משרד ראש הממשלה

משרד ראש הממשלה - עברית ערבית

wdt_ID תחומים ערבית עברית
1 מדיניות ונהלים 0 17,926
2 מדריכים ומידע 69 441
3 מידע משפטי 9 660
4 פרסומים 400 4,534
5 קבלת קהל 0 6
6 שירותים 2 12

משרד ראש הממשלה - מחלקות

wdt_ID מחלקות ערבית עברית
1 gov . il 35 71
2 אגף ביטחון וחירום 0 6
3 אגף המפקח הכללי לענייני ביקורת המדינה 0 109
4 אגף ממשל וחברה 0 78
5 מזכירות הממשלה 0 2
6 מערך הגיור 0 27
7 מערך הסייבר הלאומי 4 1,154
8 משרד ראש הממשלה 4,088 24,933
9 משרד ראש הממשלה, נתיב 0 19
10 נציבות שירות המדינה 2 6,002