חזרה לעמוד הקודם

מדינת ישראל נ' א' ל'

בתי המשפט מאמצים אט אט את המציאות וגוזרים עונשי מאסר ארוכים על עברייני מין ברשת
בית המשפט בבאר שבע גזר 4 שנות מאסר (הפרקליטות בקשה 6-9 שנות מאסר ושוקלת לערער על קלות העונש) על אדם שנמצא אשם בפגיעה מינית. הנאשם הורשע בעבירות מין כלפי 27 צעירים, חלקם קטינים, ברשת.