החזירו אותם הביתה עכשיו

3 חלופות לעיצוב המבנה למרחב שמות המתחם: ".ישראל"

ניתן לנהל מרחב שמות עליון (כלומר הרמה העליונה ביותר)  בכמה מתארים, אשר כל אחד מהם מעלה מספר סוגיות-משנה. נציג בהרחבה כל אחד משלושת המתארים, ואת המשמעויות והשאלות הנלוות לאופן הפעלתו.

קיימות לבחירה שלוש חלופות:

  1. מרחב מגזרי– מתאר המאפשר רישום שמות מתחם ברמה השלישית בלבד, כך שמתחת לסיומת ".ישראל" יהיו כמה מתחמי משנה מגזריים כמו בדוגמה: אני.עסק.ישראל (היתרון: מאפשר יכולת שיוך וזיהוי טובים יותר מול המשתמשים). בחירה בחלופה זו מחייבת גם קביעה של סיומות משנה, שתהיינה מקבילות לסיומות הקיימות כיום. (כלומר: מקבילות בשפה העברית ל-il, org.il, ac.il, muni.il, gov.il, k12.il , idf.il).
  2. מרחב ישיר – במתאר זה שמות מתחם תחת הסיומת ".ישראל" יירשמו ישירות תחת הרמה העליונה (".ישראל"), בלי חלוקה לסיומות משנה; כמו בדוגמה: אני.ישראל (היתרון: קצר, קליט ונח).
  3. מרחב משולב– במתאר המשולב במרחב ".ישראל" ניתן יהיה לרשום שמות מתחם הן ברמה השנייה ישירות תחת הסיומת .ישראל (למשל – אני.ישראל) והן ברמה המגזרית. כך, תינתן  לציבור אפשרות לרשום בשתי החלופות לעיל, לפי העדפתו, כך שאפשרות זו מאפשרת "להנות משני העולמות", ויכולת בחירה לפי התאמה.
    בחירה בחלופה זו תחייב אף היא קביעה של סיומות משנה, שתהיינה מקבילות לסיומות הקיימות כיום. (כלומר: מקבילות בשפה העברית ל-co.il, org.il, ac.il, muni.il, gov.il, k12.il , idf.il).

בהמשך התפריט, תוכלו לקרוא בהרחבה על כל מתאר, ועל המשמעויות והשאלות הנלוות לאופן הפעלתו.