חזרה לעמוד הקודם

אינטרנט ישראלי

מיום הקמתו פועל איגוד האינטרנט כגוף טכנולוגי-ניטרלי המוביל תשתיות רשת לצד הרחבת הידע והשימוש המושכל באינטרנט בחברה הישראלית, באופן בטוח, נגיש ופתוח.

תוכלו למצוא כאן מגוון של מידע המבוסס על מיזמים אשר המשותף לכולם הנו קידום הידע הזמין והחופשי אודות האינטרנט בישראל: נתונים וסטטיסטיקות, מאמרים, מחקרים ומאגר תמונות חופשיות המבוסס על הסטוריה, גאוגרפיה וחברה במדינת ישראל.