[תוכן הענינים]

W3C

המלצות להנגשת תכני אתרי אינטרנט WCAG) 2.0)

המלצות W3C מיום 11 בדצמבר 2008

תקן 5568:
https://www.isoc.org.il/files/docs/5568.pdf
גרסה נוכחית באנגלית:
http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211
גרסה אחרונה:
http://www.w3.org/TR/WCAG20
גרסה קודמת:
http://www.w3.org/TR/2008/PR-WCAG20-20081103
המלצות להנגשת תכני אתרי אינטרנט 1.0 [WCAG 1.0]:
http://www.isoc.org.il/w3c-wai/guidelines_WCAG_1.0.html
עורכים:
Ben Caldwell, Trace R&D Center, University of Wisconsin-Madison
Michael Cooper, W3C
Loretta Guarino Reid, Google, Inc.
Gregg Vanderheiden, Trace R&D Center, University of Wisconsin-Madison
עורכי הגרסה הקודמת:
(Wendy Chisholm (until July 2006 while at W3C
(John Slatin (until June 2006 while at Accessibility Institute, University of Texas at Austin
(Jason White (until June 2005 while at University of Melbourne

אנא פנו לרשימת שגיאות עבור מסמך זה, העשויה להכיל תיקוני תקינות.

ראו גם תרגומים.

מסמך זה ניתן לצפייה גם בצורות לא תקניות, הניתנות לגישה מ- Alternate Versions of Web Content Accessibility Guidelines 2.0.


תקציר

המלצות להנגשת תכני אתרי אינטרנט 2.0 (WCAG) מכסה טווח המלצות רחב ליצירת תכני רשת נגישים יותר. ציות לקווים מנחים אלו יאפשר גישה לתכנים עבור מגוון רחב יותר של אנשים בעלי מוגבלויות, כולל עיוורון ומוגבלות ראייה, חירשות ואיבוד שמיעה, לקויות למידה, מוגבלויות תפישה, תנועה מוגבלת, מוגבלויות דיבור, רגישות לאור וצירוף של אלה. לעיתים קרובות יהפוך ציות לקווים מנחים אלה את תכני הרשת שלך לשמישים יותר גם עבור משתמשים בכלל.

אמות-מידה להצלחה WCAG 2.0 כתובות כמשפטים ניתנים למבחן שאינם תלויי-טכנולוגיה. הדרכה בנוגע למענה על אמות-המידה להצלחה בטכנולוגיות מסויימות, נוסף על מידע כללי הנוגע לפענוח אמות-המידה להצלחה, נקבע במסמכים אחרים. ראו Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Overview להקדמה וקישורים לחומר טכני ולחומרי הדרכה של WCAG.

WCAG 2.0 מחליף את המלצות להנגשת תכני אתרי אינטרנט 1.0 [WCAG10] שפורסם כהמלצת W3C במאי 1999. למרות שניתן ליצור תאימות ל-WCAG 1.0 או ל-WCAG 2.0 (או לשניהם), מומלץ על ידי W3C להשתמש ב-WCAG 2.0 עבור תכנים חדשים ומעודכנים. כמו כן ממליץ W3C שמדיניות נגישות לרשת תתייחס ל-WCAG 2.0.

סטטוס המסמך

פיסקה זו מתארת את מעמדו של מסמך זה בעת פרסומו. מסמכים אחרים עשויים להחליף מסמך זה. רשימה עדכנית של פרסומי W3C ותיקון חדש ביותר לדו"ח טכני זה ניתן למצוא ב-W3C technical reports index בכתובת http://www.w3.org/TR/.

זוהי המלצת W3C להנגשת תכני אתרי אינטרנט 2.0 (WCAG) מאת Web Content Accessibility Guidelines Working Group.

מסמך זה נבחן על ידי חברי W3C, מפתחי תוכנה, וקבוצות ובעלי עניין נוספים של W3C, ונתמך על ידי המנהל, כהמלצת W3C. זהו מסמך יציב ומותר להשתמש בו כחומר לייחוס או לציטוט ממסמך אחר. תפקיד W3C ביצירת ההמלצה הינו לגרום להפניית תשומת לב להוראות ולקדם את יישומן הרווח. כך יוגבר התפקוד ותועצם יכולת האינטראקציה ברשת.

WCAG 2.0 נתמך על ידי מסמכים לא תקניים נלווים, הבנת WCAG 2.0 ו- Techniques for WCAG 2.0. למרות שאין למסמכים אלה אותו סטטוס רשמי שיש ל-WCAG 2.0 עצמו, הם מספקים מידע החשוב להבנה וליישום של WCAG.

קבוצת העבודה מבקשת שכל ההערות יימסרו באמצעות טופס הערה מקוון. הניתן לשימוש. במידה וזה בלתי אפשרי, ניתן גם לשלוח הערות ל-[email protected]. ארכיון לרשימת הערות הציבור זמין לעיון הציבור. לא ניתן לבצע שינויים להמלצת WCAG 2.0 בעקבות הערות שיתקבלו לגבי גרסה זו של ההמלצות, אך ייתכן שתהיה התיחסות להערות כאלה ברשימת השגיאות או בגרסאות עתידיות של WCAG. קבוצת העבודה אינה ערוכה למתן תשובות רשמיות להערות. קיימת גישה פומבית לארכיון הדיונים של רשימת הדואר, ופעילות עתידית שלקחה על עצמה קבוצת העבודה, עשויה להתייחס להערות שיתקבלו לגבי מסמך זה.

מסמך זה נוצר כחלק מהיוזמה לנגישות הרשת (Web Accessibility Initiative: WAI) של W3C. קבוצת העבודה WCAG הינה חלק מהפעילות הטכנית של WAI.

מסמך זה נוצר על ידי קבוצה הפועלת בכפוף למדיניות הפטנטים של W3C מה-5 לפברואר 2004. W3C מתחזקת רשימה פומבית של כל גילויי הפטנטים שנעשו בהקשר לתוצרי הקבוצה; עמוד זה מכיל גם הנחיות לגילוי פטנט. אדם בעל ידע ממשי על פטנט, שעל פי הבנתו של אותו אדם מכיל תביעה/ות בסיסית/יות, חייב לחשוף את המידע בהתאם לסעיף 6 במדיניות הפטנטים של W3C.


תוכן הענינים

נספחים


הקדמה

סעיף זה הינו לידיעה.

המלצות להנגשת תכני אתרי אינטרנט WCAG) 2.0) מגדיר באיזה אופן יש ליצור תכני רשת נגישים יותר עבור אנשים בעלי מוגבלויות. נגישות מקיפה טווח רחב של מוגבלויות, כולל מוגבלויות של ראייה, שמיעה, גוף, דיבור, תפיסה, שפה, למידה ומערכת העצבים. למרות שהמלצות אלה מכסות תחום רחב של נושאים, אין בכוחן להתייחס לצרכיהם של אנשים בעלי כל סוג, רמה וצירוף של מוגבלויות. המלצות אלה הופכות תכני רשת לברי שימוש על ידי בני אדם קשישים יותר בעלי יכולות משתנות בעקבות הזדקנות, ולעיתים קרובות משפרות שמישות עבור משתמשים באופן כללי.תהליך W3C בשיתוף פעולה עם אנשים וארגונים מכל העולם, במטרה להמציא תקן סטנדרטי עבור נגישות לתכני רשת, שיענה לצרכי אנשים, ארגונים, וממשלות ברחבי העולם. WCAG 2.0 מסתמך על WCAG10 ] WCAG 1.0 ] ומתוכנן ליישום בהיקף רחב של טכנולוגיות רשת נוכחיות ועתידיות, ולהיות בר-מבחן בצירוף של בדיקות אוטומטיות והערכה אנושית. למבוא ל-WCAG, ראו סקירה כללית ב- Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Overview.

נגישות הרשת תלויה לא רק בתכנים נגישים, אלא גם בדפדפני רשת וסוכני-משתמש אחרים. גם לכלים מאפשרי-גישה יש תפקיד חשוב בנגישות הרשת. לסקירה כללית על האופן בו מרכיבים אלו של פיתוח ואינטראקציה ברשת עובדים יחד, ראו:

רבדים של הנחיה ב-WCAG 2.0

האנשים והאירגונים המשתמשים ב-WCAG מגוונים מאד, וביניהם מתכנני ומפתחי רשת, קובעי מדיניות, סוכני רכש, מורים ותלמידים. כדי לענות על צרכי כל הקהל הזה, סופקו מספר רבדים של הנחיה, כולל עקרונות מקיפים, קווים מנחים כלליים, אמות-מידה להצלחה הניתנים לבדיקה מעשית, ואוסף עשיר של שיטות מספיקות, שיטות מומלצות, ו תיעוד של כשלים נפוצים כולל דוגמאות, קישורים למשאבים וקוד-מקור.

 • עקרונות – בקודקוד נמצאים ארבעה עקרונות המספקים את הבסיס לנגישות רשת: נתפס, ניתן להפעלה, מובן ויציב . ראו גם הבנת ארבעת העקרונות של הנגישות.

 • קווים מנחים – מתחת לעקרונות מצויים קווים מנחים. 12 הקווים המנחים עונים על המטרות הבסיסיות אליהן צריכים הכותבים לשאוף כדי ליצור תכנים נגישים יותר למשתמשים בעלי מוגבלויות שונות. הקווים המנחים אינם ניתנים לבחינה מעשית, אך מספקים את המסגרת והיעדים הכלליים כדי לסייע לכותבים להבין את אמות-המידה להצלחה וליישם טוב יותר את השיטות.

 • אמות-מידה להצלחה – עבור כל קו מנחה, ניתנת אמת-מידה מעשית להצלחה, כדי לאפשר שימוש ב-WCAG 2.0 כאשר יש צורך במבחני תקן והתאמה, כנדרש בהגדרות תכנון, רכישה, פיקוח והסכמים חוזיים. כדי לענות על הצרכים של קבוצות שונות ומצבים שונים, מוגדרות שלוש דרגות התאמה: A (הנמוכה ביותר), AA, ו-AAA (הגבוהה ביותר). מידע נוסף על דרגות WCAG אפשר למצוא בהבנת דרגות התאמה .

 • שיטות מספיקות ומומלצות – עבור כל אחד מ הקווים המנחים ומאמות-המידה להצלחה במסמך WCAG 2.0 עצמו, תיעדה קבוצת העבודה גם מגוון רחב של שיטות. השיטות הינן לידיעה ונחלקות לשני סוגים: אלה שהן מספיקות. השיטות המומלצות הן מעבר למה שנדרש לצורך אמת-מידה להצלחה מסויים, אך הן מאפשרות לכותבים לכוון טוב יותר להמלצות. שיטות מומלצות אחדות מכוונות לגבולות נגישות שאינם מכוסים על ידי אמות-המידה להצלחה. כאשר ידוע על כשלים נפוצים, מתועדים גם הם. ראו גם Sufficient and Advisory Techniques in Understanding WCAG 2.0.

כל הרבדים הללו של ההנחיה (עקרונות, קווים מנחים, אמות-מידה להצלחה, שיטות מספיקות ומומלצות) פועלים יחד לספק הנחיה כיצד להפוך תכנים לנגישים יותר. כותבים נקראים לראות וליישם את כל הרבדים שיש ביכולתם ליישם, כולל השיטות המומלצות, כדי לכוון לצרכים של המגוון האפשרי הרחב ביותר של משתמשים.

יש לשים לב, כי אפילו תכנים המתאימים ברובד הגבוה ביותר (AAA) יהיו בלתי נגישים לאנשים בעלי כל הסוגים, הדרגות, או הצירופים של מוגבלויות, במיוחד במה שנוגע לשפה הכרתית וללמידה הכרתית. כותבים נקראים לשקול את כל טווח השיטות, כולל השיטות המומלצות, וגם לבקש סיוע מתאים בנוגע לנוהג המעודכן הטוב ביותר כדי להבטיח שתכני הרשת יהיו נגישים, ככל הניתן, לקהילה זו. מידע אודות הנתונים עשוי לסייע למשתמשים במציאת תכנים המתאימים ביותר לצרכיהם.

מסמכים תומכי WCAG 2.0

המסמך WCAG 2.0 מתוכנן לענות על הצרכים של מי שזקוק לתקן טכני יציב וניתן לייחוס. מסמכים אחרים, הנקראים מסמכים תומכים, מבוססים על מסמך WCAG 2.0 ומכוונים למטרות חשובות אחרות, כולל היכולת להתעדכן כדי לתאר את האופן בו WCAG עתיד להיות מיושם בטכנולוגיות חדשות. המסמכים התומכים כוללים:

 1. How to Meet WCAG 2.0 – מראה מקום מהיר ל-WCAG 2.0, הניתן להתאמה אישית וכולל את כל הקווים המנחים, אמות-המידה להצלחה, והשיטות לשימוש הכותבים בעת פיתוח והערכה של תכני רשת.

 2. Understanding WCAG 2.0 – מדריך להבנה וליישום של WCAG 2.0. ישנו מסמך "הבנה" קצר עבור כל קו מנחה ואמת-מידה להצלחה, וכך גם עבור נושאים מרכזיים.

 3. Techniques for WCAG 2.0 – אוסף של שיטות וכשלים נפוצים, כל אחד מהם במסמך נפרד הכולל תאור, דוגמאות, קוד-מקור ובדיקות.

 4. The WCAG 2.0 Documents – תרשים ותאור האופן בו המסמכים הטכניים מתייחסים ומקושרים זה לזה.

ראו Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Overview לתאור החומר התומך ב-WCAG 2.0, כולל משאבי לימוד הקשורים ל-WCAG 2.0. משאבים נוספים המכסים נושאים כמו חבילה עסקית לנגישות רשת, הוצאה לפועל של תכנון שיפור הנגישות באתרי רשת, ומדיניות של נגישות, רשומים ב משאבי WAI.

מונחים חשובים ב-WCAG 2.0

WCAG 2.0 מכיל שלושה מונחים מרכזיים השונים מ-WCAG 1.0. כל אחד מהם מוצג בקצרה בהמשך, ומוגדר במלואו במילון המונחים.

דף רשת – Web Page

חשוב לציין, כי על פי תקן זה, המונח "דף רשת" כולל הרבה יותר מאשר דפים סטטים של HTML. הוא כולל גם את דפי הרשת הדינאמים המתרבים יותר ויותר ברשת, כולל "דפים" המסוגלים להציג קהילות וירטואליות אינטראקטיביות שלמות. למידע נוסף, ראו הבנת "דף רשת".

