החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

אסדרת שידורים ברשת

השינויים שחלו בשנים האחרונות בשוק השידורים, ובהם קליטת תכנים איכותיים באמצעות האינטרנט, הובילו את משרד התקשורת והמועצה לשידורי כבלים ולוויין לבחון את הצורך בשינויים רגולטוריים בתחום.

במרץ 2009 פרסמו המועצה לשידורי כבלים ולוויין ומשרד התקשורת הזמנה להצגת עמדות בעניין שאלת הסדרתם של שידורים בפלטפורמות ובטכנולוגיות שידור חדשות.

הזמנה להצגת עמדות בשאלת הסדרתם של שידורים בפלטפורמות ובטכנולוגיות שידור חדשות

במענה להזמנה, פרסם איגוד האינטרנט את עמדתו בנושא.

עמדת איגוד האינטרנט במענה להזמנת משרד התקשורת

בתחילת שנת 2014, מינה שר התקשורת דאז גלעד ארדן וועדה בראשות פרופ' עמוס שכטר לבחינת הרגולציה בשוק השידורים ("וועדת שכטר"). בוועדה היו חברים עוד כ-10 חברים מתחומים התקשורת השונים – פרופ' שמואל ליימן-ווילציג, ראש החוג ללימודי תקשורת באונ' בר-אילן. ד"ר תהילה אלטשולר-שוורץ, חוקרת בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה. ד"ר דליה זליקוביץ מהמרכז ללימודים אקדמיים, חברת מועצת הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו. הפרסומאי רמי שלמור (שעזב בתחילת דיוני הוועדה מחשש לניגוד עניינים). אייל מלובן, נציג היוצרים במועצת הרשות השנייה. דורלי אלמגור, לשעבר היועצת המשפטית של המועצה לשידורי כבלים ולוויין. הרצל מקוב, מנהל מרכז מורשת בגין. עופר שני, לשעבר עורך nrg וואלה. איתי אייגס, מנכ"ל פורום יצרני החשמל הפרטיים. ד"ר גלי עינב, לשעבר בכירה ברשת NBC האמריקאית.

הוועדה ישבה על המדוכה במשך מספר חודשים ונפגשה עם גורמים רבים, ביניהם עם נציגי איגוד האינטרנט שהציגו את עמדת האיגוד. באוגוסט 2014 הגישה הוועדה את דו"ח הביניים ובקשה למענה על שאלות. הדו"ח הסופי של הוועדה הוגש למנכ"ל משרד התקשורת בספטמבר 2015.

כתב מינוי – וועדת שכטר

קול קורא של וועדת שכטר

מענה איגוד האינטרנט הישראלי לקול הקורא של וועדת שכטר

דו"ח הביניים של וועדת שכטר

תגובת איגוד האינטרנט במענה לדו"ח הביניים של וועדת שכטר

מאמר עמדה של האיגוד בתגובה לדו"ח הביניים של וועדת שכטר – אל תפגעו בקסם

דו"ח סופי של וועדת שכטר