חזרה לעמוד הקודם

בחירות 2017

ההצבעה הסתיימה. תוצאות ההצבעה יפורסמו בקרוב.

חברי הוועד המנהל של העמותה, מכהנים בהתנדבות ואמונים על התווית המדיניות, המטרות והפעילות של איגוד האינטרנט בישראל.
הבחירות לוועד המנהל של העמותה מתקיימות אחת לשנה. עפ"י תקנון העמותה המעודכן, השנה ועד העמותה יכלול 6 חברים. תקופת הכהונה של כל חבר ועד הינה 3 שנים.
בבחירות שיתקיימו השנה ובכפוף לתקנון העמותה, יבחרו 2 חברי ועד חדשים. ההצבעה תתבצע באמצעות האינטרנט. מידע על הבחירות

Sorry, no content matched your criteria.