נסו להבחין בין סרטון אמיתי לדיפ פייק

צפו בסרטונים, העריכו את מידת האמיתות/זיוף של כל אחד ובדקו את עצמכם.
מבחן אינטראקטיבי זה פותח על ידי מעבדת המדיה של MIT ותוצאותיו ישמשו לפיתוח המחקר האקדמי אודות deepfake.