החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

השוואה בין תקנות הנגישות הישנות לחדשות – יולי 2017

טבלת השוואה בין תקנות הנגישות הישנות (2016) לחדשות (יולי 2017)
 נושא תקנות הנגישות-נוסח 2016 תקנות הנגישות – נוסח מעודכן 2017 (ממתין לאישור הכנסת)
הנגשת אתר קיים*

אתר קיים מוגדר בתקנות המוצעות כאתר שעלה לאויר לפני 27/10/15

כל אתר (פרטי או ציבורי) הנותן שירות או מידע אודות השירות חוייב בהנגשה מלאה לאנשים עם מוגבלות. בעלי אתרים שהנגשת האתר היוותה בפניהם נטל כלכלי כבד היו יכולים לפנות לנציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, בצירוף מסמכים המוכיחים את טענותיהם, על מנת לבקש פטור בשל נטל כלכלי כבד בעלי אתר קיים שהמחזור הכספי שלהם נמוך ממיליון ש"ח בממוצע בשנה לא יהיו חייבים להנגיש את האתר ויהיו חייבים רק לפרסם באופן נגיש לאנשים עם מוגבלות את דרכי ההתקשרות לצורך קבלת שירות. פרסום דרכי ההתקשרות יכול להיות באתר שלהם או באתר אחר.
על בעל האתר לבחון אחת ל-3 שנים אם לא השתנה מחזורו הכספי.
הנגשת אתר חדש*

אתר חדש מוגדר בתקנות המוצעות כאתר שעלה לאויר אחרי 27/10/15

פטור אוטומטי לבעלי אתר חדש שהם עוסק פטור או שהמחזור הכספי שלהם נמוך ממאה אלף ש"ח בממוצע בשנה. עד 2020 פטור אוטומטי לבעלי אתר חדש שהמחזור הכספי שלהם נמוך מ-300,000 ש"ח בממוצע בשנה.
הנגשת מסמכים כל המסמכים הנמצאים באתר חוייבו בהנגשה, ללא קשר למועד יצירתם או מועד העלאתם לאתר
  • רק מסמכים המועלים מרגע אישור התקנות והלאה חייבים בהנגשה.
  • טפסים שמילויים נעשה במחשב חייבים להיות נגישים ללא קשר מתי עלו לאתר.
  • מסמכים או תכנים אחרים של צדדים שלישיים (שאינם בעל האתר או מישהו מטעמו. לדוגמא מסמכים המועלים מאתר אחר ואינם נגישים) והועלו לאתר – בעל האתר לא יהיה אחראי על ביצוע התאמות הנגישות.
אי היתכנות טכנולוגית להנגיש את האתר ניתן היה לקבל פטור, אולם ההגדרה מי יכול לבקש פטור כזה, איך לבקש אותו ומה מהות הפטור היו מאוד לא ברורות לקורא הסביר. ניתן לקבל פטור אם הפלטפורמה עליה מבוסס האתר אינה ניתנת להנגשה מסיבה טכנולוגית; הפטור אינו פטור אוטומטי ועל מנת לבקש אותו יש להציג אישורים מאיש מקצוע וממורשה נגישות.

הפטור ניתן לתקופה של עד שלוש שנים מיום קבלת הפטור. אולם ניתן לבקש לחדש אותו לתקופה של עוד שלוש שנים נוספות. לאחר תקופה זו (3+3), לא ניתן יהיה לחדש שוב אלא באישור מיוחד מהנציבות

תאריך תחולה / כניסה לתוקף אתרים חדשים חייבים בהנגשה מרגע עלייתם לאוויר.
אתרים קיימים מחוייבים להיות נגישים החל מ-24/10/17*
*דחיה שאושרה לפני כשנה
ללא שינוי נוסף
הנגשת וידאו ואודיו כל אתר הנותן שירות או מידע אודות השירות חייב להנגיש את כל תכני הוידאו והאודיו שבאתר רק רשויות ציבוריות או גופים גדולים שהמחזור השנתי הממוצע שלהם גדול מ-5 מיליון ש"ח בשנה מחוייבות בהנגשת וידאו ואודיו המועלים לאתר האינטרנט שלהם
הנגשת אפליקציות לא נקבעו הנחיות ברורות יש להנגיש אפליקציות (בסמארטפונים ובטאבלטים) כפי שמנגישים אתרי אינטרנט במידת האפשר ככל שההנחיות רלבנטיות לאפליקציה ולכלים שניתנים ע"י מערכת ההפעלה. נדרש כי התאמות הנגישות יבוצעו במערכות ההפעלה המרכזיות, ולכל הפחות ב-2 מערכות הפעלה.

אם אותו שירות ניתן גם באמצעות אפליקציה וגם באמצעות אתר אינטרנט סלולרי, ניתן לבצע את התאמות הנגישות רק באחד מהם (באתר המותאם או באפליקציה) ובשני (שלא הונגש) לפרסם הודעה כולל קישור משם לאתר או לאפליקציה הנגישים

אפשרות להגשת תביעה נגד בעל אתר שלא הנגיש את אתרו כל אדם עם מוגבלות או ארגון של בעלי מוגבלות יכול להגיש תביעה ללא הוכחת נזק נדרש מהתובע כי בטרם הגשת תביעה תישלח לבעלי האתר הודעה ודרישה לתיקון תוך מתן תקופה של 60 יום לתיקון הבעיה.

במקרה של שירות שנדרש בתוך פחות מתקופה זו (לדוגמא – אדם עם מוגבלות שרוצה לרכוש כרטיס להופעה המתקיימת בקרוב והאתר אינו נגיש ואינו מאפשר לו לרכוש את הכרטיס), נדרש בעל האתר לספק לאדם עם מוגבלות הנגשה חלופית שתאפשר לו לקבל את השירות בפרק זמן הנדרש מבלי להמתין לתיקון הנגשת האתר.

* חשוב לשים לב כי חברות מסחריות שונות פונות לבעלי אתרים ומתריעות בפניהם כי יתבעו על סכומים גדולים אם לא יבצעו הנגשה ומציעות את שירותי ההנגשה שלהן. כדאי ראשית לבחון האם אכן חלה על האתר/עסק חובת הנגשה של האתר והאם החברה המציעה את שירותיה באמת נותנת מענה לצרכי ההנגשה של האתר, או מנסה למכור שרות בצורה אגרסיבית ולא בהכרח נדרשת.

** מידע נוסף, הסברים ומענה לשאלות נפוצות