חזרה לעמוד הקודם

שאלות נפוצות בנושא שמות מתחם בעברית

שם מתחם בעברית:

מדוע דווקא לקראת פתיחת הרישום לציבור מחירי הרישום של הרשמים שמות המתחם בעברית גבוהים מהרגיל?

פתיחת מרחב שמות חדש יוצר, מטבע הדברים, אפקט "בהלה לזהב" (Landrush) מסוים ברגע ההשקה, כאשר יותר אנשים מהרגיל מנסים לרשום שמות שנתפסים בעיניהם כאטרקטיביים. אנו יודעים כי לקראת ה- Landrush נערכו הרשמים לעומסים ולטיפול מהיר ואיכותי כפי שמצופה מהם ומעוגן בהסכם ההסמכה. היערכות זו כרוכה לעיתים בגיוס משאבים נוספים ומכאן שעלות הרישום ברגע ההשקה עשויה לעלות. עם זאת, טרם פרסום תאריך פתיחת הרישום נידון נושא זה מול הרשמים להסדרת הסוגיה.
חשוב לציין כי אנו מעודדים את התחרות הקיימת בין מחירי הרשמים, מתוך ראיית טובת הצרכן, שכן תחרות יוצרת חבילות והטבות משתלמות לצרכן, כמו גם מתן שירות יעיל ואדיב. ולדוגמא, ישנם רשמים שפירסמו מחירים אטרקטיבים יותר, ולא מן הנמנע שאלו יהיו הרשמים בעלי רשימות ההמתנה הארוכות יותר. מעבר לכך, אנו צופים כי עם סיום תקופת Landrush קצרה, ישובו מחירי הרישום לרדת.

האם רישום שמות המתחם בעברית נעשה אף הוא על פי העיקרון של כל הקודם זוכה?

כמובן. מתן שירותים לכלל קהילת האינטרנט הישראלית באופן אוניברסאלי, שוויוני ונטול פניות או הפליה הוא עיקרון יסוד החרוט על דגלו של האיגוד בכלל ומרשם השמות בפרט, מאז ומעולם. לאורו נקבעת פעילות האיגוד ואופייה.
בעקבות בדיקה ופניות שהגיעו אלינו, נמצא כי היה רשם שלא הקפיד על שמירת עקרון "כל הקודם זוכה" בניהול רשימות ההמתנה לשמות בעברית.
בעקבות זאת פנה האיגוד אל הרשמים והתריע מפני הטיה ויצירת תעדוף בבקשות הרישום. תעדוף מסוג זה מהווה בעיני האיגוד פגיעה בוטה וחמורה בעיקרון היסוד, כמו גם הפרה יסודית של הוראות הסכם ההסמכה, כללי רישום שמות המתחם והסכם ההסמכה עליו הם חתומים. אנו רואים חריגה כזאת בחומרה רבה, ועל כן הנושא טופל בעדיפות גבוהה.
לצפייה בפניית האיגוד לרשמים בעניין עקרון כל הקודם זוכה.

האם הרשמים רשאים לרשום שמות מתחם לעצמם?

בתאריך 26.12.2010 נפתח רישום שמות מתחם בעברית תחת הסיומת il. לציבור הרחב. במהלך התקופה הראשונה לרישום השמות, נרשמו מעל 20,000 שמות מתחם בעברית – הרבה מעל לציפיות.

בסמוך לאחר תחילת הרישום התברר כי כמה עשרות שמות נרשמו לאחזקת הרשמים עצמם או מנהליהם. בעקבות זאת החל איגוד האינטרנט בבדיקה ובירור מידיים של העובדות. בדיונים עם הרשמים המוסמכים עלתה האפשרות כי הוראות ההסכם להסמכת הרשמים, בנקודה זו, עשויות להוביל לפרשנויות שונות.

בדיקת האיגוד העלתה כי הרישומים נעשו על ידי הרשמים בתום לב, על פי הפרשנות שלהם לחופש הפעולה שניתן להם בהסכם ההסמכה. לאחר פניית האיגוד, הוסכם כי הרשמים יוותרו על שמות שאינם הכרחיים לפעילותם ואלה ישוחררו לציבור הרחב.

