חזרה לעמוד הקודם

תעריפי חיבור למחלף ה-IIX

להלן התעריפים השנתיים עבור שרות החיבור ל-IIX (מחירון 2016)

טבלת מחירים
מהירות מחיר לשנה בש"ח
100Mb/s 18,896
200Mb/s 32130
400Mb/s 47430
1,000Mb/s 48960
10,000Mb/s 55080
טבלת מחירים
מהירות מחיר לשנה בש"ח
10Mb/s 3290
16Mb/s 4208
25Mb/s 5661
45Mb/s 9410
60Mb/s 12240
100Mb/s 16830
200Mb/s 30218
400Mb/s 45135

כיצד מבוצע חישוב התשלום לחיבור למחלף ה-IIX?

כאמור, מחלף ה-IIX מופעל לטובת כלל ספקי האינטרנט בישראל ואינו למטרות רווח.

להלן מדיניות התשלום עבור החיבור למחלף:

  • התשלום הנו יחסי: בשנת החברות הראשונה, התשלום הינו עבור החלק היחסי מהשנה (pro rata), בחלקים שלמים של 1/12 מהמחיר השנתי המלא. לדוגמה: אם תצטרפו ב-10 במאי, 2016, תידרשו לשלם 8/12 מהמחיר השנתי המלא עבור 2016.
  • הפרשים והחזרים: משתמש שיבקש להעלות את מהירות החיבור שלו יחויב בהפרש, בחלקים יחסיים כמוסבר לעיל. לא יינתן החזר על הורדת מהירות (אולם החיוב עבור השנה שלאחר מכן ישקף את ההורדה). לא יינתן החזר במקרה של ניתוק לפני סיום השנה.
  • התשלום הנו מראש: התשלומים יועברו מראש, עם קבלת חשבון החיוב שיוצא בתחילת כל שנה קלנדרית. לפי תנאי תשלום שוטף +30.
  • ניתוק מה-IIX: משתמש שלא יעמוד בתשלומים במסגרת הזמן המפורטת לעיל ינותק מה-IIX באופן אוטומטי, והניתוב המבוצע עבורו יופסק באופן חד-צדדי. איגוד האינטרנט לא יישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם כתוצאה מניתוק שכזה.
  • כל המחירים אינם כוללים מע"מ: כמלכ"ר שיעור המע"מ עבור שירותי האיגוד עומד נכון להיום על 0%. לכן, איננו גובים מע"מ על השרותים אותם אנו מספקים.