החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פרטיות של ילדים בעידן הדיגיטלי והזכות לחזרה מהסכמה הורית

המאמר עוסק בסוגיית החזרה מהסכמת הורים לוויתור על פרטיות ילדיהם בעידן הדיגיטלי.
הורים המפרסמים תמונות או מידע על ילדיהם, מעניקים בעצם הסכמה לוויתור על פרטיות הילדים, על כל המשמעויות הכרוכות בכך; בכלל זה – הסכנה להיחשף לבריונות רשת. הטענה במאמר גורסת שלילדים (וגם כאלו שבגרו) צריכה לעמוד הזכות לדרוש חזרה מהסכמה, קרי מחיקה/הפסקת פרסום/שימוש במידע.

קישור למאמר המלא – מאת עו"ד סאני כלב