חזרה לעמוד הקודם

הזדמנות להשפיע על האינטרנט הישראלי: הגישו מועמדות לוועד המנהל

הזדמנות אמיתית להשפיע: בחירות 2021 לוועד המנהל נפתחו

אם עיצוב פני האינטרנט בישראל חשוב לכם, ואתם מעוניינים להשפיע על הניהול האסטרטגי וקביעת המדיניות של איגוד האינטרנט הישראלי – הציגו מועמדותכם לוועד המנהל.
חברים, הרואים עצמם כמתאימים לכהן בתפקיד, ועומדים בתנאי התקנון, מוזמנים להגיש מועמדות. הכהונה בוועד המנהל מאפשרת לקדם יוזמות ופרויקטים קיימים וחדשים ולהיות מעורבים בהחלטות הנוגעות לאינטרנט בישראל בכלל ולפעילות האיגוד בפרט. חברי הוועד (המכהנים בהתנדבות), נחשפים במהלך כהונתם למידע רב בנושא האינטרנט בישראל ובעולם.

מי רשאי להציג מועמדות וכיצד?

ועדת הבחירות של איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) קוראת לחברי האיגוד העומדים בתנאי התקנון, להציג את מועמדותם לכהונה בוועד העמותה, כחלק מהליך הבחירות לשנת 2021.

ותק נדרש: חברות בתוקף ברציפות במשך לפחות שנה קודם למועד פתיחת ההצבעה. (כלומר – החל מיום 21.12.20) וגם – יוכל להציג מועמדות גם חבר שחברותו הייתה בתוקף במהלך ארבעת החודשים שקדמו לראשית המועד שנקבע להצגת מועמדות ובלבד שהיה חבר באיגוד במהלך שנתיים מתוך חמש השנים שקדמו למועד זה. רוצים לברר את ותק חברותכם באיגוד? כתבו לנו

מסמכי הגשת מועמדות

  • טופס הגשת מועמדות – הכולל תיאור קצר המפרט פרטים אישיים, השכלה, עיסוק, ניסיון מקצועי ומצע הבחירות.
  • תמונת ראש באיכות טובה (בגודל 1,000*1,000 פיקסלים).
  • שלושה מכתבי המלצה מחברים אחרים באיגוד המעידים על היכרותם עם המועמד, בקיאותו בתחום האינטרנט ובתחומי פעילות האיגוד. (למעט אם המציא החבר המבקש להיות מועמד מכתבי המלצה באחת מחמש מערכות הבחירות האחרונות)

מועד אחרון להגשת המועמדות

יום רביעי, ה-24 בנובמבר, בשעה 12:00 בצהריים לכתובת [email protected]
(רצוי להקדים ולהגיש קודם למועד האחרון על מנת לאפשר תיקונים / השלמות במידת הצורך)

ועדת הבחירות, המורכבת מחברי עמותה מתנדבים (דן תל-ניר (יו"ר), דוד פרידמן ואלעד צור), הגוף המבקר והיועץ המשפטי של העמותה, מלווה את הליך הבחירות. לאחר הגשת הצעות המועמדות השונות, היא תבדוק את כשירות המועמדים ועמידתם בתנאים הקבועים בתקנון.

חברים המעוניינים לעדכן את כתובת הדוא"ל למשלוח ההודעות על הבחירות, מתבקשים לכתוב אל: [email protected].

קבצים