בעקבות זאת הוחל בהליך העברתם של שמות המתחם המדוברים לידי המבקשים מן הציבור שהיו הבאים בתור לבקש את רישום אותם שמות, וזאת על פי סדר קבלת הבקשות במרשם שמות המתחם החל מפתיחת הרישום בעברית לציבור, ביום 26.12.2010 בשעה 14:00. במידה שלא היו מבקשים נוספים לרישום שם מתחם כלשהו, הוא יהיה זמין לרישום ע"י הציבור על פי העיקרון של "כל הקודם זוכה".

כיצד עובדים שמות המתחם בעברית (ובשפות אחרות)?

שמות מתחם בעברית (ובשפות אחרות) עושים שימוש במשפחת תקני IDN
(Internationalized Domain Names, או, שמות מתחם בתווים בינלאומיים). באופן פשטני, שמות המתחם בעברית מתורגמים לשמות מתחם "רגילים" המורכבים מאותיות לטיניות, ספרות ומקפים בלבד המתפענחים במערכת שמות המתחם (DNS).
לדוגמא: הצורה ה"רגילה" (המתורגמת) של שם המתחם
"org.il.איגוד-האינטרנט"
היא:
"xn—-zhcbgfhe2aacg8fb5i.org.il"
תקני IDN מוטמעים כיום בדפדפנים מודרניים רבים, אך עדיין לא בכל תוכנות הדואר האלקטרוני ויישומים אחרים.

שמות מתחם הכוללים אותיות עבריות, כמו ''com.דוגמא'' אינם דבר חדש. על מה כל המהומה?

זה זמן ניתן לרשום שמות מתחם הכוללים תווים עבריים בחלק מן הסיומות המוכרות ברשת האינטרנט הגלובאלית, למשל com. עם זאת, כיוון שהסיומת עדיין נכתבת בתווים לטיניים, שמות מתחם אלה הם תערובת של תווים לטיניים ועבריים, ולא תווים עבריים בלבד.
כעת נוצר לראשונה תהליך להגדרתן של סיומות מדינה בשפות שאינן לטיניות. בכך תתאפשר לראשונה יצירת שמות שנכתבים במלואם בשפה אחת שאינה לטינית.

שאלות נפוצות בנושא ה-Fast Track

מה תהיה הסיומת העברית של ישראל? מתי וכיצד היא תקבע?
הסיומת העברית של ישראל טרם נקבעה, והיא תקבע, בין היתר, בהתייעצות עם הקהילה ובעלי מקצוע רלוונטים.
האם ישנו קשר בין שמות המתחם המוצעים לרישום תחת הסיומת .il לבין הסיומת העברית של ישראל, כשזו תקבע?
משעה שיפעיל איגוד האינטרנט את הסיומת העברית של ישראל, הסיומת העברית של ישראל והסיומת .il יהיו שני שמות נרדפים של אותו מרחב שמות ("מרחב שמות אחוד").
המשמעות היא, שכל שמות המתחם שנרשמו תחת הסיומת .il, כולל השמות בתווים לטיניים וכולל השמות בעברית, יפעלו באופן אוטומטי, ללא תשלום נוסף וללא צורך בנקיטת פעולה כלשהי, תחת שתי הסיומות במקביל.
מעבר לכך שלדעתו המקצועית של האיגוד "מרחב השמות האחוד" משרת בצורה הטובה ביותר את אינטרס קהילת האינטרנט, כפועל יוצא, "מרחב השמות האחוד" גם יחסוך הוצאות למחזיקי שמות מתחם קיימים. מכיוון שהסיומת העברית תהיה נרדפת לזו הלטינית, ולא סיומת נפרדת, לא יהיה צורך לרשום את שמות המתחם הקיימים בנפרד.
מהו ההליך הצפוי עד להפעלתה של הסיומת העברית של ישראל?
ההליך יכלול פנייה לציבור לבחירת הסיומת המועדפת עליו, מבין מספר אפשרויות שעומדות בדרישות שנקבעו ע"י ICANN, קבלת תמיכת המדינה בסיומת שנבחרה – ואז פנייה ל- ICANN לשם אישור הסיומת והגדרתה במערכת שמות המתחם הגלובאלית. ההליך צפוי להימשך מספר חודשים. להשלמת התמונה, ראו גם התשובה לשאלה ‏4
האם יהיו מגבלות ברישום שמות מתחם בעברית?
כללי הרישום מגדירים מהם שמות המתחם שניתן לרשום.

