חזרה לעמוד הקודם

איגוד האינטרנט ייכלל בתוספת החמישית לחוק הסדרת הביטחון בגופים ציבוריים