החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

שאלון – האם אני צריך להנגיש את האתר שלי

ענו על השאלון הקצר ובדקו האם אתם צריכים להנגיש את אתרכם.

  האתר שלי נותן שירות או מידע אודות השירות*?

  * אם האתר שלך נותן שירות או מידע אודות השירות לציבור הרחב (ציבור בלתי מסויים) בתחומי מסחר, בריאות, בידור, חינוך, רווחה, ספורט, תיירות ועוד או שהינו משרד, בנק, מסעדה וכד' או שהוא שירות הניתן לציבור ע"י גוף ציבורי, הוא נחשב אתר נותן שירות.

  האתר שלי פונה לציבור הישראלי?

  האתר שלי הוקם לפני 26/10/17?

  המחזור הכספי הממוצע שלי ב-3 השנים האחרונות גדול מ-1,000,000 (מיליון) ש"ח בשנה?

  המחזור הכספי הממוצע שלי ב-3 השנים האחרונות:?

  עליך להנגיש את האתר!

  מהנתונים שנתת נראה כי עליך להנגיש את אתרך. ההנגשה צריכה להיעשות בהתאם לתקנה 35 לתקנות נגישות השירות. למידע נוסף על דרישות ההנגשה לחצו כאן.
  שימו לב: חובת ההנגשה חלה על כל בעלים, מחזיקים או מפעילים בפועל של אתר אינטרנט הנותן שירות לציבור בישראל, גם אם הוא אדם או גוף פרטי, עמותה, עוסק מורשה, משרד ממשלתי או רשות ציבורית.

  אין חובת הנגשה!

  התקנות חלות אך ורק לגבי אתרים הנותנים שירות או מידע אודות השירות*

  * אם האתר שלך נותן שירות או מידע אודות השירות לציבור הרחב (ציבור בלתי מסויים) בתחומי מסחר, בריאות, בידור, חינוך, רווחה, ספורט, תיירות ועוד או שהינו משרד, בנק, מסעדה וכד' או שהוא שירות הניתן לציבור ע"י גוף ציבורי, הוא נחשב אתר נותן שירות.

  את/ה פטור/ה מהנגשת האתר!

  בעל אתר חדש שהמחזור הכספי שלו נמוך מ-100,000 ש"ח בממוצע בשנה פטור מהנגשתו.
  הפטור הינו אוטומטי ואינו מצריך אישור, אך על בעל האתר לבחון אחת ל-3 שנים אם לא השתנה מחזורו הכספי.

  הפטור הקיים עומד להסתיים בקרוב!

  בעל אתר חדש שהמחזור הכספי שלו נמוך מ-300,000 ש"ח בממוצע בשנה פטור מהנגשתו עד ל-10/2020. שים לב. פטור זה יפוג ב-25/10/2020. מהנתונים שנתת נראה כי עליך להנגיש את אתרך בהתאם לתקנה 35 לתקנות נגישות השירות. למידע נוסף על דרישות ההנגשה לחצו כאן. שימו לב: חובת ההנגשה חלה על כל בעלים, מחזיקים או מפעילים בפועל של אתר אינטרנט הנותן שירות לציבור בישראל, גם אם הוא אדם או גוף פרטי, עמותה, עוסק מורשה, משרד ממשלתי או רשות ציבורית.

  את/ה פטור/ה מהנגשת האתר!

  בעל אתר קיים שהמחזור הכספי שלו נמוך מ-1,000,000 (מיליון) ש"ח בממוצע בשנה פטור מהנגשתו. עם זאת, הוא מחוייב לפרסם באופן נגיש לאנשים עם מוגבלות את דרכי ההתקשרות אתו לצורך קבלת שירות, בין אם באתר שלו ובין באתר אחר. פטור וחובה זו יכנסו לתוקף ב-24 באוקטובר 2017.
  הפטור הינו אוטומטי ואינו מצריך אישור, אך על בעל האתר לבחון אחת ל-3 שנים אם לא השתנה מחזורו הכספי.

  הנגשת האתר חלה על אתרים הפונים לישראל!

  חובת ההנגשה בישראל חלה רק על אתרים הפונים לציבור בישראל. שימו לב כי הבחינה מבוצעת לפי אוכלוסיית היעד של האתר ולא לפי שפת האתר, מקום איחסון השרת או ארץ המגורים של בעל האתר. אם אתרך אינו פונה לציבור בישראל, נראה כי אינך חייב להנגיש את אתרך למידע נוסף לחץ/י כאן.

  אין באמור להלן כדי להוות ייעוץ משפטי מחייב ואין להסתמך על המידע שלהלן כעצה משפטית, אלא כמידע כללי בלבד. כל העושה כן בלא להיוועץ בעו"ד, עושה כן על אחריותו בלבד. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) ו/או מי מטעמו, בגין תכונות המידע ו/או המסמכים, הוראותיהם וההסתמכות עליהם.