אשר רוטקופ

חברות משנת

: 2017

חזון ומצע הבחירות

המשך הרחבת פעילותו של איגוד האינטרנט במטרה לבססו כגוף מוכר ומוביל ברמה הלאומית – החל מרמת קובעי המדיניות, המשך לספקי שרותי האינטרנט, חברות וארגונים ובעיקר לכלל אוכלוסיית צרכני האינטרנט.
האני מאמין שלי מתמקד בשילוב של היכרות עמוקה של הנושאים הן הטכנולוגיים והן הערכיים בהם עוסק ונכון שיעסוק האיגוד – יחד עם נסיון רב שנים כיצד לרתום את כל השותפים האפשריים, החל ברמה הממשלתית וכלה בציבור המשתמשים לפעולה משותפת לקידום מטרות האיגוד, ובמקביל להרתם יחד עם כל חברי הוועד להמשך ייעול וחיזוק מבנה והליכי האיגוד.

מצע הבחירות כולל בחינה מחדש של נושאי רישום שמות מתחם, הן בהיבט עקרוני והן בהיבט הנוגע למשמעות הכספית, קיום דיון אסטרטגי לבחינה בונייה מחדש של מערך החברים של האיגוד, כך שפעילות האיגוד תתבסס על היקף התואם את היות האיגוד גוף לאומי משמעותי.
כמו כן, בחינה של מבנה האיגוד לצורך התמודדות עתידית עם נושאי מס הכנסה, הערכות להתמודדות עם אפשרות להתערבות רגולטורית אפשרית בפעילות האיגוד, בחינה של התאמת תכני הפעילות של גופים מקבילים בעולם לפעילות האיגוד והערכות טכנולוגית ומערכתית ליישום IPv6 על כל המשתמע.

אודות

מביא עימי נסיון של עשרות שנים של כהונה בהתנדבות כחבר ועד מנהל של ארגונים ציבוריים ועסקיים בעלי זיקה למערכת ההשכלה הגבוהה. בתפקידי המקצועיים לשעבר: מנכ"ל מחב"א (מרכז החישובים האוניברסיטאי באונ' ת"א), סמנכ"ל מיחשוב ומנהל אגף למיחשוב וטכנולוגיות מידע וניהול אגף מערכות מידע באונ' ת"א.
בהשכלתי, לימודי משפטים באונ' ת"א. כמו כן, לימודי מנהל עסקים בלה"ב, אוניברסיטת ת"א וקורסים בניתוח מערכות וקורס דירקטורים של המי"ל.

מכתב פנייה לבוחרים