חזרה לעמוד הקודם

פריצה לחשבון

משמעותה של פריצה לחשבון היא כאשר גורם זר משתלט על החשבון ופועל בו  לצרכיו. הפריצה יכולה להתבצע לכל חשבון ברשת האינטרנט, כמו ברשתות חברתיות, חשבון דוא"ל חשבונות פרטיים כגון – לחשבון הבנק. פריצות לחשבון נעשות לעתים ע"י גורמים עוינים המבקשים לפגוע במדינה.

שאלות ותשובותTab titleמניעהTab titleדווחTab title