זיהוי על ידי תוכנה - Programmatically Determined

מספר אמות-מידה להצלחה מחייבות תכנים (או היבטים מסוימים של התכנים) הניתנים ל"זיהוי על ידי תוכנה". משמעות הדרישה היא, שהתכנים נמסרים באופן בו סוכני-משתמש, כולל טכנולוגיות מסייעות, מסוגלים להפיק ולהציג מידע זה למשתמשים באופנים שונים. למידע נוסף, ראו הבנת זיהוי על ידי תוכנה.

נתמך נגישות -Accessibility Supported

שימוש בטכנולוגיה באופן נתמך נגישות משמעותו שהיא פועלת באמצעות טכנולוגיות מסייעות (assistive technologies – AT), ותכונות הנגישות של מערכות הפעלה, דפדפנים, וסוכני-משתמש. ניתן לסמוך על תכונות טכנולוגיה שהינן תואמות לאמות-המידה להצלחה של WCAG 2.0 רק אם נעשה בהן שימוש באופן שהוא "נתמך נגישות". תכונות טכנולוגיה ניתנות לשימוש באופנים שאינם נתמכי נגישות (אינם פועלים באמצעות טכנולוגיות מסייעות, וכו') כל עוד אין סומכים עליהן שהינן עונות ל איזו שהיא אמת-מידה להצלחה (כלומר, אותו מידע או תפקוד זמין גם בדרך אחרת שהיא נתמכת).

הגדרת "נתמך נגישות" מובאת בנספח א: מילון מונחים של המלצות אלה. למידע נוסף, ראו הבנת תמיכת נגישות

המלצות WCAG 2.0

חלק זה הינו תקני.

עקרון 1: נתפס – מידע ומרכיבי ממשק המשתמש חייבים להיות מוצגים כך שהמשתמשים יוכלו לתפוס (perceive) אותם.

הנחיה 1.1 חלופה טקסטואלית: יש לספק חלופות טקסטואליות עבור תכנים שאינם טקסטואליים, כך שניתן יהיה להמירן לצורות אחרות להן זקוקים אנשים, כמו אותיות גדולות, ברייל, דיבור, סמלים או שפה פשוטה יותר.

1.1.1 תכנים שאינם טקסטואליים: לכל התכנים שאינם טקסטואליים המוצגים למשתמש ישנן חלופות טקסטואליות המשמשות למטרה זהה, מלבד המצבים הרשומים בהמשך (רמה A).

 • פקדים, קלט: כאשר תוכן שאינו טקסטואלי הינו פקד או אמור לקבל קלט מן המשתמש, אזי יש לו שם המתאר את תכליתו. (ראו הנחיה 4.1 לדרישות נוספות עבור פקדים המקבלים קלט מן המשתמש).

 • מדיה מבוססת-זמן: כאשר תוכן שאינו טקסטואלי הינו מדיה מבוססת-זמן, אזי חלופות טקסטואליות מספקות לכל הפחות זיהוי על ידי תאור של התוכן שאינו טקסטואלי. (יש להתייחס להנחיה 1.2 לצורך דרישות נוספות עבור מדיה).

 • מבחן: כאשר תוכן שאינו טקסטואלי הינו מבחן או תרגיל שיהיה חסר-תוקף אם יוצג באמצעות טקסט, אזי חלופות טקסטואליות מספקות לכל הפחות זיהוי על ידי תאור של התוכן שאינו טקסטואלי.

 • תחושתי: כאשר תוכן שאינו טקסטואלי מכוון בעיקר ליצירת חוויה תחושתית מוגדרת, אזי חלופות טקסטואליות מספקות לכל הפחות זיהוי על ידי תאור של התוכן שאינו טקסטואלי.

 • CAPTCHA: כאשר תכלית של תוכן שאינו טקסטואלי הינה לאשר שהגישה לתכנים בוצעה על ידי אדם ולא על ידי מחשב, אזי ניתנות חלופות טקסטואליות המזהות ומתארות את התכלית של התכנים שאינם טקסטואליים, וניתנות צורות חלופיות של CAPTCHA עבור סוגים שונים של תפיסה חושית, כדי לאפשר קליטה למרות המוגבלויות השונות.

 • קישוט, עיצוב, בלתי נראה: כאשר תוכן שאינו טקסטואלי הינו קישוט טהור, או משמש לעיצוב קישוט בלבד, או אינו מוצג למשתמשים, אזי הוא מיושם באופן בו טכנולוגית עזר יכולה להתעלם ממנו.

הנחיה 1.2 מדיה מבוססת-זמן: יש להמציא חלופות עבור מדיה מבוססת-זמן.

1.2.1 אודיו-בלבד ווידאו-בלבד (הקלטה מראש): הכתוב להלן מתאים עבור אמצעי-תקשורת מוקלטת מראש של אודיו-בלבד ושל וידאו-בלבד, מלבד המקרים בהם האודיו או הוידאו הינם מדיה חלופית לטקסט, ומסומן ככזה באופן מובהק: (רמה A)

 • אודיו-בלבד מוקלט מראש: מסופקת חלופה למדיה מבוססת-זמן , המציגה מידע שווה-ערך לתכנים המוקלטים מראש של אודיו-בלבד.

 • וידאו-בלבד מוקלט מראש: מסופקת חלופה למדיה מבוססת-זמן או מסופק ערוץ אודיו המגיש מידע שווה-ערך לתכנים המוקלטים מראש של וידאו-בלבד.

1.2.2 כתוביות (הקלטה מראש): מסופקות כתוביות לכל התכנים של האודיו המוקלט מראש במדיה מסונכרנת, אלא אם כן המדיה היא מדיה חלופית לטקסט והיא מסומנת בבירור ככזו. (רמה A)

1.2.3 תאורי אודיו או חלופה למדיה (מוקלטת מראש): חלופה למדיה מבוססת-זמן או לתאור אודיו של תכני וידאו מוקלטים מראש ניתנת עבור מדיה מסונכרנת , מלבד המקרים בהם המדיה הינה מדיה חלופית עבור טקסט והיא מתויגת בבירור ככזו. (רמה A)

1.2.4 כתוביות (שידור חי): יש לספק כתוביות במדיה מסונכרנת לכל שידור חי של תוכן בשמע. (רמה AA)

1.2.5 תיאור בשמע (הקלטה מראש): יש לספק תיאור בשמע, במדיה מסונכרנת, לכל תוכני הווידאו המוקלטים מראש. (רמה AA)

1.2.6 שפת סימנים (הקלטה מראש): עבור כל תכני האודיו המוקלטים מראש ניתן תרגום לשפת סימנים במדיה מסונכרנת.

1.2.7 תאור מורחב נשמע (הקלטה מראש): כאשר עצירות באודיו שבחזית אינן מספיקות כדי לאפשר תאורי אודיו למסירת המובן של הוידאו, עבור כל תכני הוידאו המוקלטים מראש ניתן תאור מורחב נשמע במדיה מסונכרנת. (רמה AAA)

1.2.8 חלופה למדיה (מוקלטת מראש): חלופה למדיה מבוססת-זמן ניתנת עבור כל המדיה המסונכרנת המוקלטת מראש, ועבור כל המדיה של וידאו-בלבד. (רמה AAA)

1.2.9 אודיו-בלבד (חי): ניתנת חלופה לאמצעי-תקשורת מבוסס-זמן המציגהמידע שוה-ערך לתכנים חיים של אודיו-בלבד. (רמה AAA)

הנחיה 1.3 ניתן להתאמה: יש לבנות תכנים הניתנים להצגה בדרכים שונות (למשל מיתווה פשוט יותר) ללא איבוד מידע או מבנה.

1.3.1 מידע וקשרים: מידע, מבנה, וקשרים הנמסרים באמצעות הצגה ניתנים לזיהוי ע"י תוכנה או שהם זמינים כטקסט. (רמה A)

1.3.2 רצף בעל משמעות: כאשר הרצף בו מוצגים התכנים משפיע על משמעותם, ניתן לבצע זיהוי ע"י תוכנה של רצף קריאה נכון. (רמה A)

1.3.3 מאפייני חישה: הנחיות הניתנות לשם הבנה והפעלה של תכנים אינן נסמכות אך ורק על מאפייני חישה של מרכיבים כגון צורה, גודל, מיקום חזותי, כיוון או צליל. (רמה A)

הערה: לדרישות הקשורות לצבע, ראו הנחיה 1.4.

הנחיה 1.4 בר-הבחנה: יש להקל על המשתמשים לראות ולשמוע תכנים לרבות הפרדת חזית מרקע.

1.4.1 שימוש בצבע: צבע אינו משמש כאמצעי החזותי היחיד להעברת מידע, סימון פעולה, בקשת תגובה, או הבחנה בפרט חזותי. (רמה A)

הערה: אמת-מידה זו להצלחה מכוונת במפורש לתפיסת צבעים. צורות אחרות של תפיסה מכוסים בהנחיה 1.3 כולל גישה מתוכנתת לצבעים וקידוד אחר להצגה חזותית.

1.4.2 שליטה באודיו: אם אודיו כלשהו בדף רשת מנגן באופן אוטומטי במשך יותר מ-3 שניות, ניתן מנגנון עצירה או הפסקה, או שניתן מנגנון לשליטה בעוצמת האודיו באופן בלתי תלוי בדרגת העוצמה הכללית במערכת. (רמה A)

הערה: כיוון שתכנים אשר אינם עומדים באמת-המידה עלולים להפריע ליכולתו של המשתמש להשתמש בדף בשלמותו, כל התכנים שבדף הרשת (בין אם הם משמשים לעמידה באמות מידה אחרות ובין אם לא) חייבים לענות על אמות-מידה אחרות לעמידה בדרישות. ראו דרישת התאמה 5: אי-התנגשות.

1.4.3 קונטרסט (מינימום): בהצגה החזותית של טקסט ותמונות-טקסט ישנו יחס-קונטרסט של לפחות 4.5:1, מלבד המקרים הבאים: (רמה AA)

 • טקסט גדול: לטקסט בקנה-מידה גדול ולתמונות-טקסט בקנה מידה גדול יש יחס קונטרסט של לפחות 3:1;

 • משני:עבור טקסט או תמונות-טקסט שהם חלק ממרכיב של ממשק משתמש בלתי פעיל, או שהם קישוט בלבד, או שאינם גלויים לאף אחד, או שהם חלק מתמונה המכילה תכנים חזותיים חשובים אחרים, אין דרישת מינימום לקונטרסט.

 • הדפס לוגו: לטקסט שהינו חלק מלוגו או משם מותג אין דרישת מינימום לקונטרסט.

1.4.4 שינוי גודל טקסט: מלבד כיתובים ותמונות-טקסט, ניתן לשנות גודל טקסט ללא טכנולוגית-עזר עד 200 אחוז בלי לאבד תיפקוד של התכנים. (רמה AA)

1.4.5 תמונות-טקסט: אם הטכנולוגיות בהן משתמשים מסוגלות לבצע את הייצוג החזותי, משתמשים בטקסט למסירת מידע ולא בתמונות-טקסט מלבד המקרים הבאים: (רמה AA)

 • ניתן להתאמה: תמונת-טקסט ניתנת להתאמה חזותית לצרכי המשתמש;

 • חיוני: הצגה מסויימת של טקסט הינה חיונית למידע הנמסר.

הערה: הדפסי-לוגו (טקסט שהוא חלק מלוגו או שם מותג) נחשבים חיוניים.

1.4.6 קונטרסט (משופר): להצגה החזותית של טקסט ותמונות-טקסט יש יחס קונטרסט של לפחות 1:7, מלבד המקרים הבאים: (רמה AAA)

 • טקסט גדול: לטקסט בקנה-מידה גדול ולתמונות-טקסט בקנה-מידה גדול יש יחס-קונטרסט של לפחות 4.5:1;

 • משני: עבור טקסט או תמונות-טקסט שהם חלק ממרכיב של ממשק משתמש בלתי פעיל, או שהם קישוט בלבד, או שאינם גלויים לאף אחד, או שהם חלק מתמונה המכילה תכנים חזותיים חשובים אחרים, אין דרישת מינימום לקונטרסט.

 • הדפס לוגו: לטקסט שהוא חלק מלוגו או משם מותג אין דרישות מינימום של קונטרסט.

1.4.7 אודיו רקע נמוך או נעדר: עבור תכנים מוקלטים מראש של אודיו-בלבד, אשר (1) מכילים בעיקר דיבור בחזית, (2) אינם CAPTCHA בשמע או לוגו בשמע, ו-(3) אינם השמעה המכוונת להוות בעיקר ביטוי מוזיקלי כמו שירה או הקשה, לפחות אחד מהבאים מתקיים: (רמה AAA)

 • ללא רקע: האודיו אינו מכיל קולות רקע.

 • כיבוי: קולות הרקע ניתנם לכיבוי.

 • 20 dB: קולות הרקע נמוכים בלפחות 20 דציבלים מתכני דיבור החזית, פרט לצלילים לא קבועים הנמשכים לא יותר משניה אחת או שתיים.

  הערה: עבור הגדרת "דציבל", קול רקע העונה לדרישה זו יהיה שקט פי ארבע בערך מתכני הדיבור בחזית.

1.4.8 הצגה חזותית: עבור הצגה חזותית של גושי טקסט, קים מנגנון למימוש התנאים הבאים: (רמה AAA)

 1. צבעי חזית ורקע ניתנים לבחירה על ידי המשתמש.

 2. הרוחב אינו עולה על 80 תווים או סימנים (40 במקרה של CJK).

 3. הטקסט אינו מיושר (מוצמד גם לשוליים ימניים וגם לשמאליים).

 4. ריווח שורות (מוביל) בין פיסקאות הוא לפחות רווח וחצי, ורווח בין פיסקאות גדול מרווח בין שורות פי 1.5 לפחות.

 5. ניתן לשנות גודל טקסט ללא טכנולוגיה תומכת עד כדי 200 אחוז באופן שאינו מחייב את המשתמש לבצע גלילה אופקית כדי לקרוא שורת טקסט בחלון של מסך מלא.

1.4.9 תמונות-טקסט (ללא חריגים): השימוש בתמונות טקסט הוא לשם קישוט בלבד או במקום בו הצגה מיוחדת של טקסט הינה חיונית למידע הנמסר. (רמה AAA)

הערה: הדפסי-לוגו (טקסט שהוא חלק מלוגו או משם מותג) נחשבים חיוניים.

