החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

החלת הוראות "חוק הפייסבוק" על תופעת הבריונות ברשת – מאת ענת ליאור

מאמר מאת ענת ליאור הדן בתופעות של בריונות ברשת, המאפיינים הייחודיים שלה ודרכי ההתמודדות איתה בארץ ובעולם, תוך הדגשת הליכי החקיקה שנוצרו לטיפול בנושא. על השאלה האם יש צורך לפעול באמצעות חוקים ייעודיים או עקיפים נגד התופעות, מסיקה ליאור כי נכון להיום ראוי להמשיך בדרך של רגולציה עקיפה המציעה תשתית רגולטורית יציבה וזמינה להתמודדות עם סוגיה חברתית זו. כמו כן, ליאור מעלה את השאלה האם ראוי ליצור עבירה פלילית חדשה וייעודית נגד בריונות ברשת ומסיקה שלא – "בשל ההקשר החינוכי שממנו התופעה נובעת וצומחת ואשר ממנה יש לפנות לטיפול בנזק הנגרם לנפגעי הבריונות ברשת".

קישור למאמר המלא