הקשור להתנהגות ברשת, ונורמות אלו מעצבות את תפיסתם לגבי מה שמותר ואסור לעשות ברשת. בנים שחשבו שחבריהם נוהגים כך גם, היו מוכנים למסור פרטים אישיים ברשת, לפגוש אנשים שהכירו דרך האינטרנט, ולשלוח הודעות מעליבות ברשת. בנוסף, בנים שהגישה שלהם כלפי התנהגות מסוכנת ברשת הייתה חיובית, היו גם בעלי הסתברות גבוהה יותר להתנהג כך בפועל.

גם הנורמות שמכתיבים ההורים לגבי ההתנהגות ברשת, משפיעות על הבנים וגם על הבנות. בקרב מתבגרים שהרגישו שהוריהם לא מאשרים התנהגות מסוכנת ברשת, הסבירות להתנהגות זו ירדה. אך בעוד בקרב הבנים גם למשתנים כמו הנורמות החברתיות, והגישה האישית כלפי התנהגות מסוכנת ברשת הייתה השפעה על הסבירות שלהם להשתתף בפעילות מסוכנת, אצל הבנות נראה כי הגורם המשפיע הוא הכללים שמכתיבים ההורים.