עקרון 2: ניתן להפעלה – המרכיבים והניווט של ממשק המשתמש חייבים להיות ניתנים להפעלה.

הנחיה 2.1 מקלדת נגישה: יש לאפשר תפקוד מלא ממקלדת.

2.1.1 מקלדת: כל התפקוד של התכנים ניתן להפעלה מתוך ממשק מקלדת ללא דרישה של הגבלות זמן מסוימות ללחיצות על מקשים מיוחדים, מלבד מקרים בהם התפקוד הנדרש זקוק לקלט התלוי במסלול של תנועת המשתמש ולא רק בנקודות הקצה. (רמה A)

הערה 1: חריג זה קשור לתפקוד הנדרש, לא לתהליך ביצוע הקלט. לדוגמא, אם משתמשים בכתב יד להזנת טקסט, תהליך הקלט (כתב-יד) זקוק לקלט תלוי-מסלול אך התפקוד הנדרש (קלט טקסט) אינו דורש זאת.

הערה 2: הדרישה אינה אוסרת ולא צריכה להרתיע מלאפשר קלט עכבר או שיטות קלט אחרות בנוסף לפעולת המקלדת.

2.1.2 הימנעות ממלכודות מקלדת: אם ניתן להעביר את מוקד המקלדת לרכיב של הדף באמצעות שימוש בממשק מקלדת, ניתן להעתיק את המוקד מרכיב זה תוך שימוש בממשק המקלדת בלבד, ואם נדרשים לשם כך יותר ממקש חץ או מקש Tab בלבד, או שיטות יציאה סטנדרטיות אחרות, המשתמש מקבל הכוונה לשיטת העתקת המוקד. (רמה A)

הערה: כיוון שתכנים כלשהם שאינם עונים על אמת-מידה זו להצלחה עלולים למנוע יכולת משתמש להשתמש בדף כולו, כל התכנים על דף הרשת (בין אם הם משמשים לעמידה באמות-מידה אחרות או לא) חייבים לעמוד באמת-מידה זו. ראו דרישת התאמה 5: אי-מניעה.

2.1.3 מקלדת (ללא יוצא מן הכלל): כל תפקוד של התכנים ניתן להפעלה באמצעות ממשק מקלדת ללא אילוצי תזמון להקלדות מיוחדות. (רמה AAA)

הנחיה 2.2 זמן מספיק: יש לתת למשתמשים מספיק זמן לקרוא ולהשתמש בתכנים.

2.2.1 תזמון מתכוונן: עבור כל מגבלת זמן הנקבעת על ידי התכנים, לפחות אחד מהבאים נכון: (רמה A)

 • חסימה: מותר למשתמש לחסום את מגבלת הזמן לפני ההיתקלות בו; או

 • התאמה: מותר למשתמש להתאים את מגבלת הזמן לפני ההיתקלות בו לתחום רחב שהינו פי עשר לפחות מקביעת ברירת המחדל; או

 • הרחבה: ניתנת אזהרה למשתמש לפני פקיעת הזמן וניתנות לו לפחות 20 שניות להרחבת מגבלת הזמן בפעולה פשוטה (לדוגמא, "לחץ על מקש-הרווח"), ומותר למשתמש להרחיב את מגבלת הזמן פי 10 לפחות; או

 • חריג זמן-אמת: מגבלת הזמן הינה חלק נדרש מארוע בזמן-אמת (לדוגמא, מכירה פומבית), ושום חלופה למגבלת הזמן אינה אפשרית; או

 • חיוניות חריגה: מגבלת הזמן הינה חיונית והרחבתה תשלול את תוקף הפעולה; או

 • חריגת 20 שעות: מגבלת הזמן עולה על 20 שעות.

הערה: אמת-מידה זו להצלחה מסייעת לוודא שמשתמשים יכולים להשלים משימות ללא שינויים בלתי צפויים בתכנים או בהקשר כתוצאה ממגבלת זמן. יש להביא בחשבון אמת-מידה זו להצלחה יחד עם אמת-מידה להצלחה 3.2.1, המגבילה שינויי תכנים או הקשר כתוצאה של פעולת משתמש.

2.2.2 הפסקה, עצירה, הסתרה: עבור תנועה, הבהוב, גלילה, או מידע המתעדכן מעצמו, כל הבאים נכונים: (רמה A)

 • הזזה, הבהוב, גלילה: לכל מידע נע, מהבהב או נגלל אשר (1) מתחיל באופן אוטומטי, (2) נמשך יותר מאשר 5 שניות, ו-(3) מוצג במקביל לתכנים אחרים, קים מנגנון עבור המשתמש להפסיק, לעצור, או להסתיר אותו אלא אם כן התנועה, ההבהוב, או הגלילה הינם חלק מהפעילות בה הם חיוניים; וגם

 • עדכון-מעצמו: לכל מידע המתעדכן מעצמו אשר (1) מתחיל באופן אוטומטי ו-(2) מוצג במקביל לתכנים אחרים, ישנו מנגנון עבור המשתמש להפסיק, לעצור, או להסתיר אותו או לשלוט בתדירות העדכון אלא אם כן העדכון העצמי הינו חלק מפעילות בה הוא חיוני.

הערה 1: לדרישות הקשורות להבהוב או הבזק, ראו הנחיה 2.3.

הערה 2: כיון שתכנים כלשהם שאינם עונים לאמת-מידה זו להצלחה עלולים למנוע יכולת משתמש להשתמש בדף כולו, כל התכנים על דף הרשת (בין אם הם משמשים לעמידה באמת-מידה אחרת או לא) חייבים לעמוד באמת-מידה זו להצלחה. ראו דרישת התאמה 5: אי-התנגשות.

הערה 3: תכנים המעודכנים מזמן לזמן על ידי תוכנה הזורמת אל סוכן-המשתמש אינם נדרשים לשמר או להציג מידע הנוצר או מתקבל בין תחילת ההפסקה לבין המשך ההצגה, כיון שזה עשוי להיות בלתי אפשרי מבחינה טכנית, ובמצבים רבים אם עושים זאת, זה עלול להטעות.

הערה 4: ניתן להתייחס להנפשה המופיעה כחלק משלב טעינה מראש או במצב דומה כאל חיונית אם לא יכולה להיות אינטראקציה במהלך שלב זה עבור כל המשתמשים ואם אי-סימון התקדמות עלול לבלבל משתמשים או לגרום להם לחשוב שהתכנים קפאו או נקטעו.

2.2.3 ללא תזמון: תזמון אינו חלק חיוני מהארוע או פעילות המוצגת באמצעות התכנים, מלבד מדיה מסונכרנת שאינה אינטראקטיבית וארועי זמן-אמת. (רמה AAA)

2.2.4 הפרעות: הפרעות ניתנות לדחיה או השעיה על ידי המשתמש, מלבד הפרעות הכרוכות בחרום. (רמה AAA)

2.2.5 אישור חוזר: כאשר פג תוקף של שיח (session) מאושר, יכול המשתמש להמשיך את הפעילות ללא איבוד נתונים לאחר אישור חוזר. (רמה AAA)

הנחיה 2.3 התקפים: אין לעצב תכנים באופן הידוע כגורם להתקפים.

2.3.1 שלושה הבזקים או מתחת לסף דפי רשת אינם מכילים שום דבר המבזיק (מהבהב) יותר משלוש פעמים במשך שניה אחת, או שההבזק הוא מתחת לספים להבזק כללי ולהבזק אדום. (רמה A)

הערה: כיוון שתכנים כלשהם שאינם עונים על אמת-מידה זו להצלחה עלולים למנוע יכולת משתמש להשתמש בדף כולו, כל התכנים על דף הרשת (בין אם הם משמשים לעמידה באמות-מידה אחרות או לא) חייבים לעמוד באמת-מידה זו. ראו דרישת התאמה 5: אי-התנגשות.

2.3.2 שלושה הבזקים: דפי רשת אינם מכילים כל דבר המבזיק יותר משלוש פעמים במשך זמן כלשהו בן שניה אחת. (רמה AAA)

הנחיה 2.4 ניתן לניווט: יש לספק דרכים כדי לעזור למשתמשים לנווט, לאתר תכנים, ולקבוע את מקום הימצאם.

עקרון 3: ניתן להבנה – מידע ופעולת ממשק המשתמש חייבים להיות ניתנים להבנה.

הנחיה 3.1 קריא: יש ליצור תכני טקסט קריאים וניתנים להבנה.

3.1.1 השפה בדף: ברירת המחדל של שפת אנוש בכל דף רשת יכולה להיות מזוהה ע"י תוכנה. (רמה A)

3.1.2 השפה באזורים: שפת האנוש בכל פיסקה או פסוקית מתוך התכנים יכולה להיות מזוהה ע"י תוכנה מלבד שמות פרטיים, מונחים טכניים, מילים בשפה בלתי מוגדרת, ומילים או ביטויים שנעשו חלק משפת התחום של הטקסט הצמוד אליהם. (רמה AA)

3.1.3 מילים בלתי רגילות: ישנו מנגנון זמין לזיהוי הגדרות של מילים או ביטויים המשמשים בדרך בלתי רגילה או מוגבלת, כולל ניבים ושפה מקצועית. (רמה AAA)

3.1.4 קיצורים: ישנו מנגנון זמין לזיהוי הצורה המורחבת או המובן של קיצורים. (רמה AAA)

3.1.5 רמת קריאה: כאשר טקסט דורש יכולת קריאה מתקדמת יותר מרמה של חטיבת-ביניים לאחר הסרת שמות פרטיים ושמות דפים, אזי קימים תכנים משלימים זמינים, או גרסה שאינה דורשת יכולת קריאה מתקדמת יותר מרמה של חטיבת-ביניים. (רמה AAA)

3.1.6 היגוי: ישנו מנגנון זמין לזיהוי היגוי מסוים של מילים, באשר מובן המילים, בהקשר, הינו בלתי ברור ללא ידיעת ההיגוי. (רמה AAA)

הנחיה 3.2 ניתן לניבוי: יש לגרום לדפי רשת להופיע ולתפקד באופן הניתן לניבוי.

3.2.1 On Focus: כאשר רכיב מקבל focus, זה אינו גורם לשינוי בהקשר. (רמה A)

3.2.2 On Input: שינוי הגדרה של רכיב ממשק משתמש כלשהו אינו גורם לשינוי בהקשר באופן אוטומטי אלא אם כן המשתמש קיבל התראה על כך לפני השימוש ברכיב. (רמה A)

3.2.3 ניווט עקבי: מנגנוני ניווט החוזרים בדפי רשת מרובים בתוך מערכת של דפי רשת מופיעים באותו סדר יחסי בכל פעם בה הם חוזרים על עצמם, אלא אם כן נגרם שינוי על ידי המשתמש. (רמה AA)

3.2.4 זיהוי עקבי: מרכיבים בעלי תפקודיות זהה בתוך מערכת של דפי רשת מזוהים באופן עקבי. (רמה AA)

3.2.5 שינוי על פי דרישה: שינויי הקשר נגרמים אך ורק בעקבות בקשת משתמש או שקים מנגנון זמין להפסקת שינויים כאלה. (רמה AAA)

הנחיה 3.3 עזרה בקלט: יש לסייע למשתמשים להמנע משגיאות ולתקנן.

3.3.1 זיהוי שגיאה: אם שגיאת קלט מזוהה באופן אוטומטי, מזוהה הפריט השגוי והמשתמש מקבל הסבר טקסטואלי על השגיאה. (רמה A)

3.3.2 תויות או הוראות: ניתנות תויות או הוראות כאשר התכנים דורשים קלט משתמש. (רמה A)

3.3.3 הצעת שגיאה: אם שגיאת קלט מזוהה באופן אוטומטי וידועות הצעות לתיקון, אזי ההצעות ניתנות למשתמש, אלא אם כן זה עלול לחבל באבטחה או במטרה של התכנים. (רמה AA)

3.3.4 מניעת שגיאות (משפטיות, פיננסיות, נתונים): עבור דפי רשת הגוררים התחיבויות משפטיות או פעולות פיננסיות עבור המשתמש, שינוי או מחיקה של נתוני משתמש מבסיס נתונים, או תשובות משתמש במבחן, לפחות אחד הבאים מתקיים: (רמה AA)

 1. הפיכות: ביצוע הפעולה הוא הפיך.

 2. בדיקה: נתונים שהוזנו על ידי המשתמש נבדקים לאיתור שגיאות קלט ולמשתמש ניתנת הזדמנות לתקן אותן.

 3. אישור: קיים מנגנון לבחינה חוזרת, אישור, ותיקון מידע לפני גיבוש סופי של ההגשה.

3.3.6 מניעת שגיאות (הכל): עבור דפי רשת הדורשים מהמשתמש למסור מידע, מתקיים לפחות אחד מן התנאים באים: (רמה AAA)

 1. הפיכות: ביצוע הפעולה הוא הפיך.

 2. בדיקה: נתונים שהוזנו על ידי המשתמש נבדקים לאיתור שגיאות קלט ולמשתמש ניתנת הזדמנות לתקן אותן.

 3. אישור: קיים מנגנון לבחינה חוזרת, אישור, ותיקון מידע לפני גיבוש סופי של ההגשה.

עקרון 4: יציב – תכנים חייבים להיות יציבים מספיק כך שניתן לתרגם אותם באמינות על ידי מגוון רחב של סוכני משתמש, כולל טכנולוגיות מסייעות.

הנחיה 4.1 תואם: יש לדאוג לתאימות מירבית עם סוכני משתמש קיימים ועתידיים, כולל טכנולוגיות מסייעות.

4.1.1 Parsing: בתכנים המיושמים ב-markup, לאלמנטים יש tag התחלה וסיום מלאים, הרכיבים מקוננים על פי המפרטים שלהם, הרכיבים אינם מכילים attributes כפולים, כל ה-IDs הם ייחודים, מלבד המקרים בהם המפרטים מאפשרים תכונות אלה. (רמה A)

הערה: תויות התחלה וסיום בהן חסר תו חיוני במבנה, כמו למשל סוגר משולש מסיים או מרכאות בלתי מתאימות בערך של תכונה, אינן שלמות.

