חזרה לעמוד הקודם

קול קורא לביצוע מחקר ומסמך מדיניות בנושא פריסת IPv6 בישראל

לצורך מחקר מקיף וכתיבת הצעה למסמך מדיניות בנושא פריסת IPv6 בישראל נדרש/ים מועמד/ים העונה/ים על הדרישות הבאות:

  1. נסיון מוכח בכתיבת מסמכי מדיניות בסוגיות טכנולוגיות ומסמכי רגולציה ומדיניות ציבורית בסוגיות טכנולוגיות.
  2. השכלה: תואר שני לפחות (עדיפות ל-PhD) במקצועות הבאים: מקצועות טכנולוגיים רלבנטיים, תקשורת, משפט וטכנולוגיה, כלכלה ומנהל עסקים עם התמחות במערכות מידע.
  3. היכרות מעמיקה עם תחום התקשורת של עולם האינטרנט, לרבות עולם התוכן של פרוטוקולי תקשורת IPv4/6 ועם ארגונים בינלאומיים בתחום.
  4. נסיון ניהולי בחברת תקשורת גדולה ו/או במשרד ממשלתי רלבנטי– יתרון משמעותי.

**רשאים להגיש את מועמדותם יחידים, קבוצות או תאגידים וכן ממוסדות אקדמאיים ועמותות**

 מועד אחרון להגשת הצעות: 21/6/16

דוא"ל: [email protected] כקובץ PDF.

הבהרה: הקול הקורא פונה לנשים וגברים. ניסוחו בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

[/su_spoiler]
המשימה

כתיבת מסמך מחקר ומדיניות בנושא IPv6 בישראל, הצגתו בפני בעלי עניין (stakeholders) וככל שידרש בתהליכי חקיקה וגיבוש רגולציה.

הנחיות להגשת ההצעות

על ההצעה לכלול:

א. קורות חיים של המציע/ים אשר אמור/ים לכתוב את המסמך
ב. דוגמאות של מסמכי מחקר אקדמיים ו/או מסמכי מדיניות ציבורית שהמציע/ים כתב/ו
ג. שם ופרטי קשר (טלפון נייד ו/או דוא"ל) של שלושה ממליצים רלוונטים המוכנים להתייחס לאיכויות המציע/ים בהקשר של בקשה זו.

בשלב הראיונות יידרשו המועמד/ים להמציא מסמכים המאשרים את השכלתו/ם האקדמית.

מועד אחרון להגשת הצעות: 21/6/16
דוא"ל: [email protected] כקובץ PDF.

תהליך הבחירה
איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) יבחן את ההצעות שיתקבלו ויבחר לפי שיקול דעתו את ההצעות שיעמדו בתנאי הסף ויזומנו לראיון.

המועמדים שיעברו את הראיון, יידרשו לתת הצעת מחיר. החלטה סופית תקבע לאחר בחינת הצעות המחיר שיתקבלו ובהתאם לאיכות ההצעות.

בחינת ההצעות שיתקבלו תתבצע ע"י צוות מטעם האיגוד ונתונה לשיקול דעתו הבלעדי. אין התחייבות של האיגוד לבחירת הצעה כלשהי.
היה ולא תימצא אף הצעה העומדת בתנאי הסף שנקבעו ו/או לא יוסכם עם אף אחד מהמציעים שעמדו בתנאי הסף על תנאי התקשרות מקובלים על הצדדים, יוכל האיגוד שלא לבחור באף הצעה.

על חברי הוועד המנהל, עובדי האיגוד ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה נאסר להציע הצעות.

תנאי התקשרות
סוג ותנאי ההתקשרות יקבעו ישירות מול המציע שיבחר. מול המציע שיבחר יחתם הסכם התקשרות כמקובל.