חזרה לעמוד הקודם

תוכנות סינון

בעידן הדיגיטלי הנוכחי הילדים והנוער מבלים שעות ארוכות באינטרנט ואנו רוצים לשמור עליהם מלהיחשף לתכנים בלתי ראויים, אם באקראי או אם במכוון.

סינון תוכן באינטרנט יכול למלא תפקיד תומך בחינוך של ילדים ואנשים צעירים. עם זאת, הוא אינו יכול להיות קו ההגנה היחידי מכיוון שהוא לא יעיל באופן מושלם. פיקוח חינוכי, הן בבית והן בבית הספר, הוא הדרך הטובה ביותר. יש צורך בשיח והבנה משותפת של הסיכונים והיתרונות הטמונים ברשת.

שאלות נפוצותTab titleדווחTab title