4.1.2 שם, תפקיד, ערך: עבור כל רכיבי ממשק משתמש (כולל אך לא מוגבל ל: רכיבי טופס, קישורים ורכיבים שנוצרו על ידי תסריט), השם והתפקיד יכולים להיות מזוהים ע"י תוכנה; מצבים, מאפיינים, וערכים הניתנים לקביעה על ידי המשתמש יכולים להקבע באמצעות תוכנה; והודעות על שינויים בפריטים אלו הינם זמינים לסוכני משתמש, כולל טכנולוגיות מסייעות. (רמה A)

הערה: אמת-מידה זו להצלחה מיועדת בעיקר עבור כותבי רשת המפתחים או כותבים בעצמם את מרכיבי ממשק המשתמש. פקדי HTML תקניים כבר עונים על אמת-מידה זו להצלחה כאשר משתמשים בהם על פי ההוראות.

עמידה בהמלצות

סעיף זה הינו תקני.

סעיף זה מונה דרישות לעמידה בתקן של WCAG 2.0. כמו כן הוא מספק מידע לגבי אופן יצירת דרישות של עמידה בתקן, שהינן רשות. לבסוף, הוא מתאר מה כרוך בלהיות נתמך נגישות, כיון שרק על שימוש בטכנולוגיות באופנים נתמכי-נגישות ניתן לסמוך שהוא עומד בתקן. הבנת עמידה בתקן כוללת הסבר נוסף לגבי העקרון של נתמך-נגישות.

דרישות לעמידה בהמלצות

כדי שדף רשת יעמוד בדרישות התקן של WCAG 2.0, כל הדרישות הבאות לעמידה בתקן חייבות להתמלא:

1. דרגת התאמה לתקן: אחת מהדרגות הבאות של התאמה לתקן נענית במלואה.

 • דרגה A: עבור עמידה בתקן ברמה A (דרגת המינימום לעמידה בתקן), דף הרשת עונה על כל אמות-המידה להצלחה מדרגה A, או ניתנת גרסה חלופית העומדת בתקן.

 • דרגה AA: עבור עמידה בתקן ברמה AA, דף הרשת עונה על כל אמות-המידה לדרגה A ולדרגה AA, או ניתנת גרסה חלופית העומדת בתקן ברמה AA.

 • דרגה AAA: עבור עמידה בתקן ברמה AAA, דף הרשת עונה על כל אמות-המידה לדרגה A, לדרגה AA ולדרגה AAA, או ניתנת גרסה חלופית העומדת בתקן ברמה AAA.

הערה 1: למרות שעמידה בתקן ניתנת להשגה בדרגות שנקבעו, כותבים נקראים לדווח (בדרישה שלהם) על כל התקדמות לקראת מענה על אמות-מידה מכל הדרגות מעבר לדרגת העמידה בתקן שהושגה.

הערה 2: דרישת עמידה בתקן ברמה AAA כמדיניות גורפת עבור אתרים שלמים אינה מומלצת, כיוון שעבור תכנים מסויימים אין אפשרות לענות על התאמה לתקן ברמה AAA.

2. דפים שלמים: התאמה לתקן (ורמת ההתאמה לתקן) היא עבור דף או דפי רשת שלמים בלבד, ואינה יכולה להיות מושגת אם חלק מדף הרשת אינו נגיש.

הערה 1: למטרה של קביעת התאמה לתקן, חלופות לחלק מתכני הדף נחשבות לחלק מהדף כאשר החלופות ניתנות להשגה ישירות מתוך הדף, כגון תאור ארוך או חלופת הצגה של וידאו.

הערה 2: כותבים של דפי רשת אשר אינם יכולים להתאים לתקן בגלל תכנים שאינם בשליטת הכותב יכולים לשקול הצהרת התאמה חלקית לתקן.

3. תהליכים שלמים: כאשר דף רשת הינו אחד מסדרה של דפי רשת המציגים תהליך (כגון רצף של צעדים שיש להשלימם כדי להשיג פעילות), כל דפי הרשת בתהליך יתאימו לתקן ברמה המצוינת או בעדיפה ממנה. (התאמה לתקן אינה אפשרית ברמה מסוימת אם דף כלשהו בתהליך אינו מתאים לתקן ברמה זו או בעדיפה ממנה).

דוגמא: לחנות מקוונת יש סדרת דפים המשמשים לבחירה ורכישה של מוצרים. כל הדפים בסדרה מן התחלה ועד לסוף (checkout) מתאימים לתקן כדי שכל דף שהינו חלק מהתהליך יתאים לתקן.

4. רק דרכים נתמכות-נגישות של שימוש בטכנולוגיות: רק על דרכים נתמכות-נגישות של שימוש בטכנולוגיות ניתן להסתמך שיענו על אמות-המידה להצלחה לעמידה בתקן. כל מידע או תפקודיות המוגשים באופן שאינו נתמך נגישות זמין גם באופן נתמך נגישות. (ראו הבנת תמיכת נגישות.)

5. אי-הפרעה: אם נעשה שימוש בטכנולוגיות באופן שאינו נתמך-נגישות, או אם הן משמשות באופן שאינו עומד בתקן, אזי אין הן חוסמות את היכולת של משתמשים לגשת לשאר הדף. בנוסף, דף הרשת כשלמות ממשיך לענות על דרישות העמידה בתקן תחת כל אחד מהתנאים הבאים:

 1. כאשר הטכנולוגיה שאינה תומכת בנגישות מופעלת בתוך סוכן משתמש,

 2. כאשר הטכנולוגיה שאינה תומכת בנגישות מופסקת בתוך סוכן משתמש, וגם

 3. כאשר הטכנולוגיה שאינה תומכת בנגישות אינה נתמכת על ידי סוכן משתמש

בנוסף, אמות-המידה הבאות לעמידה בתקן תופסות לגבי כל התכנים על הדף, כולל תכנים שאי אפשר לסמוך עליהם שיענו באופן אחר על דרישות העמידה בתקן, משום שאי עמידה בהן עלולה להפריע לשימוש בדף:

 • 1.4.2 – שליטה באודיו,

 • 2.1.2 – הימנעות ממלכודות מקלדת,

 • 2.3.1 - שלושה הבזקים או מתחת לסף, ו-

 • 2.2.2 - הפסקה, עצירה, הסתרה.

הערה: אם דף אינו יכול לעמוד בתקן אין להכלילו בטווח של עמידה בתקן או בדרישה לעמידה בתקן.

למידע נוסף, כולל דוגמאות, ראו הבנת הדרישות לעמידה בתקן.

הצהרה על עמידה בתקן (רשות)

עמידה בתקן מוגדרת אך ורק עבור דפי רשת. אולם, טענה לעמידה בתקן יכולה לכסות דף אחד, מערכת של דפים, או דפי רשת מרובים קשורים.

מרכיבים נדרשים בהצהרה על עמידה בתקן

הצהרה על עמידה בתקן אינה חובה. כותבים יכולים לעמוד בתקן WCAG 2.0 ללא הגשת הצהרה. אולם אם בתקן קיימת הצהרת עמידה בתקן, היא חייבת להכיל את המידע הבא:

 1. תאריך ההצהרה

 2. כותרת ההמלצות, גרסה ו-URI שלהן "המלצות לנגישות תכנים באתרי אינטרנט 2.0 ב-http://www.w3.org/TR/WCAG20"

 3. רמת העמידה בתקן שמולאה: (רמה AA, A, או AAA)

 4. תאור תמציתי של דפי הרשת, כמו רשימת URI-ים עבורם מוגשת ההצהרה, כולל עובדת הכללה של תת-תחומים בהצהרה

  הערה 1: ניתן לתאר את עמודי הרשת באמצעות רשימה או ביטוי המתאר את כל ה-URI-ים הנכללים בטענה.

  הערה 2: מוצרים מבוססי-רשת שאין להם URI לפני ההתקנה באתר האינטרנט של הלקוח, יכולים לתת דרישה שהמוצר יעמוד בתקן כאשר יותקן.

 5. רשימת טכנולוגיות של תכני רשת עליהן מסתמכים.

הערה: אם נעשה שימוש בלוגו של עמידה בתקן, הוא יכלול הצהרה ויהיה חייב להיות מלווה במרכיבים הנדרשים של הצהרה על עמידה בתקן הרשומים למעלה.

מרכיבי רשות של הצהרה על עמידה בתקן

בנוסף למרכיבים לעיל הנדרשים בהצהרה על עמידה בתקן, יש לקחת בחשבון הספקת מידע נוסף כדי לסייע למשתמשים. מידע נוסף מומלץ כולל:

 • רשימת אמות-מידה שנענו מעבר לדרגת העמידה בתקן הנטענת. מידע זה צריך להיות מוגש בצורה בה משתמשים מסוגלים להשתמש, עם עדיפות למטא-נתונים הניתנים לקריאה על ידי מחשב.

 • רשימת הטכנולוגיות המסוימות ש"משתמשים בהן אך אין סומכים עליהן".

 • רשימת סוכני משתמש, כולל טכנולוגיות מסייעות שנעשה בהן שימוש לבדיקת התכנים.

 • מידע אודות צעדים נוספים כלשהם מעבר לאמות-המידה, שננקטו על מנת להגביר נגישות.

 • גירסת מטא-נתונים הניתנים לקריאה על ידי מחשב של רשימת טכנולוגיות מסוימות שסומכים עליהן.

 • גירסת מטא-נתונים של הטענה לעמידה בתקן הניתנים לקריאה על ידי מחשב.

הערה 1: פנו להבנת הצהרה על עמידה בתקן למידע נוסף וטענות לעמידה בתקן לדוגמא.

הערה 2: פנו להבנת מטא-נתונים למידע נוסף אודות השימוש במטא-נתונים בטענות לעמידה בתקן.

הצהרה על עמידה חלקית בתקן – תכני צד ג'

לעיתים, מיצרים דפי רשת שתכנים נוספים יתוספו להם מאוחר יותר. לדוגמא, תוכנת דואר אלקטרוני, בלוג, כתבה המאפשרת למשתמשים להוסיף תגובות, או יישומים התומכים בתכנים המוכנסים על ידי המשתמש. דוגמא אחרת יכולה להיות דף, כמו אתר-שער (portal) או אתר חדשות, המורכב מתכנים המצטברים ממקורות מרובים, או אתרים המחדירים תכנים באופן אוטומטי ממקורות אחרים לאורך זמן, כמו בשיבוץ דינמי של פרסומות.

במקרים אלו, בעת ההצבה המקורית לא ניתן לדעת מה יהיו התכנים הבלתי נשלטים של הדפים. חשוב לציין שהתכנים הבלתי נשלטים עלולים להשפיע גם על הנגישות של התכנים הנשלטים. קיימות שתי אפשרויות:

 1. ניתן לעשות קביעה של עמידה בתקן על סמך מיטב הידיעה. אם דף מסוג זה נשלט ומתוקן (תכנים שאינם עומדים בתקן מסולקים או מותאמים לתקן) בתוך שני ימי עבודה, אזי קביעה או טענה לעמידה בתקן ניתנות לבצוע כיוון שמלבד שגיאות בתכנים שהגיעו מבחוץ והן מתוקנות או מסולקות עם גילוין, הדף עומד בתקן. שום טענה לעמידה בתקן אינה יכולה להתבצע אם אין אפשרות לפקח או לתקן תכנים שאינם עומדים בתקן;

  או

 2. ניתן לבצע "הצהרה על עמידה חלקית בתקן" לפיה הדף אינו עומד בתקן, אך יוכל לעמוד בו במידה ויסולקו חלקים מסוימים. צורת הצהרה כזו תהיה, "דף זה אינו עומד בתקן, אך יעמוד בתקן WCAG 2.0 ברמה X אם החלקים הבאים ממקורות בלתי מבוקרים יסולקו." בנוסף, יתקיימו לגבי התכנים הבלתי מבוקרים גם התנאים הבאים המתוארים בהצהרת העמידה החלקית בתקן:

  1. אין אלו תכנים הנמצאים בשליטת המחבר.

  2. התאור ניתן באופן אותו יוכלו המשתמשים לזהות (כגון אין לתאר את התכנים כ"כל החלקים שאינם תחת שליטתנו" אלא אם כן הם מסומנים ככאלה באופן ברור.)

הצהרת עמידה חלקית בתקן - שפה

ניתן לבצע "הצהרה על עמידה חלקית בתקן עקב שפה" כאשר הדף אינו עומד בתקן, אך היה עומד בתקן אילו התקיימה תמיכת נגישות עבור (כל) השפה(ות) בה(ן) משתמשים בדף. צורת הצהרה זו תהיה, "דף זה אינו עומד בתקן, אך יעמוד בתקן של WCAG 2.0 ברמה X כאשר תתקיים תמיכת נגישות עבור השפה(ות) הבאה(ות):"

נספח א: מילון מונחים

סעיף זה הינו תקני.

קיצור - abbreviation

צורה מקוצרת של מילה, ביטוי, או שם כאשר הקיצור לא נעשה חלק מהשפה

הערה 1: מונח זה כולל אינישיאליזמים (initialisms) וראשי תבות, כאשר:

 1. אינישיאליזמים (initialisms) הם צורות מקוצרות של שם או ביטוי המורכב מהאותיות הראשונות של מילים או של הברות המוכלות בשם או בביטוי זה

  הערה 1: לא מוגדר בכל השפות.

  דוגמא 1:SNCF היא אינישיאליזם המכיל את האותיות הראשונות של Société Nationale des Chemins de Fer, מסילת הברזל הלאומית הצרפתית.

  דוגמא 2:ESP היא אינישיאליזם של extrasensory perception (ראייה על חושית).

 2. ראשי תבות (נוטריקון, acronym) הם צורות מקוצרות המורכבות מהאותיות הראשונות או מהחלקים הראשונים של מילים אחרות (בשם או בביטוי) הניתנים לביטוי כמילה

  דוגמא:NOAA היא ראשי תבות שנבנו מהאותיות הראשונות של National Oceanic and Atmospheric Administration בארצות-הברית.

הערה 2: כמה חברות אמצו כשם החברה מה שהיה קודם אינישיאליזם. במקרים אלו, השם החדש של החברה הוא האותיות (למשל, Ecma) והמילה כבר אינה נחשבת קיצור.

