פנייתך התקבלה

פנייתך התקבלה בקו הסיוע לאינטרנט בטוח, והועברה לטיפול .

שעות הפעילות של קו הסיוע הן:
9:00 עד 17:00

בברכה,
צוות קו הסיוע לאינטרנט בטוח