חזרה לעמוד הקודם

פסקי דין

בצד השימוש ביכולותיה ויתרונותיה של רשת האינטרנט, כמו גם ברשתות חברתיות ויישומים שונים, צומחת תופעה של ניצול לרעה של הפלטפורמות השונות. פגיעה בפרטיות ולשון הרע, פגיעות מיניות, ועוד.
בשנים האחרונות החל הציבור להבין שהחוק חל גם ברשת, פגיעה וירטואלית שווה לפגיעה פיזית בעיני החוק.