נתמך נגישות - accessibility supported

נתמך על ידי טכנולוגיות מסייעות של משתמשים נוסף על תכונות נגישות בדפדפנים וסוכני משתמש אחרים

כדי להגדיר טכנולוגיה של תכני רשת (או תכונה של טכנולוגיה) כשימוש נתמך-נגישות בטכנולוגיה (או תכונה) של תכני רשת, שני התנאים הבאים צרכים להתקיים:

 1. האופן בו נעשה שימוש בטכנולוגיה של תכני רשת צריך להיות נתמך על ידי טכנולוגיה מסייעת (assistive technology - AT) של משתמשים. המשמעות היא שהאופן בו נעשה שימוש בטכנולוגיה נבדק ליכולת אינטראקציה עם טכנולוגיה מסייעת של משתמשים בשפת/ות-אנוש של התכנים,

  וגם

 2. לטכנולוגיה של תכני הרשת צריכים להיות סוכני משתמש נתמכי-נגישות הזמינים למשתמשים. המשמעות היא שלפחות אחת מארבעת ההצהרות הבאות מתקיימת:

  1. הטכנולוגיה נתמכת מקומית על ידי סוכני משתמש בתפוצה רחבה שגם הם נתמכי נגישות (כמו HTML ו-CSS);

   או

  2. הטכנולוגיה נתמכת על ידי תוסף (plug-in) בתפוצה רחבה שגם הוא נתמך נגישות;

   או

  3. התכנים זמינים בסביבה סגורה, כמו אוניברסיטה או רשת תאגיד, מקום בו סוכן המשתמש הנדרש על ידי הטכנולוגיה ושבו נעשה שימוש על ידי הארגון, אף הוא נתמך נגישות;

   או

  4. סוכן/י המשתמש התומך/ים בטכנולוגיה הוא/הינם נתמך/י נגישות וזמין/ים להורדה או לרכישה באופן בו:

   • אדם עם מוגבלות אינו משלם יותר מאדם ללא מוגבלות וגם

   • קל למצוא ולהשיג עבור אדם עם מוגבלות כפי שזה קל עבור אדם ללא מוגבלויות.

הערה 1: קבוצת העבודה WCAG וה-W3C אינם מציינים איזו וכמה תמיכה צריכה להתקיים על ידי טכנולוגיות מסייעות עבור שימוש מסויים בטכנולוגית רשת כדי שזה יהיה מסווג כנתמך נגישות. (ראו דרגת תמיכה של טכנולוגית עזר הנדרשת עבור "נתמכת נגישות".)

הערה 2: טכנולוגיות רשת ניתנות לשימוש באופנים שאינם נתמכי נגישות כל עוד אין סומכים עליהן והדף כשלמות עונה על דרישות העמידה בתקן, כולל דרישה 4 לעמידה בתקן: רק דרכים נתמכות-נגישות של שימוש בטכנולוגיות וגם דרישה 5 לעמידה בתקן: אי-הפרעה.

הערה 3: כאשר נעשה שימוש בטכנולוגית רשת באופן שהוא "נתמך נגישות", לא משתמע מכך שכל הטכנולוגיה או כל השימושים של הטכנולוגיה הינם נתמכים. ברוב הטכנולוגיות, כולל HTML, חסרה תמיכה בתכונה אחת או בשימוש אחד לפחות. דפים עומדים בתקן של WCAG רק אם ניתן לסמוך על השימושים בטכנולוגיה שהינם נתמכי נגישות, שיענו על דרישות WCAG.

הערה 4: כאשר נעשה ציטוט של טכנולוגיות של תכני רשת שיש להן ריבוי גרסאות, יש לציין את הגרסה(אות) הנתמכת/ות.

הערה 5: דרך אחת עבור כותבים לאתר שימושים בטכנולוגיה נתמכת נגישות תהיה לעיין באוסף השימושים המתועדים כנתמכי נגישות. (ראו הבנת שימושים בטכנולוגית רשת נתמכת-נגישות). כותבים, חברות, ספקי טכנולוגיה, או אחרים עשויים לתעד דרכים נתמכות-נגישות לשימוש בטכנולוגיות של תכני רשת. בכל מקרה, על כל הדרכים לשימוש בטכנולוגיות המופיעות בתיעוד לענות על ההגדרה של טכנולוגיות של תכני רשת נתמכות-נגישות שלעיל.

חלופה למדיה מבוססת-זמן -alternative for time-based media

מסמך המכיל תאורים בטקסט סדור היטב של מידע חזותי וקולי מבוסס-זמן והמעניק אמצעי להשגת התוצאות של אינטראקציה מבוססת-זמן כלשהי

הערה: תסריט המשמש ליצירת התכנים של המדיה המסונכרנת יענה על הגדרה זו רק אם תוקן כדי להציג באופן מדויק את המדיה המסונכרנת במצבה הסופי לאחר עריכה.

בלתי ברור למשתמשים באופן כללי - ambiguous to users in general

אי אפשר להחליט על המטרה מן הקישור ומכל המידע של דף הרשת המוצג למשתמש בד בבד עם הקישור (כלומר, קוראים ללא מוגבלויות לא ידעו מה יעשה הקישור עד שיפעילו אותו)

דוגמא: המילה גויאבה במשפט הבא "אחד מענפי היצוא הנכבדים הוא גויאבה" הינה קישור. הקישור עשוי להוביל להגדרה של גויאבה, לתרשים המונה את כמות הגויאבה שיוצאה או צילום של אנשים קוטפים גויאבה. עד שיופעל הקישור, כל הקוראים אינם בטוחים והאדם בעל המוגבלות אינו נמצא במצב נחות כלשהו.

אמנות ASCII art - ASCII

תמונה הנוצרת על ידי סידור מרחבי של תווים או גליפים (בדרך כלל מתוך 95 התווים הניתנים להדפסה המוגדרים על ידי ASCII).

טכנולוגית עזר (כפי שהיא משמשת במסמך זה) – (assistive technology (as used in this document

חומרה ו/או תוכנה המתפקדים כסוכן משתמש, או לצד סוכן משתמש נפוץ, להענקת תפקוד העונה על דרישות משתמשים בעלי מוגבלויות החורגות מאלה המוצעות על ידי סוכני משתמש נפוצים

הערה 1: תפקוד הניתן על ידי טכנולוגית עזר כולל תצוגות חלופיות (כגון דיבור משולב או תכנים מוגדלים), שיטות קלט חלופיות (כגון קול), מנגנונים נוספים של ניווט או התמצאות, והמרות של תכנים (למשל לשם הפיכת טבלאות לנגישות יותר).

הערה 2: טכנולוגיות מסייעות מחליפות לעיתים קרובות נתונים והודעות עם סוכני משתמש באמצעות שימוש ב-API-ים וניטורם.

הערה 3: השוני בין סוכני משתמש נפוצים לטכנולוגיות מסייעות אינו מוחלט. סוכני משתמש נפוצים רבים מציעים יכולות אחדות לעזרת אנשים בעלי מוגבלויות. ההבדל הבסיסי הוא שסוכני משתמש נפוצים מכוונים לקהל רחב ומגוון הכולל בדרך כלל אנשים עם ובלי מוגבלויות. טכנולוגיות מסייעות מכוונות לתחום צר של אוכלוסיות משתמשים בעלי מוגבלויות מסוימות. העזרה הניתנת על ידי טכנולוגיות מסייעות הינה מדויקת יותר ומתאימה לצרכים של משתמשי המטרה שלה. סוכן המשתמש הנפוץ עשוי להציע תפקודיות חשובה לטכנולוגיות מסייעות כגון הבאת תכני רשת מיחידות תוכנה או פרוק שפת סימני עריכה לאגודות ניתנות לזיהוי.

דוגמא: טכנולוגיות מסייעות חשובות בהקשר של מסמך זה כוללות:

 • מגדילי מסך, ועזרים אחרים של קריאה ויזואלית, אשר משמשים אנשים עם מוגבלויות הדפסה ויזואליות, תפיסתיות, ופיזיות לשינוי גופן, גודל, מרווח, צבע, תאום זמן ביצוע עם דיבור, וכו' על מנת לשפר את הקריאות הויזואלית של טקסט ותמונות מוגשים;

 • קוראי מסך, המשמשים אנשים עוורים לקריאת מידע טקסטואלי באמצעות דיבור מסונתז או ברייל;

 • תוכנה ההופכת טקסט לדיבור, המשמשת אנשים מסויימים עם מוגבלויות קוגניטיביות, של שפה ושל לימוד להמרת טקסט לדיבור מסונתז;

 • תוכנה לזיהוי דיבור, העשויה לשמש אנשים בעלי מוגבלויות פיזיות מסויימות;

 • מקלדות חלופיות, המשמשות אנשים עם מוגבלויות פיזיות מסויימות לחיקוי המקלדת (כולל מקלדות חלופיות המשתמשות במצביעי ראש, מתגים נפרדים, שאיפה/פליטה והתקני קלט מיוחדים אחרים.);

 • התקני הצבעה חלופיים, המשמשים אנשים עם מוגבלויות מסויימות על מנת לדמות הצבעה והפעלת לחצנים של עכבר.

אודיו - audio

טכנולוגית שעתוק צליל

הערה: ניתן ליצור אודיו באופן מלאכותי (כולל הפקת דיבור), על ידי הקלטה של צלילי סביבה אמיתיים, או שניהם.

תאור אודיו - audio description

הקראה המוספת לערוץ השמע לתאור פרטים ויזואליים חשובים שלא ניתן להבין אותם מתוך ערוץ השמע הראשי בלבד

הערה 1: תאור אודיו של וידאו מקנה מידע על פעולות, דמויות, שינויי סצנה, טקסט על המסך, ותכנים ויזואליים אחרים.

הערה 2: בתאור אודיו תקני, מצורפת הקראה במשך הפסקות קיימות בדיאלוג. (ראו גם תאור אודיו מורחב.)

הערה 3: כאשר כל המידע של הוידאו כבר ניתן באודיו קיים, אין צורך בתאור אודיו נוסף.

הערה 4: נקרא גם "תאור וידאו" או "הקראה תאורית."

אודיו-בלבד - audio-only

הצגה מבוססת-זמן המכילה רק אודיו (ללא וידאו וללא אינטראקציה)

הבהוב - Blinking

החלפה חוזרת ונשנית בין שני מצבים ויזואליים באופן המכוון למשוך תשומת לב

הערה: ראו גם הבזק משהו גדול מספיק ומהבהב בבהירות מספקת בתדירות הנכונה עשוי גם כן להיות מסווג כהבזק.

גושים של טקסט – blocks of text

יותר ממשפט אחד של טקסט

CAPTCHA

קיצור עבור "Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart"

הערה 1: מבחני CAPTCHA כרוכים בדרך כלל בהנחיית המשתמש להקליד טקסט המוצג בתמונה מטושטשת או בקובץ אודיו.

הערה 2: מבחן טיורינג הוא כל מערכת של מבחנים שתוכננה לשם הבחנה בין אדם למחשב. הוא נקרא כך על שם מדען המחשב המפורסם אלן טיורינג. המונח נטבע על ידי חוקרים באוניברסיטת קרנגי מלון. [CAPTCHA]

כיתובים - captions

חלופת טקסט ויזואלית מסונכרנת גם עבור דיבור וגם עבור מידע אודיו ללא דיבור הנדרשת להבנת תכני ערוץ התקשורת

הערה 1: כיתובים דומים לכותרות-משנה של דיאלוג בלבד, מלבד זאת שכיתובים מוסרים לא רק את תכני הדיאלוג המדובר, אלא גם תחליפים של מידע שמע לא-דיאלוגי הנחוץ להבנת תכני התוכנית, כולל אפקטים קוליים, מוזיקה, צחוק, זיהוי המדבר ומיקומו.

הערה 2: כיתובים סגורים הינם תחליפים הניתנים להפעלה ולכיבוי בנגנים מסוימים.

הערה 3: כיתובים פתוחים הינם כיתובים כלשהם שאינם ניתנים לכיבוי. למשל, אם הכיתובים הינם תחליף ויזואלי של תמונות טקסט המשובץ בוידאו.

הערה 4: כיתובים אינם צריכים לטשטש או להסתיר מידע רלוונטי בוידאו.

הערה 5: בארצות מסוימות, כיתובים נקראים כותרות-משנה.

הערה 6: תאורי אודיו יכולים, אך אינם חייבים להיות, נושאי כיתובים, כיון שהם מהוים תאורים של מידע שכבר מוצג ויזואלית.

שינויי הקשר - changes of context

שינויים גדולים בהקשר של דף הרשת אשר, אם נעשו ללא מודעות המשתמש, עלולים לבלבל משתמשים שאינם מסוגלים לראות את כל הדף בבת-אחת

שינויי הקשר כוללים שינויים של:

 1. סוכן משתמש;

 2. נקודת מבט;

 3. מוקד;

 4. תוכן המשנה את המובן של דף הרשת.

הערה: שינוי תוכן לא תמיד מהוה שינוי בהקשר. שינויים בתוכן, כמו הרחבת מתאר, תפריט דינמי, או בקרת tab אינם משנים בהכרח את ההקשר, אלא אם כן הם משנים גם אחד מאלה שלעיל (כגון מוקד).

דוגמא: פתיחת חלון חדש, העברת מוקד לרכיב אחר, מעבר לדף חדש (כולל כל דבר שנראה למשתמש כאילו בוצע מעבר לדף חדש) או ארגון מחדש של התכנים בדף הינם דוגמאות של שינויים בהקשר.

עמידה בתקן - conformance

מתן מענה על כל הדרישות של תקן נתון, הנחיה או הוראות

עמידה בתקן של גרסה מתחלפת - conforming alternate version

גרסה אשר

 1. עומדת בתקן ברמה המצויינת, וגם

 2. מספקת את כל המידע והתפקודיות הזהים באותה שפת אנוש, וגם and

 3. הינה מעודכנת בדומה לתכנים שאינם עומדים בתקן, וגם

 4. מתקיים עבורה לפחות אחד מהתנאים הבאים:

  1. ניתן להגיע אל הגרסה העומדת בתקן מתוך הדף שאינו עומד בתקן באמצעות מנגנון נתמך-נגישות, או

  2. ניתן להגיע לגרסה שאינה עומדת בתקן רק מתוך הגרסה שעומדת בתקן, או

  3. ניתן להגיע לגרסה שאינה עומדת בתקן רק מתוך דף שעומד בתקן ושמספק גם מנגנון להגעה לגרסה שעומדת בתקן

הערה 1: בהגדרה זו, "ניתן להגיע רק" משמעו שישנו מנגנון, כמו שינוי נתיב מותנה, המונע ממשתמש "הגעה" (טעינה) לדף שאינו עומד בתקן אלא אם כן המשתמש הגיע ישירות מהגרסה שעומדת בתקן.

