מילון מונחים

מילון מונחים

המונח

המונח באנגלית

פירוש

רשם מוסמך Accredited Registrar הרשמים הינם גופים שהוסמכו ע"י איגוד האינטרנט לרישום דומיינים, לאחר שנבדקה עמידתם בקריטריונים טכניים ושירותיים.
מחזיק Holder/ Registrant אדם או ישות משפטית כלשהי המחזיקים בשם מתחם על פי כללי הרישום.
מרשם Registry מרשם שמות מתחם שמנהל סיומת מדינתית מקומית. ISOC-IL הינו המרשם של הסיומת IL
עדכון פרטים Modify בקשה לעדכון פרטים בשם מתחם, שנשלחת מהרשם למרשם. בבקשה זו ניתן לעדכן את פרטי המחזיק או אנשי הקשר, סטטוס הנעילה בדומיין, שרתי DNS
העברת זכויות Re-assign במרשמים אחרים מכונה לעתים registrant transfer. העברת זכויות האחזקה בשם מתחם ממחזיק אחד למחזיק אחר. שינוי האישיות המשפטית שרשומה כמחזיקת הדומיין. בעת העברת זכויות הדומיין נמחק ונרשם מחדש באופן מיידי על שם המחזיק החדש, ולכן אין התחשבות ביתרת האחזקה של הדומיין ועלות הפעולה כיחידת רישום.
תאריך פקיעה Expiry date  
תקופת חסד Grace period לאחד מועד הפקיעה, ניתנת למחזיק תקופת חסד שאורכה בין 30-120 יום, שלאחריה הדומיין נמחק. בתקופת החסד הדומיין עדיין קיים, אך לא ניתן לעדכן בו פרטים או שרתי DNS. הפעולות היחידות שניתנות הן: חידוש, שחרור מנעילה, עדכון קוד העברה, והעברה בין רשמים
השבתת שרתים DNS Disable  
חידוש Renew הארכת התוקף של הדומיין לתקופת רישום נוספת. ניתן להאריך את התוקף של הדומיין עד לסך של 5 שנים.
יחידת רישום Registration credit unit תקופת רישום של שנה אחת של שם מתחם אחד. פעולות הרישום והחידוש של שמות מתחם נעשות ביחידות רישום שלמות בלבד, והן אינן ניתנות לחלוקה ליחידות קטנות יותר. מחירה של יחידת רישום, לצרכי בקשות הכרוכות בתשלום, מפורט בהסכם הרשמים.
הליך יישוב סכסוכים חלופי IL-DRP הליך יישוב סכסוכים חלופי לסיומת IL, המיועד לתת מענה מהיר בקשר למחלוקות בעניין הקצאת שמות מתחם.בעת הגשת בקשה לרישום שם מתחם, מאשר כל מבקש את הכללים הנוגעים להליך זה ובכך הוא מקבל על עצמו את מרות הליך בוררות זה. טרם הפניה לפתיחת ההליך באמצעות איגוד האינטרנט, יש לעיין בכללי ההליך ולוודא שהמקרה עומד בקריטריונים המפורטים.