חזרה לעמוד הקודם

ההייטק מוביל את הייצוא הישראלי

תקציר:

נתונים על הגידול בייצוא ההייטק מתוך דוח היצוא השנתי 2016.

תיאור:

הדוח של מכון הייצוא ל-2016 מראה המשך במגמת העלייה בייצוא שירותי המחשב, התוכני והמו"פ בישראל. ייצוא ההייטק הישראלי עומד על 41 מיליארד דולר, וגדל השנה ב- 4%. זאת בעוד היצוא הכללי של ישראל עמד השנה על 95 מיליארד דולר, ועלה ב-3%. יצוא ההייטק מהווה 43% מסך יצוא הסחורות והשירותים של ישראל ב-2016.
ייצוא שירותי המחשוב והתוכנה רשמו השנה עלייה של 18%, ועומדים על 13 מיליארד דולר. שירותי המו"פ עלו ב-30% ועומדים על חמישה מיליארד דולר.
בייצוא ההייטק התעשייתי חלה דווקא ירידה של 11% השנה, והוא עומד על 21 מיליארד דולר. על פי המכון הגורם העיקרי לכך הוא ההשפעה של עבודות השדרוג במפעל אינטל בקריית גת, שהורידו את יצוא הרכיבים האלקטרוניים ב-35% לארבעה מיליארד דולר.