הערה 2: הגרסה החלופית אינה חייבת להתאים עמוד לעמוד לזו המקורית (למשל, הגרסה החלופית העומדת בתקן עשויה להיות מורכבת מדפים מרובים).

הערה 3: אם ניתנות לגישה גרסאות בריבוי שפות, אזי נדרשות גרסאות חלופיות העומדות בתקן עבור כל שפה מוצעת.

הערה 4: ניתן לספק גרסאות חלופיות כדי להעניק סביבות טכנולוגיות שונות לקבוצות משתמשים. על כל גרסה לעמוד בתקן ככל שניתן. יש צורך בגרסה אחת שתעמוד בתקן באופן מלא כדי לענות על דרישה מספר 1 לעמידה בתקן.

הערה 5: הגרסה החלופית העומדת בתקן אינה צריכה להמצא בתוך אזור עמידה בתקן, או אפילו באותו אתר רשת, כל זמן שהיא זמינה בצורה חופשית כמו הגרסה שאינה עומדת בתקן.

הערה 6: אין לבלבל גרסאות חלופיות עם תכנים משלימים, אשר תומכים בדף המקורי ומגבירים הבנה.

הערה 7: קביעת העדפות משתמש בתוך התוכן ליצירת גרסה העומדת בתקן הינו מנגנון קביל כדי להגיע לגרסה אחרת כל זמן שהשיטה המשמשת לקביעת ההעדפות הינה נתמכת נגישות.

ראו הבנת גרסאות חלופיות העומדות בתקן

תכנים (תכני רשת) - (content (Web content

מידע וחוויה חושית המיועדים להעברה למשתמש באמצעות סוכן משתמש, כולל קוד או סימני עריכה המגדירים את המבנה, התצוגה, והאינטראקציה של התכנים.

עזרה תלוית הקשר - context-sensitive help

טקסט עזרה המספק מידע שקשור לתפקוד המבוצע כעת

הערה: הערות ברורות עשויות לתפקד כעזרה תלוית הקשר.

יחס קונטרסט - contrast ratio

(L1 + 0.05) / (L2 + 0.05), כאשר

הערה 1: יחסי קונטרסט יכולים לנוע מ-1 עד 21 (נכתב בדרך כלל 1:1 עד 21:1)

הערה 2: כיון שלכותבים אין שליטה בקביעות משתמש הנוגעות לצורת הגשת הטקסט (למשל יישור גופנים או אנטי-אליאסינג – anti-aliasing), ניתן לאמוד את יחס הקונטרסט עבור טקסט על ידי כיבוי אנטי-אליאסינג.

הערה 3: למען אמות-מידה 1.4.3 ו-1.4.6, נמדד הקונטרסט תוך התחשבות ברקע המסוים שמעליו מוגש הטקסט בשימוש רגיל. אם לא מצוין צבע רקע, אזי ההנחה היא שהוא לבן.

הערה 4: צבע רקע הוא הצבע המצוין של התכנים שמעליו יוגש הטקסט בשימוש רגיל. אם צבע רקע אינו מצוין כאשר צבע הטקסט מצוין זהו מחדל, כיון שלא ידועה ברירת המחדל של צבע הרקע אצל המשתמש ולא ניתן לאמוד אותה לשם קונטרסט מספיק. מאותה סיבה, זהו מחדל אם לא מצוין צבע הטקסט כאשר מצוין צבע הרקע.

הערה 5: כאשר יש גבול סביב האות, הגבול עשוי להוסיף קונטרסט וישמש בחישוב הקונטרסט בין האות והרקע שלה. גבול צר סביב האות ישמש כאות. גבול רחב סביב האות הממלא את הפרטים הפנימיים של האותיות משמש בתור הילה ויחשב לרקע.

הערה 6: יש להעריך עמידה בתקן WCAG עבור צמדי צבעים המצוינים בתכנים שכותב מצפה שיופיעו זה לצד זה בתצוגה טיפוסית. כותבים אינם צריכים להביא בחשבון תצוגות יוצאות דופן, כמו שינויי צבעים הנעשים על ידי סוכן המשתמש, מלבד במקומות ששינוי כזה נגרם על ידי קוד של כותב.

רצף קריאה נכון - correct reading sequence

כל רצף בו מילים ופיסקאות מוצגות בסדר שאינו משנה את משמעות התכנים

מצב-חירום - emergency

מצב או התרחשות פתאומיים בלתי צפויים הדורשים פעולה מיידית לשמירת בריאות, בטיחות, או רכוש

חיוני - essential

אם יוסר, ישנה באופן בסיסי את המידע או את תפקוד התכנים, ומידע ותפקוד אינם ניתנים להשגה באופן אחר העומד בתקן

תאור אודיו מורחב – extended audio description

תאור אודיו שנוסף להצגה אורקולית על ידי עצירת הוידאו כך שיש זמן להוספת תאור נוסף

הערה: טכניקה זו משמשת רק כאשר משמעות הוידאו תאבד ללא תאור האודיו הנוסף וההפסקות בין דיאלוג/הקראה הינן קצרות מידי.

הבזק - flash

צמד שינויים מנוגדים בבהירות יחסית העלול לגרום התקפים אצל אנשים מסוימים אם הוא גדול מספיק ונמצא בטווח התדר המתאים

הערה 1: ראו ספים להבזק כללי ולהבזק אדום למידע על סוגים אסורים של הבזק

הערה 2: ראו גם הבהוב.

תפקוד - functionality

תהליכים ותוצאות הניתנים להשגה באמצעות פעולת משתמש

ספים להבזק כללי ולהבזק אדום - general flash and red flash thresholds

הבזק או רצף תמונות המשתנה במהירות הינו מתחת לסף (כגון מעברי תכנים) אם מתקיים תנאי כלשהו מבין התנאים הבאים:

 1. אין יותר משלושה הבזקים כלליים ו / או לא יותר משלושה הבזקים אדומים בתוך משך זמן כלשהו בן שניה אחת; או

 2. האזור המשולב של ההבזקים המופיעים באותו זמן תופס לא יותר מאשר סך הכל של 0.006 סטרדיאנים (steradians) בתוך 10 מעלות כלשהן של שדה ראייה על המסך (25% של 10 מעלות כלשהן מתוך שדה ראייה על המסך) במרחק צפייה אופייני

כאשר:

 • הבזק כללי מוגדר כצמד של שינויים מנוגדים בבהירות יחסית של 10% או יותר ממקסימום הבהירות היחסית כאשר בהירות יחסית של הדמות הכהה הינה מתחת 0.90; וכאשר "צמד שינויים מנוגדים" הוא הגדלה ואחריה הקטנה, או הקטנה ואחריה הגדלה, ו-

 • הבזק אדום מוגדר כצמד כלשהו של מעברים מנוגדים הכוללים אדום רווי.

יוצא מן הכלל: הבזק בצורה עדינה ומאוזנת כמו רעש לבן או לוח דמקה מתחלף עם "ריבועים" קטנים מ-0.1 מעלה (של שדה ראייה במרחק צפייה טיפוסי) בצד אינו מפר את הסף.

הערה 1: עבור תכנים כלליים של תוכנה או רשת, שימוש במרובע של 341 על 256 פיקסלים במקום כלשהו על אזור המסך המוצג כאשר התכנים נצפים ב-1024 על 768 פיקסלים יספקו הערכה טובה ל 10 מעלות שדה ראייה עבור גדלי מסך ומרחקי צפייה תקניים (למשל מסך 15-17 אינץ' במרחק 22-26 אינצ'ים). (צגים בעלי הפרדה גבוהה יותר המראים את אותו ציור של התכנים מניבים דמויות קטנות ומוגנות יותר כך שמשתמשים בהפרדה נמוכה להגדרת הספים.)

הערה 2: מעבר הוא השינוי בבהירות היחסית (או בבהירות/בצבע היחסיים עבור הבזק אדום) בין נקודות סמוכות של שיא ושפל בתרשים במדידה של בהירות יחסית (או של בהירות/צבע יחסיים עבור הבזק אדום) מול הזמן.

הערה 3: הגדרת העבודה הנוכחית בתחום ל"צמד מעברים מנוגדים הכוללים אדום רווי" היא כאשר, עבור כל אחד מהמצבים המעורבים בכל מעבר או שניהם, R/(R+ G + B) >= 0.8, והשינוי בערך של R-G-B) x 320) הינו > 20 (ערכים שליליים של R-G-B) x 320) נקבעים כאפס) עבור שני המעברים. ערכי B,G,R, נעים בין 0 ל-1 כמו שמצוין בהגדרה של "בהירות יחסית". [HARDING-BINNIE]

הערה 4: קיימים כלים לבצוע ניתוח מתוך הקלטה של מסך וידאו. על כל פנים, אין צורך בכלי להערכה של תנאי זה במידה וההבזק הינו קטן או זהה ל-3 הבזקים בשניה אחת כלשהי. התכנים עוברים באופן אוטומטי (ראו #1 ו-#2 לעיל).

שפת אנוש – human language

שפה המדוברת, נכתבת או מסומנת (דרך אמצעי ראייה או מישוש) לתקשור עם בני אדם

הערה: ראו גם שפת סימנים.

ניב - idiom

צירוף מילים שלא ניתן להסיק את משמעותו מהמשמעות הנפרדת של המילים והמילים המסוימות אינן ניתנות להחלפה ללא איבוד המשמעות

הערה: אי אפשר לתרגם ניבים באופן ישיר, מילה במילה, ללא איבוד משמעותם (התרבותית או תלויית-השפה).

דוגמא 1: באנגלית, המשמעות של "spilling the beans" היא "גילוי סוד". אבל "knocking over the beans" או "spilling the vegetables" משמעותם אחרת.

דוגמא 2: ביפנית, צירוף המילים "さじを投げる" בתרגום ליטרלי הוא "הוא זורק כף", אך משמעות הביטוי היא שהוא לא יכול לעשות כלום וסוף סוף הוא מוותר.

דוגמא 3: התרגום הליטרלי של "Hij ging met de kippen op stok" מהולנדית לעברית הוא "הוא הלך לישון על המוט עם התרנגולות", אך המשמעות היא שהוא הלך לישום מוקדם.

תמונת טקסט – image of text

טקסט שהועבר לצורה לא טקסטואלית (כגון תמונה) על מנת להשיג אפקט ויזואלי מסוים

הערה: הגדרה זו אינה כוללת טקסט שהינו חלק מתמונה המכילה תכנים ויזואליים חשובים אחרים.

דוגמא: שם של אדם על תגית-שם בתמונה.

לידיעה - informative

למטרות מידע ולא נדרש לעמידה בתקן

הערה: תכנים הנדרשים עבור עמידה בתקן נקראים "תקניים."

שגיאת קלט – input error

מידע שנמסר על ידי המשתמש ואינו מתקבל

הערה: זה כולל:

 1. מידע שנדרש על ידי דף הרשת אך הושמט על ידי המשתמש

 2. מידע שסופק על ידי המשתמש אך חרג מהמבנה או מהערכים הנדרשים של הנתונים

שפה מקצועית - jargon

מילים שנעשה בהן שימוש מסוים על ידי אנשים בתחום מסוים

דוגמא: המילים מקשים דביקים (StickyKeys) הן מילים בשפה מקצועית בתחום נגישות/טכנולוגית עזר

ממשק מקלדת – keyboard interface

ממשק המשמש את התוכנה לקבלת קלט של הקלדה

הערה 1: ממשק מקלדת מאפשר למשתמשים להזין קלט של הקלדה לתכניות גם כאשר הטכנולוגיה המקומית אינה מכילה מקלדת

דוגמא: למסך מגע של PDA ישנו ממשק מקלדת הבנוי לתוך מערכת ההפעלה שלו ובנוסף גם מחבר למקלדות חיצוניות. יישומים על ה-PDA יכולים להשתמש בממשק לקבלת קלט מקלדת או ממקלדת חיצונית או או מיישומים אחרים המספקים חיקוי של פלט מקלדת, כמו מפענחי כתב יד או יישומים של המרת דיבור לטקסט בעלי תפקודיות של "הדמיית מקלדת".

הערה 2: פעולת היישום (או חלקים מן היישום) באמצעות הדמיית עכבר המופעלת על ידי מקלדת, כמו מקשי עכבר (MouseKeys), אינה מוגדרת כפעולה באמצעות ממשק מקלדת כיוון שפעולת התכנית מתבצעת דרך ממשק התקן ההצבעה שלה, לא דרך ממשק המקלדת שלה.

תוית - label

טקסט או רכיב אחר עם חלופה טקסטואלית אשר מוצג למשתמש לשם זיהוי רכיב בתוך תכני רשת

הערה 1: תוית מוצגת לכל המשתמשים בעוד השם עלול להיות סמוי ולהיחשף רק על ידי טכנולוגית עזר. בהרבה מקרים (אך לא בכולם) השם והתוית זהים.

הערה 2: המונח תוית אינו מוגבל לגוף התוית ב-HTML.

קנה מידה גדול (טקסט) – (large scale (text

בעל הדגשה (bold) של 18 נקודות או 14 נקודות לפחות או גודל גופן שיפיק גודל שווה ערך עבור גופנים סינים, יפנים וקוריאנים (CJK)

הערה 1:בעל הדגשה (bold) של 18 נקודות או 14 נקודות לפחות או גודל גופן שיפיק גודל שווה ערך עבור גופנים סינים, יפנים וקוריאנים (CJK)

הערה 2: גודל גופן הוא הגודל בזמן מסירת התכנים. אין זה כולל שינוי גודל שעשוי לבצע המשתמש.

הערה 3: הגודל האמיתי של התו אותו רואה המשתמש תלוי גם בגודל שהגדיר הכותב וגם בצג של המשתמש או הקביעות של סוכן המשתמש. עבור גופנים נפוצים בגוף המסמך, 14 ו-18 נקודות הינן שווי ערך ל-1.2 ו-1.5 פיקא (em) בערך, או בערך 120% ו-150% מגודל ברירת המחדל עבור המסמך עצמו (בהנחה שהגופן של המסמך הוא 100%), אך כותבים יצטרכו לבדוק זאת עבור הגופנים המסויימים בהם נעשה שימוש. כאשר גופנים מוגדרים ביחידות יחסיות, גודל נקודה אמיתי מחושב על ידי סוכן המשתמש עבור הצג. יש לקבל את גודל הנקודה מסוכן המשתמש, או לחשב אותו על בסיס מידות הגופן כפי שעושה זאת סוכן המשתמש, בעת הערכת אמת מידה זו להצלחה. משתמשים בעלי ראייה חלשה יהיו אחראים לבחירת הקביעות המתאימות.

