החזירו אותם הביתה עכשיו

שילוב שפות במרחבי "IL" ו-".ישראל"

אנו מבקשים לבדוק את האפשרות לשלב תווים עבריים ולטיניים בשמות המתחם ובשמות מתחמי המשנה. הנה החלופות האפשריות:

 • רישום באותיות לטיניות יתאפשר גם כשהסיומת היא ".ישראל", ורישום באותיות עבריות יתאפשר גם כשהסיומת תהיה "IL.", כלומר יתאפשרו שמות מתחם כגון "isoc.ישראל" וכן "org.il.איגוד-האינטרנט".
 • רישום באותיות עבריות יתאפשר בשמות מתחם בסיומות "IL." ו".ישראל", אך לא יתאפשר רישום שמות מתחם באותיות לטיניות בסיומת ".ישראל", כלומר יתאפשר רישום כגון "org.il.איגוד-האינטרנט", אבל לא יתאפשר כגון "isoc.ישראל".
 • רישום באותיות עבריות יתאפשר בסיומת ".ישראל" בלבד, ורישום באותיות לטיניות יתאפשר בסיומת "IL." בלבד, כלומר רק רישומים מעין "איגוד-האינטרנט.ישראל" ו"org.il" יהיו אפשריים.

הסבר:

כאמור, שם מתחם מורכב ממחרוזות במספר רמות, והן מופרדות ביניהן בנקודות. כל רמה עומדת בפני עצמה ויכולה להירשם בכמה מערכות כתב – בתווים לטיניים או עבריים[1].

מאחר שהשפות השמיות (עברית וערבית, למשל) נכתבות מימין לשמאל, קשה לשלב בין אותיות לטיניות (שבהן נכתבות רבות משפות העולם) ובין אותיות עבריות, ושילוב כזה אף יכול להטעות את הציבור (למשל, אם יתאפשר רישום בעברית תחת ה-ccTLD של IL. האם נכון יהיה לכתוב "co.il.שם-מתחם" או "שם-מתחם.il.co").

עם זאת, האיגוד מבין כי עשוי להיות עניין בציבור להמשיך לרשום שמות מתחם בעברית תחת ה-SLD הלטיניים במרחב IL (co.il, org.il וכד'). ייתכן גם שיהיה ביקוש לרישום באותיות לטיניות בסיומת ".ישראל" (לדוגמה "google.ישראל").

מאידך גיסא, עלול להיווצר מצב שמחזיקים בשם מתחם במרחב "IL." יראו צורך להגן על שם המתחם הזהה לשלהם ברמה השלישית או השנייה במרחב ".ישראל"' ולהפך, כלומר מחזיק שם המתחם “isoc.org.il” יראה צורך לרשום את "isoc.ישראל” מטעמים של הגנה על המותג, ומחזיק שם המתחם “איגוד-האינטרנט.ישראל” ירגיש מחויב לרשום גם את “co.il.איגוד-האינטרנט". הדבר עלול ליצור תחושה בציבור שהאיגוד כופה על מחזיקים לנהל כמה שמות מתחם במקביל ולשלם עליהם, וכמובן, זו אינה מטרת האיגוד. המטרה היא שלציבור יהיה מגוון אפשרויות מתאים, ושכל גורם יוכל לבחור בחלופה ההולמת את צרכיו.

החלופות האפשריות הן:

 1. רישום המשלב שפות באופן מלא בשני המרחבים ("משולב מלא"):
  • במרחב ".ישראל" יתאפשר רישום באותיות עבריות וכן באותיות לטיניות, למשל "שם-מתחם.ישראל", "שם-מתחם.מלכר.ישראל" ו"domain.ישראל", "domain.מלכר.ישראל". לא תתאפשר יצירת SLD באותיות לטיניות (כלומר לא יתאפשר רישום מעין "שם-מתחם.org.ישראל").
  • במרחב IL. יתאפשר רישום באותיות לטיניות ובאותיות עבריות, למשל "il.שם-מתחם" או "domain.co.il".
 2. רישום משולב שפות רק במרחב "IL.", ורישום בעברית בלבד במרחב ".ישראל" ("משולב חלקי"):
  • רישום באותיות עבריות במרחב "IL." בסיומות co.il, org.il וכו', כפי שמתקיים כיום במרחב "IL." רשומים כיום כ-5,000 שמות מתחם בעברית מעין – "co.il.שם-מתחם".
  • במרחב ".ישראל" – רישום באותיות עבריות בלבד, מעין – "שם-מתחם.ישראל", "שם-מתחם.מלכר.ישראל".
 3. רישום באותיות עבריות בלבד בסיומת ".ישראל", ורישום באותיות לטיניות בלבד בסיומת "IL." ("לא משולב")

רישום שמות מתחם בסיומת ".ישראל" יתאפשר רק בעברית, ורישום שמות מתחם בסיומת "IL." יתאפשר רק באותיות לטיניות.

מעמדם של שמות המתחם בעברית הרשומים במרחב "IL." (אם בוחרים ב"לא משולב")

 • חלופה א' – שמות המתחם הרשומים בעברית במרחב "IL." יקבלו מעמד מיוחד וימשיכו להתקיים. למחזיקים בהם תינתן האפשרות לחדש את שם המתחם שברשותם עד שיבחרו שלא לעשות זאת. לא יתאפשר רישום מחדש או הקצאה מחדש (reassignment) של שמות כאלה שלא חודשו או שנמחקו.
 • חלופה ב' – שמות המתחם בעברית במרחב "IL." יעברו תהליך של דהיה (fading out), והמרחב המשולב יחדל מלהתקיים לאחר תקופה של חמש שנים (אז יימחקו כל שמות המתחם בנוסח זה שעדיין קיימים).

[1]  יובהר – שילוב השפות המדובר הוא בין הרמות  (domain.ישראל) ולא כתיבה מעורבת במסגרת אותה רמה, דוגמת: דוmיין.ישראל.