חזרה לעמוד הקודם

סקר בנושא אלימות ברשת

המסמך הנוכחי מסכם את תוצאותיו של מחקר בנושא אלימות ברשת אינטרנט, ובעולם הפיסי. המחקר נערך בהזמנת אגוד האינטרנט הישראלי, ומלמד על אלימות שאזרח ישראלי עלול להיתקל בה ברשת כתוצאה מגורמים סביבתיים או אישיים.

קישור לנתונים המלאים ולתמצית המסמך

קישור לסקר תואם שנערך בשנת 2020