חזרה לעמוד הקודם

עדכון פרטי חבר באיגוד האינטרנט

חברים באיגוד, נשמח לקבל מכם עדכון על פרטיכם האישיים. הפרטים נדרשים לצרכי עדכון של רשם העמותות וכן לצרכים סטטיסטיים בלבד.

כל המידע האישי שלכם מאובטח ולא יימסר לגורם שלישי.

עדכנו את פרטיכם עכשיו