חזרה לעמוד הקודם

פניה לציבור: כהונה בוועדה לשמות מתחם פוגעניים במרשם IL.

באיגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר), המנהל את מרשם שמות המתחם בסיומת IL., פועלת ועדה לבחינת שמות מתחם פוגעניים. מטרת הוועדה לדון בבקשות לרישום שמות מתחם חדשים המועברות אליה על ידי צוות המרשם באיגוד, כאשר עולה ספק לגבי הגדרתם כשמות מתחם פוגעניים. בסמכותה של הוועדה לקבוע אם קיימת מניעה לאשרם לרישום בשל הוראת סעיף 8 בכללי הרישום הקובע כי לא יוקצו:

"שמות המכילים מילים גסות, שפה גסה, שמות הפוגעים בתקנת הציבור או ברגשות הציבור או שמות שבכל דרך אחרת אינם תואמים את חוקי מדינת ישראל" (סעיף 8.3 לכללים).
הכהונה בוועדה הינה בהתנדבות. לנוהל עבודת הוועדה

הרכב הוועדה

הוועדה מורכבת מארבעה חברים ממדעי הרוח, המשפט והאינטרנט:
1. מר הנרי (הנק) נוסבאכר, יו"ר הוועדה 2. השופטת בדימוס, ד"ר איריס סורוקר. 3. הסופרת יוכי ברנדס 4. פרופ' מיכאל בירנהק.

בעקבות סיום כהונתו של חבר הוועדה פרופ' מיכאל בירנהק, הוועדה מבקשת מועמד/ת להחליפו במשפטן/ית עם התמחות במשפט חוקתי, ובפרט בסוגיות של חופש ביטוי.

הליך הבחירה והגשת מועמדות

תנאי כשירות: לפחות תואר שני במשפטים, עם ניסיון מוכח במשפט חוקתי, רצוי ניסיון מוכח של סוגיות של חופש ביטוי ודוקטורט במשפטים.
לצורך פיקוח על תהליך הבחירה, הוקמה ועדת איתור שתפקידה לאתר חברים מתאימים אשר חבריה הם: פרופ׳ קרין נהון (יו״ר הוועדה, נשיאת האיגוד וחברת הוועד המנהל), לביא שיפמן (חבר ועד מנהל), אבי נגר (חבר ועד מנהל), אורטל מאלדונאדו (מנהלת המרשם), יורם הכהן (מנכ"ל איגוד האינטרנט הישראלי).

ועדת האיתור קוראת למועמדים מהציבור הרואים עצמם מתאימים להציע את מועמדותם או להציע הצעות למועמדים ראויים, וכמו כן, רשאית ליזום פנייה למועמדים שנמצאו ראויים על ידה.
האיגוד אינו מתחייב לקבל מועמד כלשהו, סמכות ההחלטה היא של ועדת הבחירה.

להגשת מועמדות:
אנא שילחו קו"ח לכתובת names-com@isoc.org.il עד ליום 31.08.2018