עיצוב מרחב ".ישראל" – מתאר מגזרי

חלופה זו מציעה מרחב המאפשר רישום שמות מתחם ברמה השלישית בלבד, כך שמתחת ל-".ישראל" יהיו כמה מתחמי משנה מגזריים. מתאר זה דומה לאופן שבו מתנהל מרחב "IL." כיום, למשל "איגוד-האינטרנט.מלכר.ישראל".

תיאור

במתאר של מבנה "מגזרי" יירשמו שמות מתחם במרחב ".ישראל" ברמה השלישית בלבד. במרחב תתאפשרנה כמה סיומות מגזריות בעברית (SLDs) בדומה לנהוג במרחב IL. (בו co.il מיועד לפעילות מסחרית, org.il לפעילות מלכ"ר, gov.il לפעילות ממשלתית וכד').

במבנה מגזרי אפשר לקבוע כמה כללים להקצאת שמות מתחם בכל אחת מרמות המשנה. לדוגמה, ב-SLD  של co.il (co – commercial) ו- org.il  (org – organization), במרחב .IL רשאי כל אדם (יחיד או תאגיד) לרשום שמות מתחם. לעומת זאת, ב-SLD של gov.il (gov – government) רשאים להירשם רק גופי מדינה בישראל  (היום נעשה הרישום באמצעות מערך ממשל זמין במשרד ראש הממשלה);  ב-SLD של idf.il (idf – Israel Defense Forces) רשאיות להירשם רק יחידות צה"ל (הרישום נעשה באמצעות יחידת ממר"ם באגף התקשוב), ב-SLD של  net.il (net- network) רשאים להירשם רק בעלי רישיון לפעול כספקי גישה לאינטרנט (ונדרשת הצגת רישיון ISP ממשרד התקשורת), ב-SLD של ac.il (acacademy) רשאים להירשם רק גופים אקדמיים בישראל (ההקצאה כרוכה בהצגת אישור פעולה מהמועצה להשכלה גבוהה), ב-SLD של muni.il (munimunicipality) יכולים להירשם רק יישובים בישראל (שמם נרשם על פי הכיתוב שקבעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) וב-SLD של k12.il (Kindergarten to 12) יכולים להירשם רק בתי ספר וגנים של משרד החינוך. קריטריונים אלו מפורטים בהרחבה בכללי הרישום.

באמצעות מתאר מגזרי יכול המשתמש להסתמך על אתרי אינטרנט ביתר בטחון, על פי כתובתם. כך, לדוגמה, כשאדם פונה לשירות אינטרנט ממשלתי הוא יודע שעליו לפנות לשם מתחם בסיומת gov.il וכדו'. למבנה מגזרי יתרון גם בהיבטים של טיוב דירוג התוצאות במנועי חיפוש (SEO – Search Engine Optimization), שכן מנוע החיפוש יכול להכניס  את שיוך ה-SLD של שם המתחם לשקלול החשיבות של האתר (למשל, אתרים בסיומת ac.il יקבלו דירוג גבוה יותר בשאילתות הקשורות לחינוך אקדמי).

שם מתחם במרחב מגזרי יראה כך: "דוגמה.מלכר.ישראל" (בדוגמה זו, ה-SLD שנבחר למגזר השלישי הוא "מלכר", ושם המתחם הוא "דוגמה").

מעמד שמות מתחם הרשומים בעברית במרחב IL. לפי המתאר

בהתאם להתחייבות העבר של האיגוד עם פתיחת הרישום בעברית במרחב IL., יקבלו מחזיקי שמות המתחם בעברית במרחב IL. הקיימים עדיפות, ויהיו רשאים לרשום את שם המתחם שברשותם בעברית מלאה בסיומת המקבילה. זכות הרישום תישמר למחזיק למשך פרק זמן שייקבע ממועד פתיחת הרישום, ולא תהא ניתנת להעברה.

רישום שם המתחם בעברית מלאה למחזיקים הקיימים, בתוך פרק הזמן שיקבע, יהיה חינם לתקופה מוגבלת על מנת לאפשר למחזיקים המעוניינים להעביר את פעילות שם המתחם לשם החדש בעברית מלאה. בהתאם להחלטה שתתקבל בעניין שילוב השפות בשם מתחם (ראו סעיף 3 להלן) יוחלט האם לאפשר למחזיקי שמות המתחם בעברית בסיומת הלטינית להמשיך להחזיק בשם המתחם במרחב IL., ולחדש אותו, או שבתום התקופה שתיקבע יימחקו שמות אלו ממרחב IL. כדי להשאירו באותיות לטיניות בלבד.

מתארים אפשריים לפתיחת הרישום

בפרק זה נציג מתארים אפשריים לפתיחת הרישום לציבור הרחב לשמות מתחם במרחב ".ישראל".

 1. חלופה א' – "כל הקודם זוכה"
  • עם פתיחתו לציבור, ייעשה תהליך הרישום על בסיס עיקרון היסוד "כל הקודם זוכה"
   (first come, first served), למעט בעניין שמות מתחם הרשומים כבר בעברית במרחב IL. (ראו להלן : מעמדם של שמות המתחם הרשומים כיום בעברית במרחב IL.) .
  • כל אדם או תאגיד שירצה לרשום שם מתחם יוכל לעשות זאת באמצעות הרשמים המוסמכים במועד פתיחת הרישום.
 2. חלופה ב' – "רישום בשלבים"
  • עקב הפסקת הרישום בעברית במאי 2020, פתיחת הרישום תעשה בשלבים ותכלול שלב של רישום מוקדם (sunrise) למחזיקי סימני מסחר רשומים ותאגידים. שמות המתחם הרשומים כבר בעברית במרחב IL. יהיו חסומים לרישום, וזכות הרישום תישמר למחזיקים בהם. בעל סימן מסחר יוכל לטעון לזכות בשם שנרשם כבר בעברית רק בהליך יישוב סכסוכים IL-DRP (ראו להלן: מעמדם של שמות המתחם הרשומים כיום בעברית במרחב "IL." לפי המתאר) או באמצעות פנייה לכל ערכאה מוסמכת אחרת.
  • לאחר שלב הרישום המוקדם יפתח הרישום באמצעות הרשמים המוסמכים לכלל הציבור, על בסיס עיקרון "כל הקודם זוכה".

שמות סיומות המשנה

מתאר מגזרי, שבו נרשמות הסיומות ברמה השנייה, מחייב קביעה של הסיומות המגזריות. שמות סיומות המשנה אמורות לייצג באופן ברור וקצר ככל האפשר את המגזר שהן מייצגות. לדוגמה, שם סיומת המשנה למוסדות אקדמיים (המקביל ל"ac.il") צריך להיות בזיקה לתחום, שהוא מוסדות אקדמיים להשכלה גבוהה.

בדיונים פנימיים באיגוד הוצעו מספר חלופות לייצוג סיומות מגזריות אלה (מוצגים בסעיף "הצעות לסיומות משנה"), האיגוד מבקש לשמוע את עמדות הציבור ורעיונותיו בעניין שמות סיומות המשנה. נודה אם תמלאו את הסעיף "הצעות לסיומות משנה" בסוף המסמך להלן.