כתב עת למחקר רב תחומי של אינטרנט וחברה בישראל

כתב עת מקוון מבית איגוד האינטרנט הישראלי (לשעבר – "המגזין") בו מתפרסמים מחקרים ומאמרים בגובה העיניים, במגוון נושאים של אינטרנט וחברה בישראל. במסגרת מדור זה מתפרסמים גם תכנים שמקורם במחברים "אורחים" וצדדים שלישיים נוספים. לעיתים, כוללים התכנים הללו גם את עמדתם או דעתם האישית של המחברים. איגוד האינטרנט הישראלי אינו אחראי לתכנים אלה והאמור בהם אינו משקף את דעתו או עמדתו של האיגוד, אלא את דעתם ועמדתם של המחברים בלבד, אף אם הם חברי העמותה או בעלי תפקידים בה.

פרטיות ולמידה מרחוק בזמני משבר: השוואה בין בתי ספר בגרמניה ובישראל בתחילת מגיפת הקורונה

ספטמבר 2022 | מאת : פרופ' ניקולס ג'ון, ד"ר דמיטרי אפשטיין

מגפת הקורונה הובילה ממשלות להטיל מגבלות חסרות תקדים על החיים של כולנו במטרה למנוע מפגשים והתקהלויות שגורמים להדבקה המונית. בין השאר, מגבלות הסגרים והריחוק החברתי הפתאומיים…

קראו עוד