משאל הציבור בישראל – בירור הסיומת המועדפת לקוד מדינה בעברית:

מהי מטרת המשאל?
מטרת המשאל היא להיוועץ בציבור לקראת בחירת המקבילה העברית המתאימה ביותר לסיומת IL המוכרת, ומקבילות עבריות לשמות מתחם ברמה השניה (כמו .co.il). המשאל הוא אחד השלבים לקראת הגשת בקשה לגופים הבינלאומיים לשם הגדרתה של סיומת עברית מקבילה ל-IL.
מה מטרתו של איגוד האינטרנט הישראלי בתהליך?
מטרתו של האיגוד במשאל היא ללמוד מהי הסיומת המועדפת על הציבור בישראל. מטרת העל של האיגוד בעניין רישום שמות מתחם בעברית היא ליצור את התשתית לרישום שמות מתחם הנכתבים בעברית בלבד – כחלק ממערכת שמות המתחם הגלובאלית. התהליך בישראל הוא חלק מתהליך עולמי להנגשת האינטרנט לכלל אוכלוסיות העולם, גם לאלה שאינן משתמשות בתווים לטיניים.
מדוע איגוד האינטרנט הישראלי הוא זה שפועל למציאת הסיומות?
איגוד האינטרנט משמש כמרשם שמות המתחם בסיומת IL. כגוף בלתי תלוי הפועל לקידום האינטרנט בישראל אנחנו מבקשים לקדם ככל האפשר את התהליך ליצירת שמות מתחם בעברית בישראל. המשאל נערך בידיעת משרד התקשורת.
מדוע התהליך לקח כל כך הרבה זמן? (הרישום המוקדם התרחש באוגוסט 2010)
ההיערכות להגשת הבקשה להגדרת הסיומת העברית המקבילה ל-IL היא מורכבת, ומעורבים בה גופים שונים, כמו גם הציבור. ככל שהדבר תלוי באיגוד, לתהליך זה ניתנת עדיפות גבוהה.
מהו התהליך מרגע בחירת הסיומת של ישראל, ועד שאוכל ממש לרשום בה שמות מתחם?
ניתן לרשום שמות בעברית תחת .il כבר היום. תהליך יצירת הסיומת העברית דורש, בין היתר, את הסכמת נציגי הממשלה, הגשת הבקשה לגופים הבינלאומיים המעורבים בתהליך, והמתנה לאישורם.
בבוא היום, כאשר יאושרו שמות מתחם מלאים בעברית, מי יבצע את הרישום?
רשמי שמות המתחם המוסמכים.
במידה שיהיו יהיו ב'משאל' מספר משיבים מועט, האם רק על כך תתבסס ההחלטה? האם זה ייחשב ''הסיומת המועדפת על הציבור בישראל?''
המשאל מיועד לאוכלוסיית משתמשי האינטרנט בישראל. אנו משתמשים בכל האמצעים על מנת להפיץ את בשורת המשאל לכלל אוכלוסייה זו, בין היתר בקידום פרסומי ותקשורתי. שימוש בפלטפורה הרחבה שמציע אתר YNET יכולה להבטיח חשיפה רחבה בקרב קהילת משתמשי האינטרנט.
האם תוכלו להעריך כמה זמן יחלוף בין רישום שם המתחם בעברית תחת IL לבין קבלת כתובת מלאה בעברית?
לא באופן מלא. חלק מההליך אינו תלוי באיגוד, אלא בגורמים ובתהליכים חיצוניים. באופן עקרוני, בנוסף לתהליך בחירת הסיומת בשיתוף הציבור, המתבצע כעת, נדרשת תמיכת המדינה לסיומת שנבחרה, ולאחריה – אישור ICANN לסיומת ולהגדרתה במערכת שמות המתחם הגלובלית
האם ייתכן מצב בו לעולם לא יאושר המרחב בעברית?
ההליך של שמות מתחם בשפות לאומיות הוא הליך גלובאלי שחיכו לו זמן רב ושהתמיכה בו גורפת, ולפיכך צפוי שהוא יושלם גם כאן. גם במקרה הבלתי סביר שהסיומת לא תאושר, השמות שנרשמו בעברית תחת הסיומת הקיימת (il) כבר פועלים וימשיכו לפעול בכל מקרה.