הערה 4: כאשר משתמשים בטקסט ללא קביעת גודל הגופן, סביר יהיה להניח שגודל הטקסט יהיה כגודל הגופן הקטן ביותר בדפדפנים נפוצים עבור טקסט בלתי מוגדר. אם נמסרת כותרת דרג 1 בגופן 14 נקודות מודגש (bold) או גבוה מזה בדפדפנים נפוצים, אזי יהיה סביר להניח שזה יהיה טקסט גדול. ניתן לחשב קנה מידה יחסי מתוך גדלי ברירת המחדל באופן דומה.

הערה 5: הגדלים של 18 ו-14 נקודות עבור טקסט לטיני נלקחים מתוך גודל המינימום עבור אותיות גדולות (14 נקודות) וגודל גופן תקני גדול יותר (18 נקודות). עבור גופנים אחרים כמו שפות CJK , הגדלים "שווי הערך" יהיו גודל מינימלי של אותיות גדולות המשמשות בשפות אלו והגודל הבא הגדול יותר של האותיות הגדולות התקניות.

התחיבויות משפטיות – legal commitments

עסקות בהן לוקח האדם על עצמו התחייבות או טובת הנאה המחיבות אותו באופן חוקי

דוגמא: רשיון נישואין, מסחר במניות (כספי וליגלי), צוואה, הלוואה, אימוץ, התגיסות לצבא, חוזה מסוג כלשהו, וכו'.

מטרת הקישור - link purpose

סוג התוצאה המושגת על ידי הפעלת ההיפר-קישור

חי - live

מידע שנלקח מתוך ארוע בעולם האמיתי והועבר לקולט ללא עיכוב נוסף על עיכוב שידור

הערה 1: עיכוב שידור הינו עיכוב (בדרך כלל ממוכן) קצר, למשל כזה המשמש למתן זמן למשדר ליצור תור או לבדוק את הזנת האודיו (או הוידאו), אך אינו מספיק כדי לאפשר עריכה ניכרת.

הערה 2: אם מידע מיוצר לחלוטין על ידי מחשב, הוא אינו חי.

רמה של חטיבת-ביניים - lower secondary education level

תקופת לימוד של שנתיים או שלוש המתחילה אחרי השלמת שש שנות לימוד ומסתיימת תשע שנים אחרי התחלת חינוך יסודי

הערה: הגדרה זו מבוססת על הסיווג התקני הבינלאומי לחינוך [אונסקו].

מנגנון - mechanism

תהליך או טכניקה להשגת תוצאה

הערה 1: המנגנון יכול להיות מסופק באופן חיצוני בתוך התכנים, או יכול להיות מנגנון שניתן לסמוך עליו שיסופק על ידי הפלטפורמה או על ידי סוכני משתמש, כולל טכנולוגיות מסייעות.

הערה 2: על המנגנון לענות על כל אמות-המידה להצלחה עבור דרגת העמידה בתקן הנדרשת.

חלופת מדיה לטקסט - media alternative for text

מדיה המציגה מידע שאינו עודף על זה המוצג כבר בטקסט (ישירות או באמצעות חלופות טקסטואליות)

הערה: חלופת מדיה לטקסט ניתנת עבור אלה המפיקים תועלת מתצוגה חלופית לטקסט. חלופות מדיה יכולות להיות אודיו-בלבד, וידאו-בלבד (כולל וידאו של שפת סימנים), או אודיו-וידאו.

שם - name

טקסט שבאמצעותו התוכנה יכולה לזהות מרכיב בתוך תכני הרשת עבור המשתמש

הערה 1: השם יכול להיות סמוי ולהיחשף על ידי טכנולוגית עזר, בעוד תוית מוצגת לכל המשתמשים. במקרים רבים (אם כי לא בכולם), התוית והשם זהים.

הערה 2: אין קשר בין זה לבין "name" ב-HTML.

מנווט באופן רצוף - navigated sequentially

מנווט בסדר שהוגדר לקידום המוקד (מפרט אחד לבא אחריו) תוך שימוש בממשק מקלדת

תכנים לא טקסטואליים – non-text content

תכנים כלשהם שאינם רצף של תווים הניתנים לזיהוי ע"י תוכנה או כאשר הרצף אינו מבטא משהו בשפת אנוש

הערה: זה כולל אמנות ASCII (שהיא תבנית של תווים), אמוטיקונים (emoticons), שפה מקוונת (leetspeak – שימוש בהחלפת תווים), ותמונות המייצגות טקסט

תקני - normative

נדרש עבור עמידה בתקן

הערה 1: ניתן לעמוד בתקן של מסמך זה במגוון דרכים מוגדרות-היטב

הערה 2: תכנים המזוהים כ"לידיעה" או כ"לא-תקני" אינם נדרשים כלל לצורך עמידה בתקן.

על חלון בגודל מסך - on a full-screen window

על גודל צג המחשב השולחני/הנייד הנפוץ ביותר בחלון מוגדל למקסימום

הערה: כיוון שאנשים מחזיקים במחשבים שלהם במשך מספר שנים, עדיף לא לסמוך על הרזולוציות של צגי המחשבים השולחניים/הניידים החדישים ביותר, אלא לקחת בחשבון את הרזולוציות של צגי המחשבים השולחניים/הניידים הנפוצים במשך שנים אחדות בעת ביצוע הערכה זו.

מופסק - paused

נעצר בעקבות דרישת משתמש ולא חודש עד שמשתמש דרש זאת

מוקלט מראש - prerecorded

מידע שאינו חי

הצגה - presentation

מסירת התכנים בצורה שתורגש על ידי משתמשים

רמת בית ספר יסודי – primary education level

תקופת זמן של שש שנים המתחילה בין הגילאים חמש לשבע, אף ללא חינוך קודם

הערה: הגדרה זו מבוססת על הסיווג התקני הבינלאומי לחינוך [אונסקו].

תהליך - process

סדרת פעולות של משתמש כאשר כל אחת מהן נדרשת כדי להשלים פעילות

דוגמא 1: שימוש מוצלח בסדרה של דפי רשת באתר קניות דורש ממשתמשים לצפות במוצרים חלופיים, במחירים ובהצעות, לבחור מוצרים, למסור הזמנה, לספק מידע למשלוח ולספק מידע לתשלום.

דוגמא 2: דף רישום חשבון דורש השלמה מוצלחת של מבחן טיורינג לפני שניתן לגשת אל טופס הרישום.

זיהוי ע"י תוכנה (ניתן לזיהוי ע"י תוכנה) – (programmatically determined (programmatically determinable

קביעה על ידי תוכנה מתוך נתונים שסופקו על ידי הכותב ונמסרו באופן בו יכולים סוכני משתמש שונים, כולל טכנולוגיות מסייעות, לחלץ ולהציג את המידע למשתמשים באופנים שונים.

דוגמא 1: נקבע בשפת סימני עריכה מתוך מרכיבים ותכונות הנגישים ישירות לטכנולוגית עזר הזמינה בדרך כלל.

דוגמא 2: נקבע מתוך מבני נתונים של טכנולוגיה מסוימת בשפה נטולת סימני עריכה ונחשף לטכנולוגית עזר באמצעות API לנגישות הנתמך על ידי טכנולוגית עזר הזמינה בדרך כלל.

הקשר של קישור המזוהה ע"י תוכנה - programmatically determined link context

מידע נוסף הניתן לזיהוי ע"י תוכנה מתוך קשרים לקישור, במשולב עם הטקסט של הקישור, והמוצג למשתמשים באופנים שונים

דוגמא: ב-HTML, מידע הניתן לזיהוי ע"י תוכנה מתוך קישור באנגלית כולל טקסט הנמצא בפיסקה, ברשימה, או בתא-טבלה של הקישור או בתא כותרת של טבלה אשר משויך לתא-הטבלה המכיל את הקישור.

הערה: כיוון שקוראי מסך מפענחים סימני פיסוק, הם מסוגלים לספק גם את ההקשר מתוך המשפט הנוכחי, כאשר המוקד נמצא על קישור במשפט זה.

נקבע ע"י תוכנה – programmatically set

נקבע על ידי תוכנה תוך שימוש בשיטות שאינן נתמכות על ידי סוכני משתמש, כולל טכנולוגיות מסייעות

קישוט בלבד – pure decoration

משמש למטרות אסתטיות בלבד, אינו מספק מידע, ואינו מבצע פעולה

עזרה: טקסט הינו מקשט בלבד אם המילים ניתנות לארגון מחדש או להחלפה ללא שינוי התכלית שלהן.

דוגמא: לעמוד השער של מילון יש מילים בטקסט בהיר מאד ברקע.

ארוע זמן-אמת – real-time event

ארוע אשר א) מתרחש בזמן הצפייה וגם ב) אינו נוצר באופן מלא על ידי התכנים

דוגמא 1: שידור רשת של הופעה חיה (מתרחש בזמן הצפייה ואינו מוקלט מראש).

דוגמא 2: מכירה פומבית מקוונת בה אנשים נותנים הצעות מחיר (מתרחשת בזמן הצפייה)

דוגמא 3: אינטראקציה של בני אדם חיים בעולם וירטואלי תוך שימוש באווטרים (אינו מיוצר לחלוטין על ידי התכנים ומתרחש בזמן הצפייה)

קשרים - relationships

סמיכות בעלת משמעות בין חלקי תכנים נפרדים

בהירות יחסית - relative luminance

הבהירות היחסית של נקודה כלשהי במרחב צבע, מנורמל ל-0 עבור השחור הכהה ביותר ו-1 עבור הלבן הבהיר ביותר

הערה 1: עבור מרחב הצבעים של sRGB, הבהירות היחסית של צבע מוגדרת כ: L = 0.2126 * R + 0.7152 * G + 0.0722 * B, כאשר G , R ו-B מוגדרים כ:

 • אם RsRGB <= 0.03928 אזי R = RsRGB/12.92 אחרת R = ((RsRGB+0.055)/1.055) ^ 2.4

 • אם GsRGB <= 0.03928 אזי G = GsRGB/12.92 אחרת G = ((GsRGB+0.055)/1.055) ^ 2.4

 • אם BsRGB <= 0.03928 אזי B = BsRGB/12.92 אחרת B = ((BsRGB+0.055)/1.055) ^ 2.4

ו-RsRGB, GsRGB, ו-BsRGB מוגדרים כ:

 • RsRGB = R8bit/255

 • GsRGB = G8bit/255

 • BsRGB = B8bit/255

הסימן "^" הוא האופרטור של העלאה בחזקה. (הנוסחה נלקחה מ-[sRGB] ו-[IEC-4WD]).

הערה 2: כמעט כל המערכות בהן משתמשים כיום לצפייה בתכני רשת מניחות קידוד sRGB. אם לא ידוע שמרחב צבע אחר ישמש לעיבוד ותצוגה של תכנים, כותבים צריכים לתת הערכה באמצעות מרחב צבע של sRGB. אם משתמשים במרחבי צבע אחרים, ראו הבנת אמת-מידה להצלחה 1.4.3.

הערה 3: אם מתרחש ערבוב צבעים אחרי ההעברה, אזי נעשה שימוש בערך צבע המקור. עבור צבעים המעורבבים במקור, יש להשתמש בממוצע הערכים של הצבעים המעורבבים (ממוצע R, ממוצע G, וממוצע B).

הערה 4: קיימים כלים לחישוב אוטומטי בעת בדיקת קונטרסט והבזק.

הערה 5: קיימת גרסת MathML של הגדרת בהירות יחסית.

לסמוך עליה (טכנולוגיה שניתן) –(relied upon (technologies that are

התכנים לא יעמדו בתקן אם טכנולוגיה זו מופסקת או לא נתמכת

תפקיד - role

טקסט או מספר באמצעותו יכולה התכנה לזהות את תפקוד הרכיב בתוך תכני רשת

דוגמא: מספר המציין אם תמנה מתפקדת כהיפר-קישור, לחיץ פקודה, או תיבת סימון.

תפקוד זהה – same functionality

אותה תוצאה בעת השימוש

דוגמא: לכפתור "חיפוש" בדף רשת אחד ולכפתור "מצא" בדף רשת אחר עשוי להיות שדה להקלדת מונח ורשימת נושאים באתר הרשת הקשורים למונח שנמסר. במקרה זה, לשניהם יהיה אותו תפקוד אך הם לא יסומנו באותה תוית.

סדר יחסי זהה – same relative order

מיקום זהה יחסית לפריטים אחרים

הערה: פריטים נחשבים כנמצאים בסדר יחסי זהה אפילו אם פריטים אחרים מוכנסים לסדר המקורי או מוסרים מממנו. למשל, הרחבת תפריטי ניווט עשויה להכניס רמה נוספת של פרטים או חלק של ניווט משני עשוי להיתוסף לתוך סדר הקריאה.

עונה על אמת מידה להצלחה - satisfies a success criterion

אמת מידה להצלחה אינה מחזירה תוצאת 'false' (נכשל) כאשר מחילים אותה על הדף

קטע - section

חלק עצמאי של תכנים כתובים המטפלים באחד או יותר נושאים או רעיונות, הקשורים זה לזה

הערה: קטע עשוי להיות מורכב מפסקה אחת או יותר ולהכיל גרפיקה, טבלאות, רשימות ותתי-קטעים.

מערכת של דפי רשת - set of Web pages

אוסף של דפי רשת החולקים מטרה משותפת ושנוצרו על ידי אותו כותב, קבוצה או ארגון

הערה: גירסאות שפה שונות ייחשבו למערכות שונות של דפי רשת.

שפת סימנים – sign language

שפה המשתמשת בצירופים של תנועות ידיים וזרועות, הבעות פנים, או תנוחות גופניות להעברת משמעות

תרגום לשפת סימנים - sign language interpretation

תרגום של שפה אחת, בדרך כלל שפה מדוברת, לשפת סימנים

הערה: שפות סימנים אמיתיות הינן שפות בלתי תלויות שאינן קשורות לשפה/ות המדוברת/ות של אותה ארץ או אותו איזור.

