חזרה לעמוד הקודם

סטטיסטיקות וסקרים

  • אחת מכל חמש נשים חוותה באופן אישי אלימות ברשת

נתונים של מחקר חדש של איגוד האינטרנט הישראלי שבדק את היקף תופעת האלימות כנגד נשים ברשת. המחקר, בקרב מדגם מייצג של הנשים בישראל, התייחס לגילויי אלימות כגון תגובות פוגעניות או כאלה בעלות אופי מיני לפוסטים או לתמונות, הפצת תמונות או סרטונים מיניים, הפצת פוסטים פוגעניים, אלימות מילולית ומעקב מטריד (סטוקינג).

מחקר: היקף תופעת האלימות כנגד נשים ברשת, נובמבר 2019

  • לי זה לא קורה! בחינת מעורבות ההורים בחיי הרשת של ילדם

מחקר זה בוחן את מעורבות ההורים בחיי הרשת של ילדם. באיזו מידה הורים מכירים את המרחב המקוון בו נמצאים הילדים? באיזו מידה הם נוקטים פעולות על מנת להקטין את הפגיעה האפשרית שלהם במרחב זה? האם ידע טכנולוגי מוקדם המצוי אצל ההורים רלוונטי לרמת מעורבותם?

לי זה לא קורה! – המכללה האקדמית עמק יזרעאל החוג לכלכלה והמחלקה לב.א מצטיינים, מאי 2019

  • אמצעים משפטיים להתמודדות עם תופעת ההסתה ברשת

מסמך העוסק בנושא אמצעים משפטיים להתמודדות עם תופעת ההסתה ברשת ומתמקד בהיבטים הנוגעים להטלתן של הגבלות על השימוש ברשת האינטרנט או לקביעת אחריות פלילית, על מנת למנוע שימוש ברשת בכלל וברשתות החברתיות בפרט, לשם הפצתם של דברי הסתה לגזענות ולאלימות.

הכנסת – תחום חקיקה ומחקר משפטי, אוגוסט 2015 (עודכן ביוני, 2018)

  • הטלת אחריות פלילית או אזרחית על מעשי בריונות ברשת

מסמך זה מבקש לבחון דרכים משפטיות המקובלות בארץ ובעולם להטלתה של אחריות אזרחית ופלילית על משתמשים ברשת האינטרנט העושים שימוש ברשת כדי לפגוע באחרים.

הכנסת – תחום חקיקה ומחקר משפטי, אוגוסט 2015 (עודכן ביוני, 2018)

  • אחריותם של מתווכי רשת לתוכן פוגעני המופץ ברשת האינטרנט

מסמך זה בוחן האם מן הראוי לבצע שינויי חקיקה שתכליתם להטיל אחריות פלילית או אזרחית להפצתו של תוכן פוגעני ברשת האינטרנט, על מתווכי רשת כבעלי אתרים, מנהלי רשתות חברתיות, חברות המספקות שירותי אינטרנט וכדומה.

הכנסת – תחום חקיקה ומחקר משפטי, אוגוסט 2015 (עודכן ביוני, 2018)

  • חשיפת זהותו של מעוול אנונימי ברשת האינטרנט

מסמך זה נכתב כרקע לדיון מקיף בהצעות חוק שעלו לאחרונה על סדר יומה של הוועדה, שעניינן הסדרת ההליכים לחשיפת פרטי מעוול אנונימי ברשת האינטרנט.

הכנסת – תחום חקיקה ומחקר משפטי, אוגוסט 2015 (עודכן ביוני, 2018)

  • היחשפות ילדים ובני נוער לתכנים פורנוגרפיים באינטרנט וסוגיית סינון אתרים פוגעניים

מסמך זה נכתב לבקשת חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי והוא עוסק בהיחשפות ילדים ובני נוער לתכנים פורנוגרפיים באינטרנט ובסוגיית הסינון של אתרים פוגעניים ברשת.

הכנסת – מרכז המידע והמחקר, מרץ 2017

  • היחשפות ילדים ובני נוער לתכנים פורנוגרפיים באינטרנט וסוגיית סינון אתרים פוגעניים – עדכון

המסמך שלהלן נכתב לבקשת חה"כ איתן כבל, יו"ר ועדת הכלכלה של הכנסת. במסמך יובאו כמה עדכונים למידע ולנתונים שהוצגו במסמך מרכז המחקר והמידע של הכנסת, בנושא "היחשפות ילדים ובני נוער לתכנים פורנוגרפיים באינטרנט וסוגיית סינון אתרים פוגעניים", מרס 2017

הכנסת – מרכז המחקר והמידע, נובמבר 2018