חזרה לעמוד הקודם

שמירה על הפרטיות

הנה כמה כללים מרכזיים שיסייעו לכם לשמור על הפרטיות ברשת

 • הימנעו ממסירת פרטים אישיים מזהים כגון: מספר טלפון, כתובת, מקום עבודה או לימודים.
 • אשרו רק אנשים מוכרים כחברים ברשתות חברתיות.
 • תמונות או תצלומים יכולים לשמש כמקור למידע, וודאו כי התמונות אין מגלות את כתובתכם, או פרטים אחרים.
 • הגדירו את רמת הפרטיות בכל חשבון ובעיקר בפייסבוק וקבעו מי יכול לצפות במה.
 • כבו את מצלמת הרשת בכל עת שאינכם זקוקים לה.
  • יש המחמירים ומציעים לכסות אותה כשאינה בשימוש.
 • בתום השימוש, חשוב לצאת בצורה מלאה מכל היישומים. בעיקר אם השתמשתם במקומות ציבוריים ולא במחשב/סמארטפון הפרטי שלכם.
 • הסיסמאות שלכם, ושלכם בלבד, לעולם אל תתנו את הסיסמה שלכם לאיש.

מה נחשבת סיסמה חזקה?

 • מעל 7 תווים.
 • שילוב של ספרות סימנים ואותיות.
 • הימנעו משימוש במספרים מוכרים (כמו תאריך לידה/ מספר תעודת הזהות או שמות הקלים לזיהוי).
 • כמו כן, ניתן להסתייע במחוללי סיסמאות שונים.