התנסות חושית מסוימת - specific sensory experience

התנסות חושית שאינה של קישוט לחלוטין ועיקרה אינו להעביר מידע חשוב או לבצע תפקוד

דוגמא: דוגמאות כוללות הופעת חליל סולו, עבודות של אמנות וויזואלית, וכו'.

מבנה - structure
 1. האופן בו חלקי דף רשת מאורגנים אחד ביחס לשני; ו-

 2. אופן בו מאורגן אוסף של דפי רשת

תכנים משלימים - supplemental content

תכנים נוספים המדגימים או מבהירים את התכנים הראשיים

דוגמא 1: גירסת אודיו של דף רשת.

דוגמא 2: איור של תהליך מורכב.

דוגמא 3: פיסקה המסכמת את התוצאות וההמלצות העיקריות שנעשו בעבודת מחקר.

מדיה מסונכרנת - synchronized media

אודיו או וידאומסונכרנים עם צורה אחרת להצגת מידע ו/או עם רכיבים מבוססי-זמן, אלא אם כן המדיה היא חלופת מדיה לטקסט המתויגת בבירור ככזו.

טכנולוגיה (תכני רשת) – (technology (Web content

מנגנון לפענוח הנחיות למסירה, מנוגן או מבוצע על ידי סוכני משתמש

הערה 1: "טכנולוגית רשת" והמילה "טכנולוגיה" (כאשר היא מופיעה לחוד) מתייחסות שתיהן לטכנולוגיות של תכני רשת.

הערה 2: טכנולוגיות של תכני רשת עשויה לכלול שפות סימני עריכה, מבני נתונים, או שפות תכנות בהן עשויים הכותבים להשתמש בעצמם או בשילוב ליצירת חווית משתמש-קצה המתפרסת מדפי רשת סטטיים עד להצגות במדיה מסונכרנת ועד ליישומי רשת דינמיים.

דוגמא: דוגמאות נפוצות אחדות של טכנולוגיות תכני רשת כוללות Flash ,JavaScript , PDF , PNG , SVG , CSS , HTML.

טקסט - text

רצף של תוים הניתנים לזיהוי ע"י תוכנה, כאשר הרצף מבטא דבר-מה בשפת אנוש

חלופת טקסט – text alternative

טקסט המקושר בצורה תכניתית עם תכנים לא טקסטואליים או שמתייחסים אליו מתוך טקסט המקושר בצורה תכניתית לתכנים לא טקסטואליים. טקסט מקושר בצורה תכניתית הינו טקסט שמיקומו ניתן לזיהוי ע"י תוכנה מתוך התכנים הלא טקסטואליים.

דוגמא: תמונה של שרטוט מתוארת בטקסט בפיסקה העוקבת לשרטוט. חלופת הטקסט הקצרה עבור השרטוט מציינת כי תאור יבוא בהמשך.

הערה: פנו להבנת חלופות טקסטואליות עבור מידע נוסף

משמש באופן יוצא דופן או מוגבל - used in an unusual or restricted way

מילים המשמשות באופן כזה שדורש מהמשתמשים לדעת בדיוק איזו הגדרה ליישם כדי להבין נכון את התכנים

דוגמא: משמעות המונח "גיג" (gig) שונה כאשר הוא מופיע בדיון על מופעים מוסיקליים ממשמעותו כשהו נמצא בכתבה על מקום בכונן קשיח של מחשב, אך ההגדרה ההולמת ניתנת לבחירה מתוך ההקשר. בניגוד לכך, המילה "טקסט" משמשת באופן מסויים מאד ב-WCAG 2.0, לכן ניתנת הגדרה במילון המונחים.

סוכן משתמש – user agent

תוכנה כלשהי המביאה ומציגה תכני רשת עבור משתמשים

דוגמא: דפדפני רשת, נגני מדיה, תוספים (plug-ins), ותכניות אחרות – כולל טכנולוגיות מסייעות – המסייעות בהבאה ומסירה של תכני רשת ואינטראקציה איתם.

נתוני משתמש - user-controllable

נתונים המיועדים להיחשף לגישת משתמשים

הערה: ההגדרה אינה מתייחסת לדברים כגון לוגים אינטרנטיים ונתוני ניטור של מנועי חיפוש

דוגמא: שדות שם וכתובת עבור חשבון משתמש.

רכיב ממשק משתמש – user interface component

חלק מתוך התכנים הנתפס על ידי משתמשים כפקד יחיד עבור תפקוד מסוים

הערה 1: ריבוי רכיבים של ממשק משתמש עשויים להיות מיושמים כיחידה תכניתית אחת. כאן רכיבים אינם קשורים לטכניקות של תכנות, אלא למה שהמשתמש תופס כפקדים נפרדים.

הערה 2: רכיבי ממשק משתמש כוללים פרטים של טפסים וקישורים וכמו כן גם רכיבים שנוצרו על ידי scripts.

דוגמא: "פקד" של יישומון (applet) שניתן לשימוש להתקדמות בתוך התכנים בשורה או בדף או בגישה רנדומלית. כיון שכל אחד מהאופנים הללו זקוק לשם ולאפשרות קביעה נפרדת, כל אחד מהם יהיה "רכיב ממשק משתמש".

וידאו - video

הטכנולוגיה של תמונות או דמויות נעות או עוקבות

הערה: ניתן ליצור וידאו מדמויות מצוירות או מצולמות, או דמויות משני הסוגים.

וידאו-בלבד – video-only

הצגה מבוססת זמן המכילה רק וידאו (לא אודיו ולא אינטראקציה)

אשנב - viewport

אובייקט בתוכו סוכן המשתמש מציג תכנים

הערה 1: סוכן המשתמש מציג תכנים באמצעות אשנב אחד או יותר כולל חלונות, מסגרות, רמקולים, וזכוכיות מגדלת וירטואליות. אשנב עשוי להכיל אשנב אחר (כגון מסגרות במבנה מקונן). רכיבי ממשק שנוצרו על ידי סוכן המשתמש כמו מנחים (prompts), תפריטים, והתראות אינן אשנבים.

הערה 2: הגדרה זו מבוססת על מילון המונחים של המלצות לנגישות סוכן משתמש 1.0.

מותאם ויזואלית – visually customized

הגופן, הגודל, הצבע והרקע ניתנים לקביעה

דף רשת – Web page

משאב בלתי-משובץ (non-embeded) שנלקח מ-URI יחיד המשתמש ב-HTTP ובנוסף משאבים אחרים כלשהם אשר משמשים למסירה או מיועדים למסירה ביחד איתו על ידי סוכן משתמש

הערה 1: כדי להיחשב דף רשת, למטרת עמידה בתקן של המלצות אלו, משאב חיב להיות "בלתי משובץ" בטווח העמידה בתקן.

הערה 2: כדי להיחשב דף רשת, למטרת עמידה בתקן של המלצות אלו, משאב חיב להיות "בלתי משוכן" (“non-embeded”) בתחום העמידה בתקן.

דוגמא 1: משאב רשת כולל כל התמונות המשובצות ומדיה.

דוגמא 2: תכנית דואר רשת הבנויה באמצעות JavaScript א-סינכרוני ו-XML (AJAX). התכנית חיה כולה ב- http://example.com/mail, אך כוללת תיבת דואר נכנס, אזור רשימת כתובות, ולוח שנה. ניתנים קישורים או לחיצים המביאים את תיבת הדואר הנכנס, רשימת הכתובות, או לוח השנה לכדי הצגה, אך אינם משנים את ה-URI של הדף בכללותו.

דוגמא 3: אתר שער ניתן להתאמה, מקום בו משתמשים יכולים לבחור תכנים להדפסה מתוך מערכת מודולים של תכנים שונים.

דוגמא 4: כאשר אתה מזין http://shopping.example.com/ בדפדפן שלך, אתה מזין סביבת קניות אינטראקטיבית בה אתה משוטט באופן ויזואלי בחנות תוך כדי שאתה מושך מוצרים מהמדפים סביבך לתוך עגלת קניות ויזואלית הנמצאת מולך. הקשה על מוצר גורמת לו להיות מוצג יחד עם דף מפרט מרחף לצידו. זה יכול להיות אתר רשת בדף-אחד או רק דף אחד מתוך אתר רשת.

נספח ב: שלמי תודה

סעיף זה הינו לידיעה.

פרסום זה מומן בחלקו בעזרת הקרנות הפדרליות של משרד החינוך של ארצות הברית (U.S. Department of Education), המכון הלאומי למחקר של אי-כושר ושיקום (National Institute on Disability and Rehabilitation Research - NIDRR) תחת חוזה מספר ED05CO0039. תכולת פרסום זה אינה משקפת בהכרח את העמדות או המדיניות של משרד החינוך של ארצות הברית, וכך גם הזכרת שמות מסחריים, מוצרים מסחריים, או ארגונים אינה מעידה על אישורם על ידי ממשלת ארצות הברית.

מידע נוסף אודות שיתוף פעולהבקבוצת העבודה של המלצות לנגישות בתכני רשת (Web Content Accessibility Guidelines Working Group - WCAG WG) ניתן למצוא באתר הבית של קבוצת העבודה.

משתתפים פעילים ב-WCAG WG בזמן הפרסום

 • (Bruce Bailey (U.S. Access Board

 • (Frederick Boland (NIST

 • (Ben Caldwell (Trace R&D Center, University of Wisconsin

 • (Sofia Celic (W3C Invited Expert

 • (Michael Cooper (W3C

 • (Roberto Ellero (International Webmasters Association / HTML Writers Guild

 • (Bengt Farre (Rigab

 • (Loretta Guarino Reid (Google

 • Katie Haritos-Shea

 • (Andrew Kirkpatrick (Adobe

 • (Drew LaHart (IBM

 • (Alex Li (SAP AG

 • (David MacDonald (E-Ramp Inc.

 • (Roberto Scano (International Webmasters Association / HTML Writers Guild

 • (Cynthia Shelly (Microsoft

 • (Andi Snow-Weaver (IBM

 • (Christophe Strobbe (DocArch, K.U.Leuven

 • (Gregg Vanderheiden (Trace R&D Center, University of Wisconsin

משתתפי WCAG WG פעילים אחרים לשעבר ותורמים אחרים ל-WCAG 2.0

Shadi Abou-Zahra, Jim Allan, Jenae Andershonis, Avi Arditti, Aries Arditi, Mike Barta, Sandy Bartell, Kynn Bartlett, Marco Bertoni, Harvey Bingham, Chris Blouch, Paul Bohman, Patrice Bourlon, Judy Brewer, Andy Brown, Dick Brown, Doyle Burnett, Raven Calais, Tomas Caspers, Roberto Castaldo, Sambhavi Chandrashekar, Mike Cherim, Jonathan Chetwynd, Wendy Chisholm, Alan Chuter, David M Clark, Joe Clark, James Coltham, James Craig, Tom Croucher, Nir Dagan, Daniel Dardailler, Geoff Deering, Pete DeVasto, Don Evans, Neal Ewers, Steve Faulkner, Lainey Feingold, Alan J. Flavell, Nikolaos Floratos, Kentarou Fukuda, Miguel Garcia, P.J. Gardner, Greg Gay, Becky Gibson, Al Gilman, Kerstin Goldsmith, Michael Grade, Jon Gunderson, Emmanuelle Gutiֳ©rrez y Restrepo, Brian Hardy, Eric Hansen, Sean Hayes, Shawn Henry, Hans Hillen, Donovan Hipke, Bjoern Hoehrmann, Chris Hofstader, Yvette Hoitink, Carlos Iglesias, Ian Jacobs, Phill Jenkins, Jyotsna Kaki, Leonard R. Kasday, Kazuhito Kidachi, Ken Kipness, Marja-Riitta Koivunen, Preety Kumar, Gez Lemon, Chuck Letourneau, Scott Luebking, Tim Lacy, Jim Ley, William Loughborough, Greg Lowney, Luca Mascaro, Liam McGee, Jens Meiert, Niqui Merret, Alessandro Miele, Mathew J Mirabella, Charles McCathieNevile , Matt May, Marti McCuller, Sorcha Moore, Charles F. Munat, Robert Neff, Bruno von Niman, Tim Noonan, Sebastiano Nutarelli, Graham Oliver, Sean B. Palmer, Sailesh Panchang, Nigel Peck, Anne Pemberton, David Poehlman, Adam Victor Reed, Chris Ridpath, Lee Roberts, Gregory J. Rosmaita, Matthew Ross, Sharron Rush, Gian Sampson-Wild, Joel Sanda, Gordon Schantz, Lisa Seeman, John Slatin, Becky Smith, Jared Smith, Neil Soiffer, Jeanne Spellman, Mike Squillace, Michael Stenitzer, Jim Thatcher, Terry Thompson, Justin Thorp, Makoto Ueki, Eric Velleman, Dena Wainwright, Paul Walsch, Takayuki Watanabe, Jason White.

נספח ג: מראי מקום

סעיף זה הוא לידיעה.

CAPTCHA
The CAPTCHA Project, Carnegie Mellon University. הפרויקט הינו מקוון ב-http://www.captcha.net/.
HARDING-BINNIE
Harding G. F. A. and Binnie, C.D., Independent Analysis of the ITC Photosensitive Epilepsy Calibration Test Tape. 2002.
IEC-4WD
IEC/4WD 61966-2-1: Colour Measurement and Management in Multimedia Systems and Equipment - Part 2.1: Default Colour Space - sRGB. May 5, 1998.
sRGB
"A Standard Default Color Space for the Internet - sRGB," M. Stokes, M. Anderson, S. Chandrasekar, R. Motta, eds., Version 1.10, November 5, 1996. העתק של מסמך זה נמצא ב-http://www.w3.org/Graphics/Color/sRGB.html.
אונסקו - UNESCO
International Standard Classification of Education, 1997. עותק של התקן נמצא ב-http://www.unesco.org/education/information/nfsunesco/doc/isced_1997.htm.
WCAG10
Web Content Accessibility Guidelines 1.0, G. Vanderheiden, W. Chisholm, I. Jacobs, Editors, W3C Recommendation, 5 May 1999, http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-19990505/. . הגרסה האחרונה של WCAG 0.1 נמצאת ב-http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/.
WCAG10
הגרסה המתורגמת האחרונה של WCAG 0.1 נמצאת ב-http://www.isoc.org.il/w3c-wai/guidelines_WCAG10.html.

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!