החזירו אותם הביתה עכשיו

תקופת האחזקה

תקופת האחזקה

תקופת האחזקה הבסיסית, הינה יחידת רישום אחת, החל מיום רישום זכויות האחזקה ע"ש המחזיק (בין אם עקב רישומו של השם כשם חדש או עקב הקצאת השם מחדש, כמפורט בהסכם זה).

תקופת האחזקה המרבית, כהגדרתה בהסכם זה, היא של חמש יחידות רישום (כלומר, ניתן לרשום או לחדש שם מתחם לתקופה של שנה, שנתיים, שלוש שנים, ארבע שנים, או חמש שנים).

תקופת האחזקה של שמות מתחם ניתנת לחידוש בכל עת, ביחידות רישום שלמות בלבד, בכל פעם עד לתקופת האחזקה המרבית.