החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

פרסום הליך משפטי

הכלל הוא כי הדיונים בבתי המשפט ופסקי הדין של בתי המשפט – חשופים וגלויים לכלל הציבור, אלא אם הוחלט והוגדר אחרת. פעמים רבות אנו נתקלים במקרים בהם עיקרון פומביות הדיון מתנגש עם עקרון הפרטיות.

שאלות נפוצותדווח

באילו מקרים לא תפורסם פסיקת בית המשפט?

פסיקת בית המשפט לא תפורסם במקרים החריגים להלן:

  • הליכים בנוגע לקטינים
  • הליכים בבתי המשפט לענייני משפחה
  • הליכים בנוגע לזכויות יוצרים או לפטנטים
  • כל הליך שביהמ"ש קבע שיתנהל בדלתיים סגורות

מה ניתן לעשות במידה וקיימת פגיעה חמורה בפרטיות?

במקרים אלה על העו"ד שייצג אותך בתיק שפורסם, לפנות לבית משפט ולבקש חיסיון.

מה ניתן לעשות במידה ופורסם הליך הנוגע לקטין?

פרסום פסיקה הכוללת את פרטיו של קטין עוברת על החוק. במקרים אלה יש לפעול על פי הפירוט הבא:

  • יש לפנות אל מנהל האתר בדרישה להסיר את הפרסום
  • במידה ומנהל האתר מסרב להוריד את הפרטים, יש לפנות אל העו"ד שייצג במשפט. הוא יפנה לבית המשפט בבקשה להוציא איסור פרסום
  • את הצו יש להעביר לכל אתרי הפסיקה (תקדין, פסיקה, אתר בתי המשפט וכד')

כיצד ניתן להסיר את הפרטים המופיעים במנוע החיפוש של גוגל?

אם קיים צו בית משפט, ניתן להסיר את הפרטים המופיעים במנוע החיפוש של גוגל באופן מידי, (גם אם האתר בו הופיעו הפרטים לא הסיר עדיין את התוכן). כדי לעשות זאת, יש לדווח על התכנים הפוגעים לגוגל, ולצרף לפנייה את הצו המשפטי.

איגוד האינטרנט: