מאגר המידע הכמותי על האינטרנט בישראל

איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר) רואה חשיבות רבה בריכוז כלל המחקרים והסקרים הכמותיים שעוסקים במרחב האינטרנט הישראלי. הטבלה שמופיעה כאן מתעדכנת באופן קבוע, והכוונה היא שלאורך זמן היא תהווה את שער הכניסה לכל מי שמעוניין בנתונים כמותיים על מרחב האינטרנט הישראלי. לצד הטבלה, ניתן למצוא כאן הפניות לשלושה סוגי מידע כמותי: