חזרה לעמוד הקודם

תחושות ועמדות הציבור הישראלי ביחס לפגיעה בפרטיות