חזרה לעמוד הקודם

אינטרנט ישראלי

<p>מיום הקמתו פועל איגוד האינטרנט כגוף טכנולוגי-ניטרלי המוביל תשתיות רשת לצד הרחבת הידע והשימוש המושכל באינטרנט בחברה הישראלית, באופן בטוח, נגיש ופתוח.</p>
<p>תוכלו למצוא כאן מגוון של מידע המבוסס על מיזמים אשר המשותף לכולם הנו קידום הידע הזמין והחופשי אודות האינטרנט בישראל: נתונים וסטטיסטיקות, מאמרים, מחקרים ומאגר תמונות חופשיות המבוסס על הסטוריה, גאוגרפיה וחברה במדינת ישראל.</p>