המגזין

האיגוד מפרסם מעת לעת מאמרים בתחום האינטרנט- אוסף המאמרים במגזין מבוסס על תרגום מאמרים מאנגלית ומאמרים מקוריים בעברית.

במסגרת מדור זה מתפרסמים גם תכנים שמקורם במחברים "אורחים" וצדדים שלישיים נוספים. לעיתים, כוללים התכנים הללו גם את עמדתם או דעתם האישית של המחברים. איגוד האינטרנט הישראלי אינו אחראי לתכנים אלה והאמור בהם אינו משקף את דעתו או עמדתו של האיגוד, אלא את דעתם ועמדתם של המחברים בלבד, אף אם הם חברי העמותה.

קראו מאמרים נוספים

דמוקרטיה ואמצעי התקשורת החדשים – תנועת הרישות העירוני

הקדמה הן הימין והן השמאל מאוחדים בדעתם כי העיתונות, הרדיו והטלוויזיה מעוותים ומפחיתים מערכה של התקשורת הדמוקרטית. אחרים משוכנעים כי ניתן לעשות שימוש באמצעי תקשורת חדשים – האינטרנט, אמצעי מולטימדיה ותקשורת המתווכת…

קראו עוד

"להתיר את הקורים" – הכרות עם WSDL ,SOAP ו- UDDI

מבוא במשך השנים האחרונות תקשרו עסקים בינם לבין עצמם בעזרת טכנולוגיות אד-הוק, תוך ניצול היתרונות הבסיסיים בתשתית רשת האינטרנט. כיום, שירותי רשת (Web Services) מספקים מסגרת שיטתית ונרחבת עבור תקשורת בין יישומים,…

קראו עוד

זהות מרובת פנים על הבמה הווירטואלית

העידן הפוסט מודרני מוגדר כעידן בו הוקצנו מאפייני העולם המודרני (הכולל פיתוח טכנולוגי, מדעי, חילון, דמוקרטיזציה, דיפרנציאציה ועוד) וכן כעידן המתאפיין ברמות גבוהות של סיכון, אי וודאות ופלורליזם תרבותי (Kahane,1997; Featherstone,1991; Wolin,…

קראו עוד

קוד-פתוח בממשלות ורשויות ציבוריות

הקדמה [המאמר הוכן על ידי עו"ד חיים רביה לקראת דיון בוועדת המשנה לאינטרנט וטכנולוגיית המידע של וועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת בתאריך 2 לאוקטובר 2002] תמיכה ושימוש ממשלתיים בתוכנות קוד-פתוח הם נושא…

קראו עוד

חשיבה מחדש על תכנון האינטרנט: טיעון הקצה-לקצה מול עולם חדש, מופלא – חלק א'

1. הקדמה טיעוני הקצה לקצה (end-to-end-arguments) הינם ערכת עקרונות תכנוניים המאפיינים, בין השאר, את עיצובה של רשת האינטרנט. עקרונות אלו הוצגו לראשונה בתחילת שנות השמונים. הם הופיעו כמודל ארכיטקטוני בעשרות דיוני תכנון…

קראו עוד

שירותי קצה עם חיבוריות פתוחה – OPES

הגדרה שירותי קצה עם חיבוריות פתוחה (Open Pluggable Edge Services- OPES) הנם שירותים המוטמעים במתווכים ברמת היישום, הנמצאים ברשת האינטרנט. שירות כזה יוכל להיות מצוי, לדוגמא, בזכרון מטמון היושב בשרת פרוקסי, הנמצא…

קראו עוד

הלטאה ששאגה – מוזילה 1.0 ונטסקייפ 7

בין מוזילה לנטסקייפ 7 למרות שמוזילה 1.0 ונטסקייפ 7 מבוססים על אותו בסיס קוד, הם אינם מוצרים זהים. נטסקייפ 7 הוא מוצר מסחרי של חברת AOL נטסקייפ, ומיועד למשתמשי קצה, בעוד מוזילה…

קראו עוד