החזירו אותם הביתה עכשיו
חזרה לעמוד הקודם

ילדים ברשתות חברתיות באינטרנט

מתוך מרכז המידע והמחקר של הכנסת:

במסמך מוצג רקע על רשתות חברתיות באינטרנט ונתונים על השימוש של ילדים בהן עמדות ומחקרים על השפעת השימוש ברשתות חברתיות באינטרנט על ילדים ובני נוער ועל הסיכונים הכרוכים ומידע על פעולות הסדרה עצמית ועל פעולות של גורמים ממשלתיים להגנה על ילדים ובני נוער המשתמשים ברשתות חברתיות באינטרנט.

קישור למסמך המלא