חזרה לעמוד הקודם

התמכרות לאינטרנט

נכון להיום אין עדיין הסכמה על הנושא. ככלל שירותי הבריאות העולמיים הסיפו בשנת 2018 את ההתמכרות למשחקי רשת כהפרעה. בכל מקרה גם אם נגדיר התמכרות כהדגרה רחבה, חשוב להדגיש כי לא מתמכרים לאינטרנט או למסך. מתמכרים לתוכן שאלו מציעים.

שאלות נפוצותTab titleהמלצות להוריםTab titleמניעהTab title

 

הערה כללית:

התמכרות לרשת היא תופעה שניתן למצוא אצל ילדים ובני נוער, כמו אצל מבוגרים. על אף העובדה שלא מדובר בצריכה פיזית של חומרים כימיים או אחרים , עדיין מדובר ניתן לזהות תופעות המזכירות התמכרויות מוכרות אחרות.

עוד חשוב להבין , אם בהתמכרות לחומר, ניתן ליצור סביבה מרוחקת מהחומרים הספציפיים, במקרה זה מכיוון שמדובר בפלטפורמה שמשמש אותנו למגוון רחב של דברים, ההימנעות יותר מורכבת.

כמו בכל גמילה גם כאן, נדרשת תמיכה סביבתית, והבנה שזהו תהליך ממושך.